Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.198.52.82

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Umów należy dotrzymywać

Zmianę wynegocjowanych i ustalonych w Porozumieniu z 21 grudnia 2016 zasad płacowych obowiązujących w naszym zakładzie do 31 grudnia 2020 zaproponował i forsuje pracodawca. Przy czym „zmiana” zdaniem dyrekcji oznacza przekreślenie wszystkich aktualnych zasad gwarantujących systematyczny wzrost wynagrodzeń i zastąpienie ich rozwiązaniem oznaczającym stały – przy najmniej do końca 2022 – spadek płac realnych w naszym gliwickim Oplu.

Zdaniem pracodawcy płace miałyby rosnąć wolniej od inflacji, czyli być po prostu przez tą inflację zżerane. Co mielibyśmy otrzymać w zamian? Kompletnie nic, gdyż dyrekcyjne rozwiązania nie zawierają ani gwarancji utrzymania miejsc pracy, ani otrzymania przez nasz zakład produkcji nowego modelu.

Przewidują natomiast zasadniczą zmianę organizacji pracy przez wprowadzenie – dla całego zakładu – równoważnego systemu pracy oraz 10-godzinnych dniówek. Przy czym takie rozwiązanie nie oznacza bynajmniej trzydniowych (a nawet dwudniowych) weekendów. Zwłaszcza na produkcji. Zgodnie z harmonogramami – które na każdy miesiąc ustalałby sam pracodawca – możliwe jest na przykład ustalenie roboczych „czarnych” dniówek w poniedziałek, środę, piątek i sobotę... Oczywiście za uciążliwość takiego systemu pracy o żadnych finansowych rekompensatach dla nas, pracowników, zdaniem dyrekcji nie ma mowy.

Celem rentowność

Podczas spotkania m.in. z udziałem przedstawicieli naszej oplowskiej Solidarności, do którego doszło w czwartek 26 kwietnia 2018, Remi Girardon dyrektor produkcyjny Opel/Vauxhall wielokrotnie podkreślał, iż celem działań podejmowanych przez PSA jest jak najszybsze odzyskanie rentowności przez Opla. Dodając jednocześnie, że ostatnie spadki wolumenu produkcyjnego są problemem wszystkich zakładów, a nie tylko Gliwic.

Kilka dni później dotarliśmy do opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oficjalnych danych za lata 2012-16 z których jednoznacznie wynika, że gliwicki Opel (wówczas GMMP) był cały czas rentowną spółką. W tym okresie załoga naszego zakładu wypracowywała rocznie od 180 mln do ponad 300 mln zł zysków, które w całym pięcioleciu wyniosły łącznie prawie 1,1 mld zł (czyli ponad ćwierć miliarda euro).

Energylandia ze zniżką

Bilety zapewniające możliwość całodziennej zabawy w największym rodzinnym parku rozrywki Energylandia w Zatorze można w promocyjnej cenie nabyć w siedzibie naszej międzyzakładowej Solidarności OMP Gliwice (budynek G-5).

Związkowe bilety dla dorosłych kosztują 89 zł, czyli o jedną piątą mniej niż wynosi normalna cena w kasie (109 zł), natomiast dla dzieci związkowców oplowskiej Solidarności – w ramach upominku z okazji Dnia Dziecka – bilety są jeszcze tańsze. Razem ze związkowym dofinansowaniem (do 44 zł) dzieci w wieku od 12 do 18 lat za całodniowy bilet płacą 45 zł, czyli ponad dwa razy taniej niż wynosi cena w kasie, zaś dla młodszych (poniżej 12 lat) pociech związkowców bilety są bezpłatne. Uwaga: zgodnie z wymogami Energylandii liczy się dokładny wiek dziecka w dniu wejścia do parku rozrywki.

Promocyjne bilety, które mogą nabywać jedynie związkowcy NSZZ Solidarność OMP Gliwice dla siebie oraz swoich rodzin, ważne są do 28 października 2018 i można realizować w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Kupować je można jednak tylko do piątku 8 czerwca 2018.

Drugi dobrowolny

Dobrowolne odejście z naszego zakładu kolejnych 275 pracowników, w tym 235 produkcyjnych, przewiduje Porozumienie wprowadzające drugi etap Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Tak jak poprzednio jego podstawową, fundamentalną zasadą jest – o czym przesądza już jego nazwa – pełna dowolność uczestnictwa w PDO.

Jak już wielokrotnie przypominaliśmy niedopuszczalne jest wywieranie przez przełożonych na podległych im pracowników jakiejkolwiek presji, słownego nacisku lub mniej lub bardziej udanych „zachęt” by skorzystali oni z PDO. W żadnym przypadku nie mogą oni grozić żadnymi konsekwencjami osobom, które nie zgłoszą się do tego programu. Ponadto należy pamiętać, że wiążące jest dopiero podpisane porozumienie z pracodawcą, a nie sam wniosek skorzystania z PDO. Z niego można się jeszcze wycofać.

Europejskie lokowanie produkcji

Przydzielenie nowych produktów do poszczególnych zakładów (lokalizacji) było zasadniczą kwestią poruszaną podczas mającego miejsce 12 marca 2018 spotkania Europejskiej Rady Zakładowej (EEF) Opel/Vauxhall z zarządem firmy. Ustalono ostateczny podział produkcji w zakładach powertrain (silniki, przekładnie) – który następnie został oficjalnie podany i obejmuje m.in. nowy silnik dla Tychów – oraz szeroko omawiano kwestie nowych platform dla zakładów samochodowych oraz lata przewidywanego uruchamiania produkcji nowych modeli. Rozmowy te w najbliższym czasie powinny również przynieść ogłoszenie konkretnych rozwiązań.

Solidarność zawsze na europejskim forum zabiegała i cały czas zabiega o ulokowanie w naszym zakładzie modelu zapewniającego jego stały rozwój, a tym samym pewne miejsca pracy – podkreśla Mariusz Król, przewodniczący Solidarności OMP Gliwice i jednocześnie członek EEF Ople/Vauxball. – Naszym celem niezmiennie jest zagwarantowanie pracownikom w Gliwicach stabilnego, bezpiecznego zatrudnienia.

Najskuteczniej jest o to zadbać przy negocjacyjnym stole. Zwłaszcza gdy rozmowy toczą się na poziomie decydującym o podziale nowych modeli oraz wolumenów planowanej produkcji.


Ważne wolne soboty

Seria roboczych „czarnych” sobót planowana przez dyrekcję od maja do lipca wywołała zrozumiałe niezadowolenie pracowników, którym zdezorganizowano życie rodzinne w „gorącym” okresie komunii i szkolnych wakacji. Dlatego zawsze reprezentująca interesy załogi NSZZ Solidarność OMP Gliwice w piśmie do dyrekcji zwróciła się o korektę kalendarza pracy na rok 2018 tak, aby zapewnić pracownikom naszego zakładu wolne weekendy w maju, czerwcu i lipcu.

Jak bowiem podkreśliła w swoim piśmie międzyzakładowa Solidarność maj to w polskiej tradycji okres uroczystości rodzinnych i religijnych związanych z pierwszą Komunią Świętą, czyli przyjęciem przez najbliższych pracowników niezmiernie ważnego sakramentu świętego. Ponadto „czarne” soboty zaplanowano także w początkowe weekendy szkolnych wakacji, gdy z jednej strony wielu rodziców wysyła – właśnie w soboty – swoje dzieci na letnie kolonie i obozy, natomiast osoby, których pociechy zostają w domu właśnie wtedy muszą osobiście zapewnić im opiekę.


Ustalone zasady premii FCP

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Opel Manufacturing Poland – będące statutową władzą stanowiącą naszej organizacji związkowej – jednogłośnie przyjęło stanowisko, w którym wyraziło stanowczy protest przeciwko praktyce wprowadzania przez dyrekcję OMP jednostronnych zmian w ustalonych i obowiązujących zasadach premiowania, szczególnie premii FCP.

Delegaci przypomnieli i podkreślili, że kryteria i zasady przyznawania premii FCP zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Porozumienia z 28 czerwca 2009, zaś wszystkie późniejsze porozumienia płacowe zawierały postanowienia o wypłacaniu jej na dotychczasowych – a zatem ustalonych – zasadach. Zatem tylko w drodze porozumienia zawartego z reprezentującą załogę stroną związkową, nie zaś jednostronną decyzją pracodawcy, możliwe są wszelkie zmiany kryteriów i zasad przyznawania premii FCP. Tymczasem takie porozumienie zmieniające nigdy nie zostało jednak zawarte!

Dlatego też w oczywisty sposób nie ma podstaw do jednostronnego wprowadzania niekorzystnych zmian w kryteriach premiowania, takich jak obniżenie o dwie piąte absencyjnego składnika indywidualnej części premii FCP. Podobnie jak ciągłych zmian zasad ustalania jej zakładowej części.


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Groźny stres gorący Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 26

Gdy temperatura na stanowisku pracy rośnie nie tylko zaczynamy intensywnie się pocić (co jest naturalną reakcją obronną organizmu na stres gorący), ale również pojawiają się realne zagrożenia dla ....

Zmagania z upałem na lakierni Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 32

Poprawiona, zwiększona wentylacja hali produkcyjnej, dodatkowa 10-minutowa przerwa w pracy oraz kierowanie wszystkich karoserii przez bufor celem ich wychłodzenia – to najważniejsze zmiany wprowadzone na wydziale Lakierni w wyniku interwencji ....

Poprawiane RACKi Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 315

Często zgłaszaną społecznym inspektorom pracy przez pracowników obszaru Ringi RH D2 kwestią były problemy z pojemnikami typu RACK. Okazywało się bowiem, że podczas odkładania gotowych paneli do tego pojemnika zdarzały się przypadki blokowania paneli, co – ze względu na ich ostre krawędzie – stwarzało realne zagrożenie ....

Upalna lakiernia Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 395

Ostatnio na wydziale lakierni – pomimo tego, że do lata jeszcze daleko – pracownicy uskarżają się na wysokie temperatury sięgające nawet 29-31°C. Przy czym problem ten dotyczy większości stanowisk pracy, w tym w szczególności specyfikacji oraz ....

Zawsze planowany Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 633

Podczas ostatnich ocen półrocznych cześć pracowników naszego zakładu dowiedziała się ze zdziwieniem, iż rzekomo miała „nieplanowane nieobecności”, które obniżają zarówno ocenę, jak i wysokość premii FCP. Jak się okazało tak właśnie dyrekcja potraktowała jednostronnie wybraną przez siebie część urlopów bezpłatnych, których sam udzielała ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
3,484,143 unikalne wizyty