Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

34.234.223.229

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Czas na rozmowy płacowe

Dążąc do zapewnienia wszystkim pracownikom naszego zakładu stabilnych warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia, jak również mając na uwadze inflację, która systematycznie zmniejsza realną wartość wynagrodzeń nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do dyrekcji z pisemnym wnioskiem o rozpoczęcie rozmów płacowych celem wprowadzenia zbiorowej wynagrodzeń.

Dojazdy do Tychów z dodatkiem

Pracownicy gliwickiego Opla, którzy uzgodnili z pracodawcą czasową zmianę miejsca wykonywania pracy na oddział w Tychach otrzymywać będą dodatek rekompensujący związane z tym wyższe koszty dojazdu do pracy. Zgodnie z podpisanym przez międzyzakładową NSZZ Solidarność OMP Gliwice w piątek 25 września 2020 porozumieniem dodatek ten wypłacany będzie od września 2020, czyli czasowo pracujący w Tychach otrzymają go już z najbliższa wypłatą.

Dyrektywa zmieniła zasady delegowania

Zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 30 lipca 2020, zasadami wprowadzonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług pracownikom delegowanym do pracy w innym kraju UE przysługuje wynagrodzenie wypłacane według zasad państwa, w którym świadczą oni pracę (wykonują zadania), a jeśli praca za granicą przeciągnie się powyżej 12 miesięcy, pracodawcy muszą ponadto musiały zapewnić im wszystkie warunki zatrudnienia wynikające z lokalnych przepisów.

Soboty w nadgodzinach

W związku z zaplanowaniem w ostatniej tzw. ofercie produkcyjnej, jak nazywany jest kalendarz pracy w OMP Gliwice, dni roboczych w większość sobót dyrekcja – odpowiadając na pytanie naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność – zapowiedziała, że w przypadku utrzymania się dodatkowego wolumenu produkcji Astry ponadwymiarowe soboty będą oznaczały pracę w płatnych nadgodzinach. Wypłacone one zostaną na koniec okresu rozliczeniowego, czyli z wynagrodzeniem za luty 2021.

Rocznicowe bony i rabaty

Rocznicowe bony i rabaty

Zarządzająca siedmioma ośrodkami wypoczynkowymi m.in. w Zakopanem, Jarnołtówku (w Górach Opawskich) oraz Spale związkowa spółka DomS z okazji 40-lecia NSZZ Solidarność oferuje członkom naszego Związku bony rabatowe – w wysokości 200 zł dla każdego związkowca – do zrealizowania w jej hotelach i ośrodkach. Bony, które są ważne do 31 lipca 2021, można już odbierać w siedzibie naszej międzyzakładowej Solidarności OMP Gliwice (budynek G-5, parter).

Ponadto posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ Solidarność otrzymują dodatkowo 10 proc. rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji.


Przejścia z zasadami

Zasady na jakich pracownicy OMP Gliwice przechodzić będą do powstającego nowego zakładu PSA MP powinny być szczegółowo ustalone w Porozumieniu transferowym. Tak, jak zostało to ustalone podczas styczniowego spotkania związkowców NSZZ Solidarność z Carlosem Tavaresem, prezesem Grupy PSA.

Porozumienie transferowe musi zarówno gwarantować pracownikom dotychczasowe warunki wynagradzania (zarówno stawki, jak też dodatki i premie) i zatrudnienie. Ponadto zgodnie z unijnymi dyrektywami, jak też zobowiązaniami PSA przy zakupie Opel/Vauxhall porozumienie to powinno zapewniać ciągłość obowiązywania w nowym zakładzie zawartych w OMP Gliwice porozumień zbiorowych. Zarówno płacowych, jak też dotyczących organizacji pracy – przykładowo regulujących zasady pracy w grupie UR, czy też ustalające dodatkowe przerwy w pracy. A pamiętajmy, że w PSA MP już jednostronnie wprowadzono elastyczne formy czasu pracy. Porozumienie transferowe powinno być elementem umacniania dialogu społecznego, a nie sposobem na przekreślenie dotychczasowych zasad.

Wyższe progi dochodowe

Zgodnie z ustalonymi i podpisanymi zmianami od 2020 podwyższone zostały o 300 zł w każdej grupie progi dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w OMP Gliwice. Dla pracowników, którzy w ten sposób trafią do niższej grupy dochodowej oznacza to automatycznie wyższe świadczenia z funduszu socjalnego.

Obecnie w pierwszej (A) grupie znajdują się osoby których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 2.200 zł. Grupa druga (B) obejmuje przedział dochodów, cały czas na członka rodziny, od 2.201 zł do 2.900 zł, natomiast trzecia (C) – od 2.901 zł do 3.600 zł. Przy wyższych, czyli od 3.601 zł wzwyż, średnich dochodach na członka rodziny trafia się do najwyższej grupy (D).

Na takim samym, nie zmniejszonym poziomie pozostają natomiast kwoty świadczeń wypłacanych z ZFŚS. Przykładowo przy dofinansowaniu zakupu pomocy szkolnych jest to 400 zł w grupie A, 350 zł w grupie B, 250 zł w grupie C oraz 150 zł dla mających najwyższe dochody na członka rodziny. Natomiast przy dofinansowywaniu pobytu dzieci na koloniach, półkoloniach, obozach i zimowiskach jest to odpowiednio 500 zł w grupie A, 400 zł w grupie B, 250 zł w grupie C oraz 150 zł w grupie D. Co ważne w przypadku półkolonii dofinansowanie nie może być wyższe niż poniesiony i udokumentowany koszt tej formy wypoczynku.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1561

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 1604

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2175

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2180

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2382

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.09
4,798,619 unikalne wizyty