Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.173.214.227

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Stellantis Gliwice

Biuro Organizacji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

biuro@solidarnosc-stellantis.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip@outlook.com

Nawigacja

Artykuły: Na problemy ... Solidarność

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni...

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....


Pracownicze Plany Kapitałowe (II) Jakie zasady wypłaty

Generalnie pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Wtedy 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych ....


Pracownicze Plany Kapitałowe (I) Dobrowolne z założenia

Od 1 lipca 2019 w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników pojawią się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które w założeniach mają być dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania, podnoszącym bezpieczeństwo finansowe pracowników. Jest to system solidarny, który pieniędzmi zasilają trzy strony: pracownik i pracodawca, którzy wpłacają składki, oraz państwo, które płaci składkę ....


Tylko dobrowolnie

Podstawową, fundamentalną zasadą podpisanego 11 grudnia 2017 Porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odejść (PDO) jest – o czym przesądza już jego nazwa, a potwierdza regulamin – pełna dowolność wzięcia w nim udziału. Innymi słowy tylko sam pracownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z PDO i nikt nie może go do tego zachęcać, ani tym bardziej ....


"Delegowani" bez delegacji

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku unijna tzw. dyrektywa wdrożeniowa (2014/67/WE) w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) okazała się być pretekstem, by pracowników naszego zakładu wysyłanych do fabryki PSA w słowackiej Trnawie, wcale nie wysłać na delegację (czyli delegować), lecz odpowiednio zmienić im ....


Pominięte uzgodnienia

Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracownikowi za pracę w dniu harmonogramowo wolnym przysługuje w zamian inny dzień wolny udzielany do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodniony. Zatem warunkiem udzielenia takiego wolnego jest jego uzgodnienie z każdym pracownikiem i tym samym pracodawca nie może terminu dnia ....


Urlop pod ochroną

Pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim prawo pracy obejmuje szczególną ochroną. Dlatego też pracodawca nie może zwolnić pracownicy na urlopie macierzyńskim, zaś po jego zakończeniu ma ona prawo powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko pracy. Jeżeli zaś nie jest to ....


Dwie szychty

Realizacja zwiększonych planów produkcyjnych w ocenie dyrekcji wymagała zorganizowania w drugiej połowie czerwca dodatkowej pracy na dwóch zmianach. Jednym słowem ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy ma być więcej pracy ....


Rozwiązywany problem spalin

Ustaleniem i skierowaniem do realizacji kilku kluczowych punktów zakończyło się styczniowe spotkanie dotyczące problemu spalin samochodowych – a zatem poprawy środowiska pracy na wydziałach: Montażu Głównego i Jakości – w którym to spotkaniu uczestniczyli kierownicy wydziałów Jakości i Utrzymania Ruchu, przedstawiciele zakładowej służby BHP, związków zawodowych oraz społecznej inspekcji pracy ....


Uważaj, co podpisujesz

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, gdy pracodawca udziela we wskazanym przez siebie terminie wolnego za pracę w nadgodzinach (tym samym nie płacąc dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) powinien go udzielić w wymiarze o połowę wyższym – czyli stosunku 1:1,5. Od tej reguły są jednak dwa wyjątki – pierwszy ....


Doba pracownicza

Pojęcie doby w powszechnym rozumieniu odnosi się głównie do doby kalendarzowej (której nie należy mylić z astronomiczną). Jednak wszelkie próby zastosowania kalendarza przy ustalaniu doby pracowniczej jest jednak bezprzedmiotowa, bowiem definicja doby kalendarzowej na gruncie prawa pracy jest zupełnie nieprzydatna ....


"Setki" gdy praca w nocy

Jak prawidłowo powinny być rozliczane nadgodziny Ogłaszając wszem i wobec, że za nadgodziny tzw. dobowe przysługuje normalne wynagrodzenie plus dodatek w wysokości 50 proc. przedstawiciele dyrekcji GMMP zapomnieli najwyraźniej dodać – choć wyraźnie i jednoznacznie o tym stanowi art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy – iż za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy dodatek ten wynosi 100 proc.


Uzgodnić, nie ustalić

Gdy Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że niezgodne z Regulaminem Pracy GMMP jest planowanie pracy sześć dni w tygodniu poza grupą utrzymania ruchu dyrekcja postanowiła zmienić zapisy regulaminu. Żeby ich jednak nie uzgadniać ze związkami zawodowymi całą energię poświęciła ustaleniu terminu...


Regulamin zmieniony w Voith

Wszystkie konieczne zmiany zostały natomiast sprawnie uzgodnione w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Voith Oddział Gliwice. W tej spółce od początku Regulamin ZFŚS nie przewidywał – i nadal nie przewiduje – przekazywania pracodawcy przez pracowników kopii zeznań podatkowych PIT, dokumentacji medycznej, ani....


Przejścia w widełkach - Kiedy druga dwója?

Zgodnie z obecnie obowiązującym porozumieniem zbiorowym podpisanym przez dyrekcję naszego zakładu przejścia w widełkach w GMMP Gliwice powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach, ustalonych jeszcze w poprzedniej dekadzie. Mimo to cały czas pojawiają się próby ich modyfikacji, dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze na niekorzyść pracowników ....

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3551

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 3831

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 4115

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 3990

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 4218

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
5,624,745 unikalne wizyty