Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

34.239.165.67

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Spółki dwie

Od połowy października ubiegłego roku adres (a także częściowo zarząd) identyczny z Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach ma także druga spółka, której podstawową działalnością ma być – cytując KRS – produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów. Początkowo nosiła ona nazwę Zakład Produkcji Samochodów, natomiast od 8 lipca 2019 – PSA Manufacturing Poland.

Zatem to właśnie ta spółka, a nie Opel/Vauxhall, buduje na terenie OMP Gliwice nowy zakład produkcji aut dostawczych. I wiele wskazuje też na to, że to nowa spółka będzie te dostawczaki produkować. Tym samym pojawi się kwestia przejścia – czy też dokładniej przejęcia – obecnych pracowników Opla przez nowy zakład. Czy odbywać się ona będzie w trybie art. 231 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem dotychczasowych stawek, warunków zatrudnienia oraz stażu pracy, czy może podejmowane będą próby transferu pracowników na podstawie tzw. porozumień stron, które – wbrew swojej nazwie – są najgorszym rozwiązaniem dla zatrudnionych. Porozumienie stron w praktyce oznacza bowiem zwolnienie się u dotychczasowego pracodawcy (Oplu) bez okresu wypowiedzenia oraz zatrudnienie w nowej spółce na nowych warunkach i bez ciągłości stażu pracy. Innymi słowy, jeśli nawet ktoś przepracował w gliwickim Oplu dwadzieścia lat, to w nowej spółce staż pracy będzie mu się liczyć od początku.

Dlatego też należy szczególnie uważnie czytać wszelkie porozumienia oraz dokumenty otrzymywane do podpisu, zaś najlepiej skonsultować ich treść ze związkowym prawnikiem. Niczego bowiem nie trzeba podpisywać od ręki, a będąc związkowcem NSZZ Solidarność porady oraz pomoc prawną ma się zapewnione za darmo.

Brak kodeksowego regulaminu

Kolejny raz Państwowa Inspekcja Pracy wystąpiła o ustalenie warunków wynagradzania pracowników OMP Gliwice w Regulaminie wynagradzania. Jak podkreślono, kwestia ta była już wielokrotnie podejmowana przez inspektorów pracy, zaś obowiązek ustalania warunków wynagradzania za pracę właśnie w regulaminie wynagradzania wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy.

Dlatego też NSZZ Solidarność wielokrotnie występowała o pilne uzgodnienie jednolitego Regulaminu wynagradzania w naszym zakładzie. Jednocześnie mając na uwadze propozycję inspektora PIP, by strony dialogu społecznego zaakceptowały obecnie obowiązujący w zakładzie system wynagradzania międzyzakładowa Solidarność postuluje zapisanie w Regulaminie wynagradzania OMP Gliwice całego aktualnego systemu wynagradzania. Obejmującego zarówno tabelę płac zasadniczych, jak również wszelkie dodatki i premie, w tym FCP.

Jak bowiem podkreśliła w swoim wystąpieniu PIP regulamin wynagradzania powinien zapobiegać częstym zmianom zasad wynagradzania pracowników w zależności od wahań koniunktury gospodarczej, czy też zysków. Ma po prostu chronić podstawowe interesy pracowników. Natomiast uzgodnienie regulaminu, zgodnie z kodeksowymi, wymogami, powinno być priorytetem.

Zgodnie z umową

Dodatkowe prace porządkowe zlecane pracownikom Lakierni powinny być określone w ich umowach o pracę przypomniała Państwowa Inspekcja Pracy w szóstym (z ośmiu) wystąpieniu po kontroli w naszym zakładzie.

Chodziło o czyszczenie i mycie barier ochronnych, podłóg, okien, drzwi, lamp oraz usuwanie śmieci, wykonywane na Lakierni przez pracowników produkcji i liderów na II zmianie po godz. 18. Tymczasem powierzając zatrudnionym nowy rodzaj pracy, jakim jest sprzątanie oraz utrzymanie porządku powinien zmienić ich umowy o pracę lub zakres obowiązków. Jak bowiem podkreśliła PIP „co do zasady pracownik nie ma obowiązku sprzątania”. Natomiast zarazem to pracodawcę prawo zobowiązuje do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i to on – raz jeszcze cytując wystąpienie PIP – „powinien zatem zadbać, aby pomieszczenia i stanowiska pracy były czyste”.

Ponadto inspektorzy pracy zwrócili uwagę, że w sytuacji, gdy w „najbliższej przyszłości może dojść do przejmowania kolejnych pracy porządkowych od firmy zewnętrznej” i powierzania ich własnym pracownikom nie można mówić o czasowym powierzaniu pracy związanych ze sprzątaniem i utrzymaniem porządku.


Zapewnić rotację i ergonomię

Organizowanie pracy na linii montażu samochodów z zapewnieniem przyjętej rotacji, zapewniającej zmniejszenie uciążliwości pracy oraz uwzględnianie przy ocenie ergonomii na poszczególnych stanowiskach wszystkich wykonywanych opcji produkcyjnych zaleciła Państwowa Inspekcji Pracy wystąpieniach po kontroli w OMP Gliwice.

Jak zauważyli inspektorzy PIP rotacja pracowników na linii stanowi działanie mające zmniejszać uciążliwość pracy monotonnej wykonywanej w ustalonym z góry tempie, co zresztą należy do obowiązków pracodawcy określonych w Kodeksie pracy. Jednak w ostatnim okresie rotacja ta jest często „zakłócana” – jak ujęto w wystąpieniu PIP – ze względu na przeprowadzane zmiany organizacyjnych, a dokładniej niewłaściwie przebiegający proces szkolenia pracowników. W efekcie na linii zatrudnionych jest wiele osób posiadających umiejętności wykonywania operacji tylko na jednej lub dwóch stacjach. Tym samym nie można zapewnić im koniecznej rotacji.

Jak ustaliła kontrola PIP powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że 50-60 proc. – czyli ponad połowa – TL-ów nie ma możliwości prowadzenia szkolenia pracowników na nowych stacjach, gdyż zamiast liderować (i szkolić) zatrudniona jest bezpośrednio przy montażu samochodów. Jednym słowem wykonuje obowiązki team membrów, których po prostu brakuje. A jednocześnie problem braku rotacji dodatkowo pogłębia – trwające cały czas – zachęcanie doświadczonych pracowników, w tym o dużych umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, do dobrowolnych odejść.

Wypracowane zyski

Za sprawą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) Ministerstwo Finansów od paru lat publikuje wyniki finansowe spółek mających ponad 50 mln euro, czyli dwieście kilkanaście milionów złotych, przychodów rocznie.

W ubiegłym roku firm takich było w Polsce dokładnie 2.673, a na dziewięćdziesiątej pozycji znalazł się OMP Gliwice z przychodami na poziomie 5,6 mld zł oraz wypracowanym w 2018 zyskiem brutto (przed opodatkowaniem) w wysokości 141,3 mln zł. Zysk po opodatkowaniu był niewiele niższy, gdyż nasza spółka zapłaciła zaledwie niespełna 3,9 mln zł podatku CIT. Zapewne za sprawą ulg inwestycyjnych.

Tym samym, mimo sporego spadku przychodów (związanego z niższą produkcją) zyski OMP Gliwice były zbliżone do tych z lat 2014-15 – wynosiły wówczas po nieco ponad 180 mln zł rocznie.


Wyższe stawki i dodatki w Leadec

Podpisane 7 czerwca 2019 porozumienie zakończyło tegoroczne rozmowy płacowe w Leadec Oddział Gliwice. Zgodnie z jego zapisami wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o 150 zł miesięcznie. Podwyżką objęci są wszyscy brygadziści, członkowie brygad oraz pracownicy działu czyszczenia technicznego będący pracownikami spółki w dniu 1 kwietnia 2019 i pozostający w zatrudnieniu. W przypadku osób pracujących na część etatu podwyżka jest naliczana proporcjonalnie.

Tegoroczne podwyżki stawek obowiązują – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz tradycją w Leadec – od 1 kwietnia. Przysługujące pracownikom wyrównanie za kwiecień i maj zostało wypłacono razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2019 (czyli do 10 lipca). Jednocześnie wyrównanie każdego pracownika zostało podwyższone o 100 zł, w przeliczeniu na pełen etat.

Ponadto zwiększony do 400 zł został dodatek dla pracowników zatrudnionych w dziale 7 Day (czyli czterobrygadówce) oraz podniesiona do 85 zł miesięczna nagroda dla pracowników działów ST i SU.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia do poziomu 6 proc. godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrósł w Leadec Oddział Gliwice dodatek za każdą godzinę pracy na drugiej (popołudniowej) zmianie.


Świadczenia do wypłaty

W ostatni piątek czerwca został wreszcie (z niemal trzymiesięcznym poślizgiem) podpisany Preliminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) OMP Gliwice na rok 2019. Tym samym od początku lipca możliwa jest już wypłata przewidzianych w regulaminie świadczeń z ZFŚS.

Co ważne, zgodnie z wnioskiem zgłaszanym od grudnia ubiegłego roku przez związki zawodowe w tym roku została zwiększona o 550 zł, w każdej grupie dochodowej, kwota pomocy finansowej na cele socjalne. Na jednorazowe podniesienie tego świadczenia przeznaczono bowiem nadwyżkę finansową, czyli niewydane pieniądze, z poprzednich lat. Tym samym wysokość wypłacanej tradycyjnie w grudniu pomocy finansowej na cele socjalne wyniesie: w dochodowej grupie A – 1.850 zł (zamiast 1.300 zł), w grupie B –1.600 zł, w grupie C – 1.350 zł i w grupie D – 1.100 zł. Tym samym świadczenie to dla wszystkich grup dochodowych przekraczać będzie w tym roku tysiąc złotych.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 964

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 896

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1614

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 1647

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 1806

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.17
4,631,444 unikalne wizyty