Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.80.227.189

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Rozmowy o grafikach

Wznowione zostały negocjacje mające na celu zawarcie porozumienia ustalającego i regulującego zasady dopuszczalnych zmian w harmonogramach (grafikach, rozkładach) czasu pracy. Jego zawarcie przewiduje pkt 6 Porozumienia z 6 sierpnia 2015 kończącego spór zbiorowy.

Strona związkowa podkreśla, że zmiany harmonogramów, co do zasady, powinny mieć charakter wyjątkowy (zwłaszcza, gdy są one sporządzane na miesiąc), bowiem – szczególnie gdy są częste – prowadzą do dezorganizacji życia rodzinnego i prywatnego pracowników, uniemożliwiając im planowanie wypoczynku i pozazawodowej aktywności. Nic zatem dziwnego, że załoga oczekuje rekompensaty za dopuszczenie zmian w sporządzonych (obowiązujących) harmonogramach. Tym bardziej, że nie tylko są one uciążliwe, ale też prowadzą do zwiększonych wydatków m.in. związanych z dojazdem do pracy (często uniemożliwiają wspólną jazdę jednym autem) czy też koniecznością opłacenia opiekunki do dzieci w dniach, które planowo miały być wolne.

Podwyżka stawek i premii w Leadec

Zgodnie z wynegocjowanym przez NSZZ Solidarność i podpisanym 28 kwietnia 2017 porozumieniem płacowym wynagrodzenia zasadnicze pracowników produkcyjnych Leadec, czyli dawnego Voith Oddział Gliwice, wzrosły o 110 zł miesięcznie. Podwyżka obowiązuje od 1 kwietnia 2017, a tym samym będzie uwzględniona już przy bieżących (majowych), wyższych wypłatach. Otrzymali ją wszyscy pracownicy produkcyjni spółki do brygadzisty (i brygadzisty-elektryka) włącznie, zatrudnieni w dniu podpisania porozumienia. Jednym wyjątkiem są osoby w okresie wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę.

Jednocześnie wprowadzona została w Leadeck premia półroczna w wysokości 1.000 zł, która zastąpi dotychczasowe premie miesięczne (wynoszące dla większości po kilkadziesiąt złotych). Premia przysługiwać będzie wszystkim, którzy przepracują pełne 6 miesięcy, bez kary porządkowej i mając nie więcej jak 3 dni robocze nieobecności chorobowej. Premiowe półrocza trwają od kwietnia do września oraz od października do marca.

Decyzję podejmuje pracownik

Mimo rozsiewanych plotek nigdy nie zostało podpisane w naszym zakładzie przez związki zawodowe rzekome porozumienie dotyczące wysyłania pracowników na urlopy bezpłatne. Co więcej takiego porozumienia zgodnie z prawem w ogóle nie można zawrzeć. Urlop bezpłatny zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy (KP) udzielany jest wyłącznie na pisemny wniosek pracownika, a tym samym nie można go na taki urlop wysłać.

Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. III AUa 34/96) w którym jednoznacznie orzeczono, iż „udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego – niezgodnie z art. 174 § 1 KP – z inicjatywy pracodawcy i bez pisemnego wniosku o jego udzielenie jest w świetle prawa bezskuteczne”.

Zastanawiając się nad możliwością skorzystania z urlopu bezpłatnego pracownik powinien rozważyć ewentualne korzyści z dodatkowego czasu wolnego oraz ewidentne straty finansowe, jakie ponosi korzystając z takiego urlopu. Należy bowiem pamiętać, że choć będąc „na bezpłatnym” pracownik pozostaje w stosunku pracy, to jednak okres tego urlopu – zgodnie z art. 174 § 2 KP – nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tym samym pracownik na urlopie bezpłatnym nie otrzymuje wynagrodzenia, nie nabywa też prawa do urlopu wypoczynkowego. Więcej trwający dłużej niż miesiąc urlop bezpłatny prowadzi do proporcjonalnego obniżenia wymiaru płatnego urlopu wypoczynkowego w danym roku – stanowi o tym art. 1552 § 1 pkt 1 KP.


Rozmowy płacowe w Leadec

Rozpoczęły się rozmowy w gliwickim Leadec Industrial Service, czyli dawnym oddziale Voith (a jeszcze wcześniej Premier Manufacturing Support Services Poland) po kolejnej zmianie nazwy. W tej spółce podwyżki wynagrodzeń od lat wchodzą w życie na początku drugiego kwartału, co wynika z przyjętego okresu bilansowego, rozpoczynającego się 1 kwietnia, zaś kończącego 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Tym samym są one przesunięte o trzy miesiące od corocznych podwyżek płac zasadniczych w GMMP Gliwice, które są – i zgodnie z wynegocjowanym przez związki zawodowe, obowiązującym porozumieniem płacowym – do 2020 będą wprowadzane corocznie zawsze od 1 stycznia. W tym roku – o czym szerzej pisaliśmy w MOPLIKu 01/2017 – stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz premii IMPU wzrosły od stycznia o 4,2 proc., zaś dodatkowo – wraz z wynagrodzeniem za marzec –wypłacony został wszystkim pracownikom GMMP Gliwice jednorazowy bonus w równej wysokości 1.000 zł dla każdego zatrudnionego.

Niezmienne harmonogramy

Bez poślizgu, choć rozmowy były twarde, zostało parafowane przez dyrekcję i związki zawodowe porozumienie tymczasowe, zgodnie z którym w GMMP Gliwice nie są dopuszczalne i nie będą wprowadzane bez pisemnej zgody pracownika zmiany w sporządzonych i przekazanych harmonogramach (rozkładach, grafikach) czasu pracy.

Przy czym zmianami w harmonogramach są wszelkie przesunięcia i korekty dokonywane w okresie, na który dany harmonogram został sporządzony, jak również wprowadzane później niż tydzień przed rozpoczęciem tego okresu, zaś w przypadku pracowników grupy Utrzymania Ruchu – na dwa tygodnie przed tym okresem. Zgodnie bowiem z Porozumieniem z 2010 pracownicy UR swoje grafiki otrzymują wcześniej niż wynosi kodeksowe minimum obowiązujące resztę załogi .

Porozumienie tymczasowe ma obowiązywać do czasu zawarcia oddzielnego porozumienia o którym stanowił pkt 6 kończącego spór zbiorowy Porozumienia z 6 sierpnia 2015. Ma ono uregulować zasady zmiany harmonogramów (rozkładów, grafików) czasu pracy. Negocjacje mające na celu zawarcie tego porozumienia zostały wznowione – po rocznej przerwie – we wtorek 28 marca. Kolejne spotkanie zaplanowano na 12 kwietnia 2017.

Rejs na dorsza

Wszystkich sympatyków ekstremalnego wędkowania na pełnym morzu międzyzakładowa Solidarność GMMP Gliwice zaprasza 5-7 maja 2017 do Ustki na pierwszy „Rejs na dorsza”. W programie przejazd w obie strony, nocleg z wyżywieniem oraz całodzienny rejs kutrem wędkarskim na połów dorsza.

Wyjazd z Gliwic w piątek 5 maja o godz. 8 z parkingu przy bramie G-1. Po przybyciu do Ustki i zakwaterowaniu czas wolny. Następnego dnia (sobota 6 maja) koło godz. 3 wyruszy na morze kuter wędkarski, na ok. 15 godzinny rejs – czyli w praktyce całodzienny – w poszukiwaniu bałtyckiego dorsza. Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego. Wyjazd do Gliwic planowany jest w niedzielę 7 maja około godz. 10.

Koszt wyjazdu 250 zł od osoby pokrywa część wydatków na przejazd do Ustki i z powrotem, nocleg oraz ubezpieczenie. Opłatę za rejs kutrem ponosi w całości międzyzakładowa Solidarność. Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w związkowej siedzibie (budynek G-5, parter, tel. wew. 19209 lub 17333) codziennie w godz. 7.25-15.35 do 20 kwietnia 2017 lub wyczerpania miejsc (12, tyle właśnie stanowisk wędkarskich jest na kutrze). Tam można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wędkarskiego wyjazdu na dorsza.

Bonus do wypłaty

Zgodnie z wynegocjowanym przez związki zawodowe i podpisanym 21 grudnia 2016 obecnym porozumieniem płacowym wraz z najbliższą wypłatą (za marzec 2017) każdy pracownik GMMP Gliwice otrzyma dodatkowo jednorazowy bonus w wysokości 1.000 zł. Ta część wynagrodzenia jest równa dla wszystkich zatrudnionych.

Kolejne takie jednorazowe bonusy – oprócz corocznego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, obowiązującego zawsze od 1 stycznia (przypominamy, w tym roku podwyżka ta wynosiła 4,2 proc. i obejmowała też premię IMPU) – pracownicy naszego zakładu mają zagwarantowane w latach 2019 i 2020. Natomiast w przyszłym roku kwotowa będzie podwyżka stawek zasadniczych.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Hełm mało ochronny Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 41

Wprowadzenie pod koniec ubiegłego roku na stacjach ładowania akumulatorów – w związku z ryzykiem wystąpienia porażenia łukiem elektrycznym – hełmów ochronnych z przyłbicą elektroizolacyjną od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio okazało się, że hełmy ....

A jednak mamy wniosek Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 33

Odpowiadając na zadane podczas październikowego Forum Doradczego pytanie dotyczące zapisywania się na „odrabianie dni wolnych” dyrekcja przyznała, że jest to „wystąpienie” czyli wniosek pracownika o „odpracowanie dnia wolnego w dogodnym terminie”. I to w stosunku ....

"Delegowani" bez delegacji Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 76

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku unijna tzw. dyrektywa wdrożeniowa (2014/67/WE) w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) okazała się być pretekstem, by pracowników naszego zakładu wysyłanych do fabryki PSA w słowackiej Trnawie, wcale nie wysłać na delegację (czyli delegować), lecz odpowiednio zmienić im ....

Półmetek kadencji SIP Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 66

Podsumowaniu działań podejmowanych przez Społeczną Inspekcję Pracy GMMP Gliwice w ostatnich dwóch latach – czyli pierwszej połowie obecnej SIP-owskiej kadencji – poświęcone było lipcowe spotkanie, a którym obok grupowych, wydziałowych i zakładowego społecznych inspektorów pracy wzięli udział także przedstawiciele związków zawodowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawowymi to właśnie one ....

Uczciwe warunki? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 61

Uniwersalnym kluczem – czy raczej wytrychem – potrzebnym do usunięcia skutków sierpniowej awarii na Tłoczni jest zdaniem dyrekcji naszego zakładu przedłużenie okresu rozliczeniowego do roku oraz dopuszczenie ciągłych, jednostronnych zmian harmonogramów pracy. Rzecz jednak w tym, że w rzeczywistości takie skrajne uelastycznienie pracy pozwala doskonale chronić interesy finansowe (zyski) firmy ....

Wygenerowano w sekund: 0.29
2,941,545 unikalne wizyty