Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.80.227.189

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Zawieszony protest

Zawarcie porozumienia, w którym strony zobowiązały się zawrzeć do 31 marca 2017 tymczasowe porozumienie w sprawie stałych – niezmiennych w okresie obowiązywania oraz po przekazaniu ich pracownikowi – rozkładów czasu pracy (harmonogramów, grafików). Ma ono obowiązywać do czas zawarcia regulującego zasady ewentualnych zmian rozkładów czasu pracy oddzielnego porozumienia o którym mowa w pkt 6 kończącego spór zbiorowy Porozumienia z 6 sierpnia 2015. Warto pamiętać, że to oddzielne porozumienie powinno obowiązywać od blisko półtora roku (dokładnie od 1 listopada 2015), a nie jest jednak podpisane do dzisiaj...

To właśnie zwłaszcza brak realizacji tego postanowienia porozumienia kończącego spór zbiorowy (acz niezrealizowanych punktów jest więcej) zmusił tworzące wspólną reprezentację związki zawodowe do rozpoczęcia w lutym 2016 akcji protestacyjnej prowadzonej zgodnie z pkt 15 Porozumienia z 6 sierpnia 2015. Jednym z elementów tej akcji było oflagowanie zakładu.


Parkingowy zamęt trwa

Podczas spotkania swojego organu nazwanego Forum Doradczym pracodawca kolejny raz wbrew oczywistym przepisom prawa pracy starał się dowieść, że możliwe jest stosowanie kar porządkowych za naruszanie jednostronnie wprowadzonego regulaminu parkingu. Tylko, że prawo takie praktyki wyklucza.

Otóż zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy (KP) kary porządkowe mogą być stosowane wyłącznie za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także potwierdzenia przybycia i obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności. Pozostawienie samochody na parkingu, nie tylko przed pracą, ale nawet przed potwierdzeniem przybycia do pracy nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Zwłaszcza, że słowa o zasadach parkowania nie ma również w Regulaminie pracy, który – jak stanowi art. 104 § 1 KP – ustala organizację i porządek w procesie pracy. Aby Regulamin pracy obejmował także parkowanie za płotem zakładu, to regulamin parkingu – tak jak cały Regulamin pracy – powinien zostać, zgodnie z art. 1042 § 1 KP, uzgodniony ze związkami zawodowymi. A to nigdy nie miało miejsca.


Wspólne przygotowania

Trwają konsultacje i przygotowania w ramach Europejskiej Rady Zakładowej Opel/Vauxhall przed rozpoczęciem procesu negocjacji z partnerami społecznymi szczegółów przejęcia przez Grupę PSA zakładów i marki Opel/Vauxhall. Podstawowym celem przedstawicieli Solidarności GMMP Gliwice jest utrzymanie pewnych i stabilnych miejsc pracy w naszym zakładzie, braku przymusowych zwolnień oraz zapewnienie wolumenu produkcji niezbędnego do optymalnego wykorzystania potencjału GMMP.

Podobnie do fuzji Opla/Vauxhalla z Grupą PSA podchodzi Carlos Tavares, prezes PSA publicznie zastrzegający, że proces ten ma odbyć się bez zamykania zakładów – które określił jako „pójście na łatwiznę” – i bez zwolnień oraz deklarujący, iż „każdy dostanie szansę, żeby osiągnąć oczekiwaną efektywność i w procesie jej osiągnięcia nie musimy zamykać fabryk”. Wcześniej zaś ustalono, że cały czas w pełni będą przestrzegane postanowienia wszystkich umów i porozumień zbiorowych, również zawieranych na poziomie lokalny, obowiązujących w zakładach Opel/Vauxhall.


Dzień Kobiet

Tradycyjnie już każda należąca do Solidarności GMMP Gliwic przedstawicielka ładniejszej połowy ludzkości z okazji Dnia Kobiet może liczyć nie tylko na gorące i serdeczne życzenia, ale również związkowy upominek. W tym roku będzie to bon o wartości 50 zł do realizacji w sieci drogerii Rossmann, który pozwoli każdej z pań wybrać indywidualnie swoje ulubione kosmetyki.

Bony upominkowe są ważne przez pół roku – co oznacza, że zakup może być nad wyraz dobrze przemyślany – natomiast odbierać je można w siedzibie międzyzakładowej Solidarności (budynek G-5, parter) od środy 8 marca 2017, do końca miesiąca.

Transfer Opla

Potężną falę dziennikarskich spekulacji i rozważań zapoczątkowała informacja – którą jako pierwsza podała 14 lutego agencja Bloomberg – o rozmowach Grupy PSA z GM na temat przejęcia Opla. Do tego media szczególnie emocjonowały się głownie szacowaniem kwoty ewentualnej transakcji (ich zdaniem sięgającej 2 miliardów dolarów) oraz zaangażowaniem (lub brakiem zaangażowania) polityków i rządów w trwających negocjacjach. Tymczasem zasadniczą sprawą dla nas wszystkich jest zapewnienie pewnych, stabilnych oraz przewidywalnych miejsc pracy całej załodze GMMP oraz perspektyw produkcyjnych zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału naszego zakładu.

Dlatego właśnie na te kluczowe kwestie od początku kładzie nacisk NSZZ Solidarność oraz jej przedstawiciele w Europejskiej Radzie Zakładowej (EEF) Opel/Vauxhall. Cały czas też podkreślamy – i mówią to jednym głosem związki zawodowe w całej Europie – że wszelkie rozmowy dotyczące przyszłości Opla, jego zakładów i pracowników powinny być prowadzone przy współudziale przedstawicieli związkowych w ramach konstruktywnego i rzetelnego dialogu społecznego. Jest to bowiem – jak uczy doświadczenie – najlepsza forma optymalnego rozwiązywania wszelkich problemów i kwestii spornych. Solidarność do takiego dialogu społecznego jest zawsze gotowa.


Jedna bezpłatna

Wprawdzie zgodnie z art. 141 Kodeksu pracy pracodawca może wprowadzić co najwyżej jedną bezpłatną, nie wliczaną do czasu pracy, przerwę w czasie dniówki, to w naszym zakładzie pracownicy nieprodukcyjni (biurowi) takie przerwy mieli dwie. Taki bowiem niezgodny z kodeksem zapis został w 2008 umieszczony przez pracodawcę w Regulaminie pracy. Za sprawą porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez działające w GMMP Gliwice związki zawodowe obecnie bezpłatna przerwa będzie jedna, zaś dzień pracy wszystkich pracowników naszego zakładu będzie wynosiła tyle samo – 8 godzin 10 minut.

Jednak o ile sama kwestia samego dostosowania bezpłatnych przerw do wymogów obowiązującego prawa pracy oraz ujednolicenia dniówek nie budziła większych emocji, to już forma ich wprowadzenia już tak. Dyrekcja długo upierała się, aby miało to formę uzgodnienia zmian w Regulaminie Pracy GMMP. Jednak zgodnie z obowiązującymi zasadami uzgadniania takich zmian – potwierdzonych w kończącym spór zbiorowy Porozumieniu z 6 sierpnia 2015 – zmodyfikowanie treści rozdziału 7 regulaminu wymagało wcześniejszego uzgodnienia zmian w sześciu rozdziałach. A to proces – najdelikatniej mówiąc – dość długotrwały. Wystarczy powiedzieć, że od roku uzgodnienia nie mogą wyjść poza rozdział 2, gdyż pracodawca nie jest m.in. w stanie ustalić jasnej i konkretnej definicji zakładu pracy, czy też zapisać, że trzeba zapoznawać pracownika z obowiązującymi go procedurami.


Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie sprzedaży Opel/Vauxhall


Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie umowy między GM i PSA dotyczącej sprzedaży Opel/Vauxhall

Pomimo faktu, iż informacje i konsultacje dotyczące sprzedaży Opel/Vauxhall z organami reprezentacji pracowniczej oraz związkami zawodowymi nastąpiły za późno, Europejskiej Radzie Zakładowej (EWC) Opel/Vauxhall udało się pozytywnie rozstrzygnąć podstawowe kwestie oraz przeforsować zasadnicze żądania.

Wolfgang Schäfer-Klug przewodniczący EWC Opel/Vauxhall oświadczył: „W celu zagwarantowania możliwie najwyższego poziomu niezależności marek i firmy, udało nam się osiągnąć to, że wszystkie podmioty tworzące Opel/Vauxhall i będące podstawą transakcji będą wciągnięte w ramy jednego podmiotu Opel/Vauxhall. Ponadto osiągnęliśmy również to, że obecny wszechstronny poziom współdecydowania będzie nadal istniał w pełnym zakresie po sprzedaży”.

Również poszanowanie i pełna zgodność ze wszystkimi istniejącymi umowami i porozumieniami zbiorowymi, w tym autonomicznymi została zapisana w umowie. „Przestrzeganie obowiązujących porozumień, umów oraz wspólnych ustaleń jest podstawowym warunkiem zapewnienia pewnych, stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy, a także trwałej pracy i rozwoju naszych zakładów w tym ważnym okresie przejściowym. Wraz z podpisaniem umów między GM i Grupą PSA kwestią zasadniczą staje się zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju naszych zakładów, marki i firmy, tworzącego stabilne perspektywy na przyszłość. Pracownicy Opel/Vauxhall w każdej lokalizacji, w tym w naszym zakładzie w Gliwicach, oczekują pewnych i bezpiecznych miejsc pracy oraz stabilnego, systematycznego rozwoju swoich zakładów” – podkreśla Mariusz Król, przewodniczący NSZZ „Solidarność” GMMP Gliwice.


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Hełm mało ochronny Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 41

Wprowadzenie pod koniec ubiegłego roku na stacjach ładowania akumulatorów – w związku z ryzykiem wystąpienia porażenia łukiem elektrycznym – hełmów ochronnych z przyłbicą elektroizolacyjną od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio okazało się, że hełmy ....

A jednak mamy wniosek Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 33

Odpowiadając na zadane podczas październikowego Forum Doradczego pytanie dotyczące zapisywania się na „odrabianie dni wolnych” dyrekcja przyznała, że jest to „wystąpienie” czyli wniosek pracownika o „odpracowanie dnia wolnego w dogodnym terminie”. I to w stosunku ....

"Delegowani" bez delegacji Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 76

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku unijna tzw. dyrektywa wdrożeniowa (2014/67/WE) w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) okazała się być pretekstem, by pracowników naszego zakładu wysyłanych do fabryki PSA w słowackiej Trnawie, wcale nie wysłać na delegację (czyli delegować), lecz odpowiednio zmienić im ....

Półmetek kadencji SIP Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 66

Podsumowaniu działań podejmowanych przez Społeczną Inspekcję Pracy GMMP Gliwice w ostatnich dwóch latach – czyli pierwszej połowie obecnej SIP-owskiej kadencji – poświęcone było lipcowe spotkanie, a którym obok grupowych, wydziałowych i zakładowego społecznych inspektorów pracy wzięli udział także przedstawiciele związków zawodowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawowymi to właśnie one ....

Uczciwe warunki? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 61

Uniwersalnym kluczem – czy raczej wytrychem – potrzebnym do usunięcia skutków sierpniowej awarii na Tłoczni jest zdaniem dyrekcji naszego zakładu przedłużenie okresu rozliczeniowego do roku oraz dopuszczenie ciągłych, jednostronnych zmian harmonogramów pracy. Rzecz jednak w tym, że w rzeczywistości takie skrajne uelastycznienie pracy pozwala doskonale chronić interesy finansowe (zyski) firmy ....

Wygenerowano w sekund: 0.57
2,941,572 unikalne wizyty