Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Odpowiedzialny biznes

STOP 67

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.224.49.217

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Jedna bezpłatna

Wprawdzie zgodnie z art. 141 Kodeksu pracy pracodawca może wprowadzić co najwyżej jedną bezpłatną, nie wliczaną do czasu pracy, przerwę w czasie dniówki, to w naszym zakładzie pracownicy nieprodukcyjni (biurowi) takie przerwy mieli dwie. Taki bowiem niezgodny z kodeksem zapis został w 2008 umieszczony przez pracodawcę w Regulaminie pracy. Za sprawą porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez działające w GMMP Gliwice związki zawodowe obecnie bezpłatna przerwa będzie jedna, zaś dzień pracy wszystkich pracowników naszego zakładu będzie wynosiła tyle samo – 8 godzin 10 minut.

Jednak o ile sama kwestia samego dostosowania bezpłatnych przerw do wymogów obowiązującego prawa pracy oraz ujednolicenia dniówek nie budziła większych emocji, to już forma ich wprowadzenia już tak. Dyrekcja długo upierała się, aby miało to formę uzgodnienia zmian w Regulaminie Pracy GMMP. Jednak zgodnie z obowiązującymi zasadami uzgadniania takich zmian – potwierdzonych w kończącym spór zbiorowy Porozumieniu z 6 sierpnia 2015 – zmodyfikowanie treści rozdziału 7 regulaminu wymagało wcześniejszego uzgodnienia zmian w sześciu rozdziałach. A to proces – najdelikatniej mówiąc – dość długotrwały. Wystarczy powiedzieć, że od roku uzgodnienia nie mogą wyjść poza rozdział 2, gdyż pracodawca nie jest m.in. w stanie ustalić jasnej i konkretnej definicji zakładu pracy, czy też zapisać, że trzeba zapoznawać pracownika z obowiązującymi go procedurami.


Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie sprzedaży Opel/Vauxhall


Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie umowy między GM i PSA dotyczącej sprzedaży Opel/Vauxhall

Pomimo faktu, iż informacje i konsultacje dotyczące sprzedaży Opel/Vauxhall z organami reprezentacji pracowniczej oraz związkami zawodowymi nastąpiły za późno, Europejskiej Radzie Zakładowej (EWC) Opel/Vauxhall udało się pozytywnie rozstrzygnąć podstawowe kwestie oraz przeforsować zasadnicze żądania.

Wolfgang Schäfer-Klug przewodniczący EWC Opel/Vauxhall oświadczył: „W celu zagwarantowania możliwie najwyższego poziomu niezależności marek i firmy, udało nam się osiągnąć to, że wszystkie podmioty tworzące Opel/Vauxhall i będące podstawą transakcji będą wciągnięte w ramy jednego podmiotu Opel/Vauxhall. Ponadto osiągnęliśmy również to, że obecny wszechstronny poziom współdecydowania będzie nadal istniał w pełnym zakresie po sprzedaży”.

Również poszanowanie i pełna zgodność ze wszystkimi istniejącymi umowami i porozumieniami zbiorowymi, w tym autonomicznymi została zapisana w umowie. „Przestrzeganie obowiązujących porozumień, umów oraz wspólnych ustaleń jest podstawowym warunkiem zapewnienia pewnych, stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy, a także trwałej pracy i rozwoju naszych zakładów w tym ważnym okresie przejściowym. Wraz z podpisaniem umów między GM i Grupą PSA kwestią zasadniczą staje się zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju naszych zakładów, marki i firmy, tworzącego stabilne perspektywy na przyszłość. Pracownicy Opel/Vauxhall w każdej lokalizacji, w tym w naszym zakładzie w Gliwicach, oczekują pewnych i bezpiecznych miejsc pracy oraz stabilnego, systematycznego rozwoju swoich zakładów” – podkreśla Mariusz Król, przewodniczący NSZZ „Solidarność” GMMP Gliwice.


E-mail Europejskiej Rady Zakładowej Opel/Vauxhall

E-mail Europejskiej Rady Zakładowej Opel/Vauxhall wysłany do Przewodniczącego Europejskiej Rady PSA Patricka Michela
(zgodnie z ustaleniami podczas spotkania Europejskiej Rady Opel/Vauxhall z dnia 23.02.2017)

Drogi Patricku,
jak większość kolegów w PSA, wszyscy byliśmy zaskoczeni w ubiegły wtorek wiadomością, że nasze spółki negocjują fuzję PSA i Opla. Dowiedzenie się o czymś tak ważnym jedynie z mediów – zanim nasze związki były w stanie przeanalizować konsekwencje potencjalnej fuzji – wzbudziło pewne rozdrażnienie.

W ostatnich dniach było sporo ofert wsparcia polityków i ciągłe prośby mediów. Zwracamy się teraz do ciebie, ponieważ określamy priorytety dla intensywnej wymiana między delegatami związku i organami reprezentującymi pracowników w obu spółkach.

W obliczu potencjalnej fuzji istnieją niestety dobrze znane ryzyka (zwolnienia, utrata pracy), musimy więc zachować ostrożność. Widzimy jednak również potencjalne możliwości, takie jak pewna komplementarność 5 marek na rynkach. Sprzedaż również może prowadzić do ekonomiki skali, zwłaszcza w odniesieniu do platform.

Wspólne oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej Opel / Vauxhall


Wspólne oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej Opel / Vauxhall

23 lutego 2017 r. członkowie Europejskiej Rady Zakładowej spotkali się w Rüsselsheim (Niemcy), aby omówić bieżącą sytuację.

Przedstawiciele z wszystkich krajów sformułowali następujące wymagania i wspólną strategię odnośnie potencjalnego połączenia Opel/Vauxhall z PSA:

• Członkowie EWC doceniają wyraźne zaangażowanie ze strony PSA w poszanowanie uzgodnień i zobowiązań we wszystkich krajach europejskich i we wszystkich zakładach europejskich i wprowadzenie przyszłej spółki Opel/Vauxhall jako podmiotu niezależnego.

• Członkowie EWC potwierdzają, że PSA jest zdecydowany podjąć dialog w interesie przyszłej spółki Opel / Vauxhall i jej pracowników.

• EWC wymaga, aby GM wypełnił wszystkie uzgodnienia i zobowiązania konieczne dla uzyskania sukcesu zakładów i przyszłej spółki.

Komunikat Europejskiej Rady Zakładowej Opel / Vauxhall


KOMUNIKAT PRASOWY
Europejska Rada Zakładowa Opel/Vauxhall

W kontekście trwającej dyskusji o potencjalnym nabyciu Opel/Vauxhall przez Grupę PSA, Carlos Tavares, Przewodniczący Zarządu PSA, i Xavier Chéreau, EVP Kadr PSA, spotkali się 20 lutego z Jörgiem Hofmann, Pierwszym Przewodniczącym IG Metall, i dr Wolfgangiem Schäfer-Klug, Przewodniczącym Europejskiej Rady Zakładowej Opel/Vauxhall.

Tematem spotkania było wzajemne pragnienie rozpoczęcia dialogu w interesie przyszłości zakładów Opel i jego pracowników. Wspólnym celem jest przygotowanie do przywrócenia świetności firmy i jej charakterystycznych marek.

W czasie rozmów, prowadzonych w klimacie zaufania i transparentności, omawiano wpływ potencjalnego nabycia Opel/Vauxhall przez PSA na obecne umowy z pracownikami, ochronę zakładów i gwarancje pracy. Grupa PSA ponownie podkreśliła swe zaangażowanie w poszanowanie obecnych umów w krajach Europy i kontynuowanie dialogu z wszystkimi stronami. Grupa chce ściśle współdziałać z Europejską Radą Zakładową i IG Metall, aby znaleźć wspólną ścieżkę w celu stworzenia wspólnie z Zarządem Opla wiodącej europejskiej firmy z francusko-niemieckimi korzeniami i zabezpieczyć przyszłość firmy i jej pracowników.

Oświadczenie Solidarności GMMP oraz Europejskiej Rady Zakładowej Opel/Vauxhall

"Wspólne oświadczenie NSZZ „Solidarność” GMMP Gliwice oraz Europejskiej Rady Zakładowej Opel/Vauxhall"

Europejscy przedstawiciele Pracowników są gotowi do prowadzenia konstruktywnych rozmów z Grupą PSA w przypadku sprzedaży Opel/Vauxhall.

Fundamentalną podstawą dla tych rozmów, z punktu widzenia wszystkich organizacji związkowych reprezentujących Pracowników w zakładach europejskich, musi być jednoznaczne uznanie i wdrożenie istniejących umów dla wszystkich zakładów Opel/Vauxhall, w szczególności zaś zawartych w nich zobowiązań odnośnie zatrudnienia i inwestycji.

Europejscy przedstawiciele Pracowników są w stanie dostrzec możliwości wynikające ze stworzenia drugiego co do wielkości producenta samochodów w Europie, co pozwoli nam wpływać na wyzwania wynikające z przekształcenia europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Skubanie premii uchwałą

Ogłoszenie, że uchwałą zarządu GMMP nowozatrudnieni pracownicy przez pierwszy rok pozbawieni będą prawa do zakładowej części premii FCP nie tylko wywołało oczywiste niezadowolenie samych zainteresowanych, ale również pojawienie się wątpliwości, czy takie rozwiązanie może być wprowadzone.

Pierwsze zastrzeżenie budzi samo wprowadzenie ograniczenia osób uprawnionych do premii FCP uchwałą zarządu – czyli jednostronną decyzją pracodawcy – w sytuacji, gdy takiego rozwiązania nie przewiduje ani Regulamin wynagradzania (a to on zgodnie z art. 771 Kodeksem pracy określa warunki wynagradzania za pracę). Co więcej wspomniany Regulamin wynagradzania zawsze musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi, zaś rozwiązania przyjęte w uchwale nigdy uzgodnione nie zostało.

Dodatkowo pozbawienie pracowników przez rok prawa do zakładowej części premii FCP – szczególnie, gdy ich praca jest uwzględnione w kryteriach i wpływa na wysokość tego składnika wynagrodzenia – naruszają art. 183c Kodeksu pracy, przewidujący jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę. Przy czym mowa tu o – cytując kodeksową definicję – o wszystkich składnikach wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą. Zatem również o premii FCP.


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Rękawice bez limitów Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 335

Sporo zgłoszeń od pracowników wydziału karoserii docierało w ostatnim czasie do społecznych inspektorów pracy. Dotyczyły one zarówno problemów z pobraniem środków ochrony indywidualnej z maszyn (automatów) vendingowych, ze względu na ustalone w nich limity (przykładowo jedna para rękawic na miesiąc), jak również przypadków

Dłuższe terminy Inne Adam Posmyk 344

Od początku 2017 obowiązuje dłuższy – i ujednolicony – kodeksowy okres na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Obecnie, zgodnie ze znowelizowanym art. 264 Kodeksu pracy, wynosi on 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wypowiedzenia) lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez ....

Wyższy socjal Inne Adam Posmyk 486

Podniesienie o 200 zł progów dochodowych w każdej grupie oraz utrzymanie na poziomie z 2016 dopłat do wypłacanej w naszym zakładzie w grudniu pomocy socjalnej – to najważniejsze ustalanie dotyczące podziału w 2017 środków z funduszu socjalnego ....

Spaliny bez filtra Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 504

Nie tylko intensywnie wyczuwalne, ale również dobrze widoczne spaliny samochodowe w rejonie SLAT-DVT na montażu głównym sprawiły, że po przeprowadzonym tam przeglądzie warunków pracy społeczni inspektorzy pracy zgłosili sporo zaleceń dotyczących konieczności zapewnienie odpowiedniej wentylacji, wymagających podjęcia działań technicznych (odciągi, filtry), jak i ....

Magazynowy ścisk Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 590

Zbyt mało miejsca na manewrowanie wózkami widłowymi, na przejazd z dużym ładunkiem ciągników Dolly, na składowanie pustych opakowań i ładowanie platform zbyt blisko regałów – słowem ścisk oraz ciasnota zagrażająca bezpiecznej pracy przy magazynowaniu i transporcie. Taki stan zastali podczas przeglądu ....

Wygenerowano w sekund: 0.11
2,872,684 unikalne wizyty