Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.224.108.238

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Podstawą gwarancje

Podczas toczących się na przełomie maja i czerwca intensywnych rozmów mających na celu wypracowanie rozwiązań dla naszego zakładu w okresie przejściowym, czyli do czasu uruchomienia produkcji nowych modeli strona związkowa wielokrotnie podkreślała, że podstawowym warunkiem jest zagwarantowanie braku przymusowych zwolnień, a tym samym stabilnego zatrudnienia, zapewnienie inwestycji niezbędnych do stabilnej przyszłości zakładu OMP w Gliwicach oraz ustalenie w formie oddzielnego porozumienia jasnych i równych dla wszystkich zasad zapowiadanego czasowego przenoszenia pracowników naszego zakładu do Tychów.

Szukanie oszczędności, szczególnie w kieszeniach załogi, co jest oczywistym celem dyrekcji, musi wiązać się z zapewnieniem pracownikom stabilnego zatrudnienia i przewidywalnych warunków pracy. Dokładnie tak, jak miało to miejsce w niemieckich zakładach Opla, gdzie – w porozumieniu z 29 maja 2018 – zagwarantowano wszystkim zatrudnionym w Rüsselsheim, Kaiserslautern, Eisenach, Dudenhofen i Bochum ochronę przed wypowiedzeniem do 2023, czyli przez pięć lat oraz uzgodniono inwestycje zapewniające przyszłość wszystkich lokalizacji. Oszczędnością jest tam natomiast odroczenie przyszłorocznej podwyżki płac o rok – czyli zamiast od 1 stycznia 2019, zostanie ona wprowadzona w 2020 razem z kolejną wynegocjowaną podwyżką. Zauważmy i podkreślmy: przesunięcie ustalonej podwyżki tylko z jednego roku zapewniło ochronę przed przymusowymi zwolnieniami przez pięć lat!

Poza tym okazało się, że gwarancje zatrudnienia w Grupie PSA są jak najbardziej możliwe i praktykowane (choć dyrekcja OMP od miesięcy twierdziła inaczej). Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by ochrona przed przymusowymi zwolnieniami obowiązywała nie tylko w pięciu niemieckich zakładach Opla, ale również u nas, w Gliwicach.

Porozumienia obowiązują


Wielokrotnie w ostatnim czasie – także przy negocjacyjnym stole – przypominaliśmy o klasycznej rzymskiej zasadzie, iż umów należy dotrzymywać (łac. pacta sunt servanda). Szczególnie, gdy rzeczona umowa – w tym przypadku aktualne płacowe Porozumienie z 21 grudnia 2016 – już w momencie podpisania uwzględniała potrzeby związane z przewidywanym i wówczas zapowiadanym zlokalizowaniem w naszym zakładzie produkcji nowego modelu. Zatem ostatnio forsowane przez dyrekcję „renegocjacje” oznaczające przekreślenie wszystkich obowiązujących w latach 2019-20 postanowień tego porozumienia – pod pretekstem, że nowy model, jeśli będzie to pod inną nazwą, niż początkowo planowano – przypomina nakłanianie przez kelnera do podwójnego zapłacenia, i to nie za obiad, lecz jednie mglistą i niewiążącą obietnicę jego ugotowania. Do tego samodzielnego z przyniesionych składników.

W takiej sytuacji oczywistym było, że reprezentująca nasze interesy strona związkowa nie mogła wyrazić zgody na rezygnację z obowiązywania Porozumienia z 21 grudnia 2016 w pełnym zakresie. Podobnie jak nie może zgodzić się na przekreślenie postanowień kończącego spór zbiorowy Porozumienia z 6 sierpnia 2015, które jasno i jednoznacznie określają zasady uzgadniania (a tym samym wprowadzania) zmian w treści Regulaminu pracy. Tymczasem dyrekcja wbrew tym zasadom zamierzała i zmienić systemy czasu pracy, i wprowadzić nowe stanowiska, które nie są ujęte w widełkach płacowych. Tym samym żadne zasady podwyżek by ich nie obejmowały, a na to zgody nie może być.


Wyższe stawki i premia w Leadec

Zgodnie z wynegocjowanymi i podpisanymi przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność w środę 30 maja porozumieniami płacowymi w gliwickim oddziale Leadec podniesione zostały stawki wynagrodzenia oraz wysokość premii.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego w Leadec wzrosły o 3 proc., jednak nie mniej niż o 100 zł miesięcznie. Co ważne podwyżki stawek zasadniczych obowiązują – tradycyjnie w tej spółce – od 1 kwietnia, czyli początku drugiego kwartału. Zatem wraz z wynagrodzeniem wypłaconym w czerwcu 2018 zatrudnieni Ledaec Oddział Gliwice otrzymali dodatkowo wyrównanie „podstawy” za kwiecień.

Ponadto prawnicy Działu Czyszczenia Technicznego (General Cleaning) wykonujący pracę na obszarze Lakierni (Cleaning Paint) OMP Gliwice od 1 maja 2018 otrzymywać będą dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1,45 zł za każdą godzinę przepracowaną na lakierni. Ten nowy dodatek godzinowy wypłacany będzie miesięcznie, natomiast jego kwota weryfikowana ma być co kwartał.

Drobnym drukiem

Nabór na nowe stanowiska o nobilitujących nazwach w OMP Tychy został ogłoszony pracownikom naszego zakładu. Zanim jednak zamówi się wizytówkę z tytułem „technik produkcji” warto zastanowić się, czy dyrekcyjna oferta zawiera wszystkie ważne informacje.

Przykładowo czy wiadomo, w jakim systemie pracy będziemy tam pracować? Od poniedziałku do piątku, czy może w systemie 18-zmian z „czarnymi” roboczymi sobotami? Czy wiadomo, jaki obowiązywać tam będzie okres rozliczeniowy czasu pracy? Jeśli dłuższy od harmonogramu, to czy dopuszczalne są „wiszące” dni wolne lub robocze, kompletnie dezorganizujące życie rodzinne...

Dodatkowo – w przypadku wspomnianych techników (produkcji i utrzymanienie stron, oznaczające formalnie zwolnienie się w Gliwicach i nowe zatrudnienie w Tychach (choć mają one „oddział” w nazwie, to formalnie są oddzielnym pracodawcą), wówczas może się okazać, że jesteś nowym pracownikiem, którego zgodnie z koncepcją autonomicznej organizacji pracy – a tylko tam występują stanowiska technika produkcji i technika utrzymania ruchu – nie obowiązują widełki płacowe, zaś wzrost wynagrodzeń uzależniony jest od arbitralnej decyzji kierownika wydziału. Słowem o podwyżce możesz zapomnieć, na lata.

Umów należy dotrzymywać

Zmianę wynegocjowanych i ustalonych w Porozumieniu z 21 grudnia 2016 zasad płacowych obowiązujących w naszym zakładzie do 31 grudnia 2020 zaproponował i forsuje pracodawca. Przy czym „zmiana” zdaniem dyrekcji oznacza przekreślenie wszystkich aktualnych zasad gwarantujących systematyczny wzrost wynagrodzeń i zastąpienie ich rozwiązaniem oznaczającym stały – przy najmniej do końca 2022 – spadek płac realnych w naszym gliwickim Oplu.

Zdaniem pracodawcy płace miałyby rosnąć wolniej od inflacji, czyli być po prostu przez tą inflację zżerane. Co mielibyśmy otrzymać w zamian? Kompletnie nic, gdyż dyrekcyjne rozwiązania nie zawierają ani gwarancji utrzymania miejsc pracy, ani otrzymania przez nasz zakład produkcji nowego modelu.

Przewidują natomiast zasadniczą zmianę organizacji pracy przez wprowadzenie – dla całego zakładu – równoważnego systemu pracy oraz 10-godzinnych dniówek. Przy czym takie rozwiązanie nie oznacza bynajmniej trzydniowych (a nawet dwudniowych) weekendów. Zwłaszcza na produkcji. Zgodnie z harmonogramami – które na każdy miesiąc ustalałby sam pracodawca – możliwe jest na przykład ustalenie roboczych „czarnych” dniówek w poniedziałek, środę, piątek i sobotę... Oczywiście za uciążliwość takiego systemu pracy o żadnych finansowych rekompensatach dla nas, pracowników, zdaniem dyrekcji nie ma mowy.

Celem rentowność

Podczas spotkania m.in. z udziałem przedstawicieli naszej oplowskiej Solidarności, do którego doszło w czwartek 26 kwietnia 2018, Remi Girardon dyrektor produkcyjny Opel/Vauxhall wielokrotnie podkreślał, iż celem działań podejmowanych przez PSA jest jak najszybsze odzyskanie rentowności przez Opla. Dodając jednocześnie, że ostatnie spadki wolumenu produkcyjnego są problemem wszystkich zakładów, a nie tylko Gliwic.

Kilka dni później dotarliśmy do opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oficjalnych danych za lata 2012-16 z których jednoznacznie wynika, że gliwicki Opel (wówczas GMMP) był cały czas rentowną spółką. W tym okresie załoga naszego zakładu wypracowywała rocznie od 180 mln do ponad 300 mln zł zysków, które w całym pięcioleciu wyniosły łącznie prawie 1,1 mld zł (czyli ponad ćwierć miliarda euro).

Energylandia ze zniżką

Bilety zapewniające możliwość całodziennej zabawy w największym rodzinnym parku rozrywki Energylandia w Zatorze można w promocyjnej cenie nabyć w siedzibie naszej międzyzakładowej Solidarności OMP Gliwice (budynek G-5).

Związkowe bilety dla dorosłych kosztują 89 zł, czyli o jedną piątą mniej niż wynosi normalna cena w kasie (109 zł), natomiast dla dzieci związkowców oplowskiej Solidarności – w ramach upominku z okazji Dnia Dziecka – bilety są jeszcze tańsze. Razem ze związkowym dofinansowaniem (do 44 zł) dzieci w wieku od 12 do 18 lat za całodniowy bilet płacą 45 zł, czyli ponad dwa razy taniej niż wynosi cena w kasie, zaś dla młodszych (poniżej 12 lat) pociech związkowców bilety są bezpłatne. Uwaga: zgodnie z wymogami Energylandii liczy się dokładny wiek dziecka w dniu wejścia do parku rozrywki.

Promocyjne bilety, które mogą nabywać jedynie związkowcy NSZZ Solidarność OMP Gliwice dla siebie oraz swoich rodzin, ważne są do 28 października 2018 i można realizować w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Kupować je można jednak tylko do piątku 8 czerwca 2018.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Poprawiane RACKi Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 214

Często zgłaszaną społecznym inspektorom pracy przez pracowników obszaru Ringi RH D2 kwestią były problemy z pojemnikami typu RACK. Okazywało się bowiem, że podczas odkładania gotowych paneli do tego pojemnika zdarzały się przypadki blokowania paneli, co – ze względu na ich ostre krawędzie – stwarzało realne zagrożenie ....

Upalna lakiernia Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 306

Ostatnio na wydziale lakierni – pomimo tego, że do lata jeszcze daleko – pracownicy uskarżają się na wysokie temperatury sięgające nawet 29-31°C. Przy czym problem ten dotyczy większości stanowisk pracy, w tym w szczególności specyfikacji oraz ....

Zawsze planowany Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 536

Podczas ostatnich ocen półrocznych cześć pracowników naszego zakładu dowiedziała się ze zdziwieniem, iż rzekomo miała „nieplanowane nieobecności”, które obniżają zarówno ocenę, jak i wysokość premii FCP. Jak się okazało tak właśnie dyrekcja potraktowała jednostronnie wybraną przez siebie część urlopów bezpłatnych, których sam udzielała ....

Tylko dobrowolnie Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 640

Podstawową, fundamentalną zasadą podpisanego 11 grudnia 2017 Porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odejść (PDO) jest – o czym przesądza już jego nazwa, a potwierdza regulamin – pełna dowolność wzięcia w nim udziału. Innymi słowy tylko sam pracownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z PDO i nikt nie może go do tego zachęcać, ani tym bardziej ....

Hełm mało ochronny Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 863

Wprowadzenie pod koniec ubiegłego roku na stacjach ładowania akumulatorów – w związku z ryzykiem wystąpienia porażenia łukiem elektrycznym – hełmów ochronnych z przyłbicą elektroizolacyjną od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio okazało się, że hełmy ....

Wygenerowano w sekund: 0.06
3,431,413 unikalne wizyty