Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

34.226.244.70

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Ministerstwo zleca kontrolę

Utworzenie trzystu nowych miejsc pracy w nowym zakładzie w Gliwicach zadeklarowało PSA, występując o finansowe wsparcie polskiego rządu. Taki grant został 5 lipca 2019 przyznany (w wysokości 78,75 mln zł, czyli nieco ponad 260 tys. zł na jedno miejsce pracy, które ma być utrzymane, jak przewiduje umowa, przez pięć lat), zaś nowa spółka PSA na terenach przejętych od OMP Gliwice rozpoczęła stawianie nowych hal fabrycznych.

Tylko, że przy przejęciu części zakładu pracy – zgodnie z Kodeksem pracy – należy także przejmować pracowników z zachowaniem warunków zatrudnienia i posiadanych stawek (które jednak mogą być ustalone na wyższym poziomie). Tymczasem nowa spółka nie przejęła tak nikogo. Dlatego też na wniosek ministerstwa zlecone zostało Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśnienie całej sprawy, a tym samym rozpoczęła się, trwająca właśnie, kontrola naszego zakładu.

Europejska rezolucja

Do sytuacji w naszym zakładzie odniosła się Europejska Rada Zakładowa Opel/Vauxhall w rezolucji przyjętej jednogłośnie podczas jej listopadowego posiedzenia. Rada zdecydowanie potępia działania kierownictwa Grupy PSA budującej nowy zakład, będący oddzieloną spółką, na terenach OMP Gliwice, co – cytując rezolucję – „spowoduje pogorszenie warunków zatrudnienia oraz dalszą utratę miejsc pracy w zakładach Opla w Gliwicach”. Przypominając jednocześnie, że lokalny zarząd „ograniczył praktycznie do zera prowadzenie dialogu społecznego”.

Równocześnie Europejska Rada Zakładowa Opel/Vauxhall jednogłośnie zażądała, aby zarząd – jako minimum – niezwłocznie podjął negocjacje ze związkami zawodowymi, których zakończeniem – cytując dokument – „musi być wynegocjowana umowa w sprawie przepisów dotyczących regulaminów: pracy i wynagrodzeń odnoszących się do nowego zakładu” oraz „utrzymanie ciągłości zatrudnienia pracowników Opla poprzez zapewnienie pracy w powstającym zakładzie PSA Manufacturing Poland w Gliwicach, bez zmiany obecnych warunków pracy i wynagrodzenia”.

Równiejszy

Głęboka troska o zdrowie, a pewnie większa o niską absencję chorobową sprawiła, że w naszym zakładzie planowano akcję szczepień przeciwko grypie. Zaplanowane na piątek 22 listopada szczepienia zostały jednak odwołane, z powodu braku szczepionek. Przy czym koordynatorzy akcji zastrzegali, że brak ten nie był przez nikogo zawiniony – ot „przejściowe trudności na odcinku”.

Brak szczepionek uaktywnił za to pewnego kierownika, który mailowo zwrócił się o odłożeniu mu jednej ampułki. Przypominając, że pisał już o tym przed miesiącem. Najwyraźniej uznał on, że w naszym zakładzie są równi – dla których szczepionek brak – oraz równiejsi, czyli on. Sytuacja identyczna z opisaną przez Orwella w jego słynnym „Folwarku zwierzęcym”, gdzie zwierzęta też były równe, ale niektóre równiejsze...

Losem tego kierownika prawdziwie przejęli się pracownicy, którzy oddolnie rozpoczęli zbiórkę datków „na szczepionkę”. Do tej akcji może dołączyć się każdy. My ze swojej strony z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku równiejszemu kierownikowi życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia.

Rada Pracowników OMP Gliwice 2019-23

Sześć z siedmiu miejsc w Radzie Pracowników OMP Gliwice nowej czteroletniej kadencji (2019-23) uzyskali kandydaci rekomendowani przez międzyzakładową NSZZ Solidarność. Najlepszy wynik wyborczy – podobnie jak cztery i osiem lat temu – otrzymał Robert Potempa, nasz reprezentant we władzach europejskich radach zakładowych Opel/Vauxhall oraz PSA. Głosowały na niego 374 pracowników.

Drugi wynik wyborczy (276 głosów) uzyskał Mariusz Król, przewodniczący NSZZ Solidarność OMP Gliwice, który podobnie jak Robert Potempa pracował w radach pracowników poprzednich kadencji.

Ponownie w skład Rady Pracowników OMP Gliwice zostali także wybrani: Tomasz Waniek (261), Franciszek Szymura (248) oraz Marian Kaim (216). Pierwszą kadencję w radzie w szóstce związkowców NSZZ Solidarność rozpocznie natomiast Daniel Napieraj (215).

Skład rady uzupełnia Robert Nowacki, zaś łącznie o siedem miejsc ubiegało się 12 kandydatów.

Pierwsze zebranie Rady Pracowników 0MP Gliwice kadencji 2019-23, zgodnie z przepisami ustawy, pracodawca ma obowiązek zwołać w terminie 30 dni od wyborów, które zakończyły się 27 listopada 2019. Czyli praktycznie do świąt Bożego Narodzenia.

Liczą się konkrety

Popularna reklama przypomina, że „prawie” robi wielką różnicę. Warto o tym pamiętać, gdy dyrekcja przekonuje w swoich informacjach GLB, że wynagrodzenia w nowym zakładzie powstającym właśnie na terenie gliwickiego Opla będą „podobne” albo „praktycznie takie same” jak w OMP Gliwice. To wszystko to bowiem synonimy tegoż „prawie”, a do tego zapowiedzi z GLB nie są żadnym konkretem.

W odróżnieniu od przejścia do nowego zakładu na zasadach art. 231 Kodeksu pracy, gwarantującym zachowanie dotychczasowych warunków pracy (w tym płacy) oraz stażu zatrudnienia lub też w trybie tegoż art. 231 na podstawie postanowień porozumienia zbiorowego zawartego przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Zarówno bowiem kodeks, jak też porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi stanowią źródła prawa pracy. Tym samym zawarte w nich gwarancje dają pewność otrzymania ustalonych kwot i składników wynagrodzenia.

Spółki dwie

Od połowy października ubiegłego roku adres (a także częściowo zarząd) identyczny z Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach ma także druga spółka, której podstawową działalnością ma być – cytując KRS – produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów. Początkowo nosiła ona nazwę Zakład Produkcji Samochodów, natomiast od 8 lipca 2019 – PSA Manufacturing Poland.

Zatem to właśnie ta spółka, a nie Opel/Vauxhall, buduje na terenie OMP Gliwice nowy zakład produkcji aut dostawczych. I wiele wskazuje też na to, że to nowa spółka będzie te dostawczaki produkować. Tym samym pojawi się kwestia przejścia – czy też dokładniej przejęcia – obecnych pracowników Opla przez nowy zakład. Czy odbywać się ona będzie w trybie art. 231 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem dotychczasowych stawek, warunków zatrudnienia oraz stażu pracy, czy może podejmowane będą próby transferu pracowników na podstawie tzw. porozumień stron, które – wbrew swojej nazwie – są najgorszym rozwiązaniem dla zatrudnionych. Porozumienie stron w praktyce oznacza bowiem zwolnienie się u dotychczasowego pracodawcy (Oplu) bez okresu wypowiedzenia oraz zatrudnienie w nowej spółce na nowych warunkach i bez ciągłości stażu pracy. Innymi słowy, jeśli nawet ktoś przepracował w gliwickim Oplu dwadzieścia lat, to w nowej spółce staż pracy będzie mu się liczyć od początku.

Dlatego też należy szczególnie uważnie czytać wszelkie porozumienia oraz dokumenty otrzymywane do podpisu, zaś najlepiej skonsultować ich treść ze związkowym prawnikiem. Niczego bowiem nie trzeba podpisywać od ręki, a będąc związkowcem NSZZ Solidarność porady oraz pomoc prawną ma się zapewnione za darmo.

Brak kodeksowego regulaminu

Kolejny raz Państwowa Inspekcja Pracy wystąpiła o ustalenie warunków wynagradzania pracowników OMP Gliwice w Regulaminie wynagradzania. Jak podkreślono, kwestia ta była już wielokrotnie podejmowana przez inspektorów pracy, zaś obowiązek ustalania warunków wynagradzania za pracę właśnie w regulaminie wynagradzania wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy.

Dlatego też NSZZ Solidarność wielokrotnie występowała o pilne uzgodnienie jednolitego Regulaminu wynagradzania w naszym zakładzie. Jednocześnie mając na uwadze propozycję inspektora PIP, by strony dialogu społecznego zaakceptowały obecnie obowiązujący w zakładzie system wynagradzania międzyzakładowa Solidarność postuluje zapisanie w Regulaminie wynagradzania OMP Gliwice całego aktualnego systemu wynagradzania. Obejmującego zarówno tabelę płac zasadniczych, jak również wszelkie dodatki i premie, w tym FCP.

Jak bowiem podkreśliła w swoim wystąpieniu PIP regulamin wynagradzania powinien zapobiegać częstym zmianom zasad wynagradzania pracowników w zależności od wahań koniunktury gospodarczej, czy też zysków. Ma po prostu chronić podstawowe interesy pracowników. Natomiast uzgodnienie regulaminu, zgodnie z kodeksowymi, wymogami, powinno być priorytetem.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 417

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 376

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 1144

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1321

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
4,420,036 unikalne wizyty