Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.226.243.226

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Wyższe świadczenia w Leadec

Zwiększone zostało świadczenie świąteczne wypłacane z funduszu socjalnego przed Bożym Narodzeniem w gliwickim oddziale Leadec. Zgodnie z podpisanym przez międzyzakładową Solidarność aneksem do Regulaminu ZFŚS w tym roku pracownicy w pierwszej grupie dochodowej (tj. których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1.000 zł) otrzymają ekstra 1.600 zł, czyli o 200 zł więcej niż przed rokiem (i 1.100 zł więcej niż dwa lata temu!). W drugiej grupie dochodowej (dochód na członka rodziny od 1.001 do 1.800 zł miesięcznie) świadczenie świąteczne wynosi obecnie 1.120 zł, zatem 140 zł więcej, natomiast w najwyższej trzeciej grupie (ponad 1.800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) będzie to 640 zł

Rentgen w godzinach pracy

Ostatnio przełożeni podczas spotkania przed zmianowego przekazali podległym pracownikom, że okresowe badania lekarskie – konkretnie zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej – mają wykonywać przed lub po godzinach pracy. Przekonywano, że to skutek likwidacji przewozów autokarowych do specjalistycznej przychodni, która te badania wykonuje.

Takie działanie jest jednak sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, a dokładnie art. 229 § 3 Kodeksu pracy, który stanowi, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Karty pomocy prawnej

Kolejny rok zachowają ważność związkowe karty CDO 24, zapewniające członkom Solidarności OMP Gliwice i ich rodzinom całodobowy pakiet ochrony prawnej. W ciągu minionych dwunastu miesięcy prawnicy Centrum Dochodzenia Odszkodowań informowani byli o ponad 1,8 tys. problemów zgłoszonych przez związkowców z naszego zakładu. W każde z nich udzielili odpowiedzi oraz podjęli odpowiednie kroki prawne.

Tym samym posiadacze związkowych kart CDO 24 automatycznie i bez żadnych opłat nadal będą mogli korzystać z pakietu Premium. Związkowcy, którzy swoich kart jeszcze nie odebrali, mogą to w każdej chwili zrobić w siedzibie Solidarności OMP Gliwice (budynek G-5, parter).

Pakiet Premium zapewnia ochronę prawną m.in. w przypadku kolizji i wypadków komunikacyjnych, praw konsumenta (reklamacje, odstąpienie od umowy itp.), spraw alimentacyjnych, procedur i postępowań komorniczych, kwestii związanych z zakresem władzy rodzicielskiej oraz prawa spadkowego. Pełne informacje o zakresie ochrony można uzyskać w siedzibie międzyzakładowej Solidarności.

Kontrole stanowiskowe

Cykliczne szczegółowe kontrole stanowiskowe rozpoczęła w pierwszej dekadzie listopada w naszym zakładzie Społeczna Inspekcja Pracy. Na początek na montażu, ale docelowo prowadzone one będą na wszystkich wydziałach oraz w pełnym zakresie. Tym samym kontrole obejmować będą m.in. zdolność do pracy na danym stanowisku, informacje o ocenie ryzyka zawodowego, szkolenie BHP, stanowiskowe i specjalistyczne, czasy poszczególnych operacji, rotacje stanowiskowe oraz ocenę ergonomii.

Zdrowie pracowników ma zasadnicze znacznie. Tymczasem zdarza się, że częste ostatnio zmiany procesów prowadzą do braku prawidłowej organizacji pracy. Ma to wpływ na pewne zaniedbania, które jako społeczna inspekcja pracy dostrzegamy i którym zobowiązani jesteśmy przeciwdziałać – wyjaśnia Marian Kaim zakładowy społeczny inspektor pracy OMP Gliwice. – Niewłaściwa ergonomia pracy oraz stres doskwiera niestety coraz szerszej liczbie zatrudnionych. Co najgorsze zdarzają się przypadki pracy bez ważnych okresowych badań lekarskich, co nie może być w żadnym wypadku tolerowane. Jestem przekonany, że pracownicy, którzy potrzebują w tym zakresie pomocy, dzięki ujednoliconej cyklicznej kontroli SIP otrzymają profesjonalne wsparcie, które pozwoli wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia.


Gdzie te umowy?

Choć nabór chętnych do pracy w Tychach trwa w najlepsze, potencjalni kandydaci cały czas nie widzieli umów na podstawie których na dwa lata mają trafić do tyskiego oddziału, ani zapisanych tam warunków pracy i płacy. Wielu wątpliwości nie rozwiewa – bo nie może – rozdawana wśród załogi nadzwyczaj ogólna „oferta pracy” w OMP I Tychy, która niej jest przez nikogo podpisana. Niby sformułowana jest ona w imieniu OMP Gliwice, ale żaden przedstawiciel pracodawcy nie potwierdził tego własnym autografem i nazwiskiem.

Jednocześnie ogólne zapisy – bez żadnych kwot, ani dat – „oferty pracy” w OMP I Tychy kończy bardzo konkretna i jednoznaczna deklaracja pracownika – tym razem już do własnoręcznego podpisania – o zgodzie na dwuletni urlop bezpłatny w OMP Gliwice.

Zatem całość przypomina przysłowiowe kupowanie kota w worku – pracownik nie wie na jakim stanowisku, ani dokładnie za ile ma pracować w Tychach, ale z góry ma wyrazić zgodę na 24 miesiące bezpłatnego. A przy okazji dowiaduje się, że po powrocie do Gliwic nie ma zapewnionej pracy ani na obecnym wydziale, ani tym samym stanowisku...

Zbieraj harmonogramy

Praktyka udzielania przez pracodawcę w zamian za pracę w sobotę (lub inny dzień wolny harmonogramowo) wolnego bez uzgodnienia terminu z pracownikiem – co jest wymogiem kodeksowym – sprawia, że warto zbierać harmonogramy czasu pracy. Pracodawca ma ustawowy obowiązek przekazywać je pracownikom co najmniej na tydzień przed początkiem okresu rozliczeniowego. Zawsze też można zgłosić się przełożonego o aktualny harmonogram w wersji papierowej. Także po każdej jego zmianie, a nie tylko pierwszy przekazywany pod koniec poprzedniego miesiąca. Pracownik zawsze powinien móc sprawdzić, kiedy ma przyjść do pracy.

Przy okazji pozwalają jednoznacznie ustalić dni wolne, w których – na polecenie pracodawcy – tenże pracownik świadczył pracę. Tylko w przypadku uzgodnienia terminu dnia wolnego, czyli zaakceptowania go przez pracodawcę i pracownika, możliwe jest udzielenie wolnego w stosunku 1:1. Natomiast częstą praktyką w naszym zakładzie jest, że nie jest uzgadniany, lecz arbitralnie wskazany przez pracodawcę. A to już zgodne z prawem nie jest. Pracodawca wolnego za dodatkową pracę w wygodnym jedynie dla siebie terminie powinien, co do zasady, udzielać w stosunku 1:1,5.

Gdyby okazało się, że przełożeni nie chcą przekazywać harmonogramów pracy w wersji papierowej, należy ten fakt zgłosić reprezentującej załogę naszego zakładu NSZZ Solidarność OMP Gliwice, w jej siedzibie (budynek G-5, parter) lub telefonicznie (32/270-92-09). Na pewno podejmie ona niezwłocznie interwencję.


Najpierw konkrety

Dosłownie kilkanaście godzin przed początkiem letniej przerwy urlopowej dyrekcja naszego zakładu poinformowała związki zawodowe o problemach z dostawami części do silników 1,4 oraz związanych z tym spadku planów produkcyjnych we wszystkich europejskich zakładach Opla. Powodem przerwania dostaw części do silników był strajk w jednym z niemieckich zakładów kooperujących (zresztą nie tylko z naszą marką), który się ponoć „przedłużał”. Sposobem zaś na złagodzenie tego problemu jest, zdaniem pracodawcy, wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego w Gliwicach i to najlepiej od 16 sierpnia 2018.

Dyrekcja zakładała przy tym, że związki zawodowe porozumienie przedłużające do 12 miesięcy okres rozliczeniowy podpiszą „od ręki”, gdyż – cytując jej pismo – „wprowadzenie oszczędności jest priorytetem”. Nie dodano już jednak, że oszczędności kosztem pracowników i ich życia rodzinnego.

Najwyraźniej zapomniano, że zawarcie porozumienia zmieniającego organizację czasu pracy wymaga uchwał komisji związkowych. Te zaś mogły zebrać się najwcześniej po 21 sierpnia 2018...

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 553

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 686

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 879

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Pracownicze Plany Kapitałowe (II) Jakie zasady wypłaty Na problemy ... Solidarność admin 1095

Generalnie pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Wtedy 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych ....

Skok na kasę Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1109

Zapowiedź jednostronnej, nieuzgodnionej zmiany terminu i zasad wypłaty premii FCP zapowiedziana przez dyrekcję w GLB z końca lutego spotkała się ze zdecydowaną reakcją Solidarności OMP Gliwice, która stanowczo zaprotestowała przeciwko takim zamiarom oraz zmuszona była przypomnieć pracodawcy, że zgodnie z prawem ....

Wygenerowano w sekund: 0.09
4,277,192 unikalne wizyty