Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 60
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

18.207.160.97

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Szkolenie to czas pracy

Szkolenie to czas pracy

Wraz z kolejną nowelizacją Kodeksu pracy, która obowiązuje od 26 kwietnia 2023 jednoznacznie uregulowana zastała w końcu kwestia szkoleń, na które pracodawca (a częściej w jego imieniu przełożeni) kierują pracownika. Obecnie szkolenia zawsze powinny być wliczane do czasu pracy. Także wtedy, gdy odbywają się poza harmonogramowymi godzinami pracy (czy wręcz w dni wolne).

Jednoznacznie stanowi o tym dodany art. 9413 Kodeksu pracy, zgodnie z którym – cytując – „w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.”

Tym samym za czas szkolenia odbywającego się „po godzinach” (lub przed nimi) nie tylko trzeba udzielić dodatkowego wolnego, czyli mówiąc wprost oddać godziny, ale także nie można oczekiwać, że – przykładowo – po sześciu godzinach szkolenia pracownik przepracuje pełną regulaminową dniówkę (nie ważne 8-, czy 10-godzinną). Wliczenie szkolenia do czasu pracy oznacza, że w danej dobie pracownik musi mieć zapewnione minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 § 1 Kodeksu pracy). Do tego w przypadku systemu równoważnego czasu pracy – który tak się składa, że obowiązuje pracowników produkcyjnych Stellantis Gliwice – niedopuszczalne jest stosowanie tzw. przerywanego czasu pracy, a zatem dniówka powinna rozpoczynać się bezpośrednio po szkoleniu.

Dodatkowa przerwa

Obowiązująca od 26 kwietnia 2023 nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła dodatkowe płatne przerwy w pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 9 godzin. Zatem obecnie, gdy:

(a) dobowy czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
(b) dobowy czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin – co może mieć miejsce jedynie przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz w przypadku pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Przepisy dotyczące przerw przy pracy trwającej co najmniej 6 godzin na dobę nie uległy zmianie.

Wdrożona dyrektywa

Wdrożona dyrektywa

Wprawdzie z niemal dziewięciomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do unijnej dyrektywy (obowiązującej od początku sierpnia ubiegłego roku), w końcu, od 26 kwietnia 2023 weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

Zatem wiek wychowywanego dziecka został podniesiony dwukrotnie (z 4 do 8 lat), w praktyce z wieku przedszkolnego do szkolnego. Co ważne pracownik nie musi składać żadnego oświadczenia, gdy nie zgadza się na pracę w nocy czy też delegowanie. Składa oświadczenie tylko, gdy wraża zgodę na takie zatrudnienie.

Bez zmian pozostały natomiast przepisy art. 178 § 1 Kodeksu pracy, dotyczące pracy kobiet w ciąży. W ich przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniać ani w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Czyli także w sytuacji, gdy pracownica wyraża na to zgodę, a nawet ochotę. Natomiast delegowanie poza stałe miejsce pracy lub zatrudnienie w systemie przerywanego czasu pracy wymaga zgody pracownicy w ciąży.

Wyższe stawki w gliwickim Iscot

Wyższe stawki w gliwickim Iscot

Podwyżkę stawek wynagrodzenia zasadniczego w łączonej wysokości 250 zł miesięcznie oraz dodatkowo wypłatę, najpóźniej do 10 lipca 2023, z funduszu socjalnego jednorazowego świadczenia mającego łagodzić skutki wzrostu cen towarów i usług w średniej wysokości 400 zł na zatrudnionego przewiduje porozumienie płacowe wynegocjowane dla pracowników Iscot Polska świadczących pracę na terenie Stellantis Gliwice.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego rosnąć będą w Iscot dwa razy – od 1 kwietnia 2023 podniesione zostały o 150 zł, zaś od 1 lipca 2023 wzrosną o kolejne 100 zł. Tym samym najniższe stawki w tej spółce (w dziale czyszczenia technicznego, z angielska zwanego cleaningiem) są wyższe od płacy minimalnej. I pozostaną wyższe również po jej podwyżce w lipcu.

Warto jednocześnie pamiętać, że – uwzględniając styczniową podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę (480 zł) – najniższe stawki w Iscot wzrosną w tym roku nawet o 730 zł miesięcznie.

Dwa dni za oddanie krwi

Dwa dni za oddanie krwi

Honorowym dawcom krwi już na stałe, a nie tylko w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (ten ostatni zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma być odwołany od 1 lipca) przysługują dwa dni wolnego: w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Obowiązująca od 20 kwietnia 2023 odpowiednia zmiana ustawy o publicznej służbie krwi wprowadzona została przy okazji uchwalenia ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Oznacza to, że krwiodawcy kobiety mogą liczyć na osiem dni wolnego w pracy w ciągu roku, zaś krwiodawcy mężczyźni – na dwanaście dni. Różnica wynika z tego, że w myśl przepisów kobieta w ciągu roku może oddać krew pełną maksymalnie cztery razy, a mężczyzna – sześć. Przerwa między oddaniami musi wynosić minimum 8 tygodni.

Rodzinna zabawa

Rodzinna zabawa

Tańsze związkowe bilety do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie oraz parku rozrywki Energylandia w Zatorze można nabywać w siedzibie naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stellantis Gliwice (budynek G-5) od poniedziałku 29 maja do piątku 21 lipca 2023, czyli do początku wakacyjnej przerwy urlopowej.

Jednorazowy związkowy bilet do Legendii kosztuje 65 zł, czyli o 84 zł (niemal trzy piąte) taniej niż wynosi normalna cena w kasie (149 zł). Natomiast za 100 zł – o 79 zł taniej niż w kasie – można kupić bilet sezonowy, umożliwiający wejście do Legendii każdego dnia otwarcia w sezonie letnim 2023 (łącznie to około stu dni), zabawę na blisko czterdziestu atrakcji oraz udział w wydarzeniach takich jak Legendia at Night czy Dzień Dziecka bez żadnych dopłat. Ponadto bilet sezonowy zapewnia możliwość darmowego parkowania na parkingu głównym Legendii w czasie korzystania z atrakcji parku.

Podwyżka podwyżki

Zgodnie z podpisanym w czwartek 30 marca aneksem do obowiązującego porozumienia płacowego od kwietnia 2023 stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w Stellantis Gliwice o kolejne 550 zł miesięcznie. Razem z obowiązującą od 1 lutego podwyżką wynagrodzeń zasadniczych (wraz z IMPU) o 4 proc. – co przeliczając na gotówkę dawało średnio 245 zł – oznacza to wzrost wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie o 795 zł miesięcznie.

Jak uwzględnimy, ze wyższe stawki bazowe automatycznie prowadzą do wzrostu premii FCP, to łączny średni wzrost płac sięgać będzie dziewięciu stówek przy ocenie C (a dość wyraźnie je przekraczać przy ocenie D). To procentowo na poziomie inflacji w roku ubiegłym (wynoszącej średnio 14,4 proc.).

Oczywiście celem naszej NSZZ Solidarność Stellantis Gliwice jest zawsze realny wzrost wynagrodzeń. Jednak przy nadzwyczaj wysokiej inflacji (do tego w zasadniczej mierze wynikającej z przyczyn zewnętrznych) uzyskanie jeszcze wyższej podwyżki stawek nie było realnie możliwe. Zawsze jednak pamiętając, że Związek reprezentuje interesy i zdanie załogi, przed podpisaniem aneksu przeprowadziliśmy sondażową ankietę wśród pracowników Stellantis Gliwice. Zdecydowana większość (94,64 proc.) osób głosowała za dodatkową podwyżką stawek zasadniczych o 550 zł od 1 kwietnia 2023. Za alternatywnym wariantem (460 zł od 1 lutego) opowiedziało się 3,75 proc., zaś 1,61proc. – czyli jeden na siedemdziesięciu – chciał innego wariantu. Czyli dalszych rozmów, bez jakiekolwiek gwarancji sukcesu.

Wygenerowano w sekund: 0.07
7,019,431 unikalne wizyty