Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 60
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

44.192.94.177

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Potrzebny wniosek

Potrzebny wniosek

Obowiązujący obecnie w płacowej tabeli stanowisk na każdym poziomie płacowym, dość szeroki, przedział wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych (a nie jednoznacznie ustalona kwota) sprawia, że wielu pracowników zadaje sobie pytanie, jaki warunki należy spełnić, aby zbliżyć się do maksymalnej kwoty stawki dla danego poziomu płacowego? Okazuje się, że przede wszystkim trzeba wystąpić do przełożonego z wnioskiem o podwyżkę indywidualną.

Wprowadzone jednostronnie przez pracodawcę (jeszcze w PSA MP) zapisy regulaminu wynagradzania, którego integralną część stanowi wspomniana Tabela stanowisk – przedziały wynagrodzenia zasadniczego, dają przełożonym możliwość praktycznie swobodnego przyznawania podwyżek w przedziale stawek obowiązującym na danym poziomie płacowym. Regulamin wskazuje wprawdzie kryteria, które należy w takim przypadku brać pod uwagę, ale są one określone nad wyraz ogólnie, wręcz hasłowo. Nie ma zatem żadnych twardych wymagań w rodzaju średniej oceny półrocznej z ostatnich lat, czy też stażu pracy...

Nasi przedstawiciele w "krajówce"

Nasi przedstawiciele w "krajówce"

Zakończyły się wybory krajowych władz sekcji i sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność na nową, pięcioletnią (2023-28) kadencję. Zarówno w radzie Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego, jak i Sekretariatu Metalowców znaleźli się przedstawiciele naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stellantis Gliwice.

Podobnie jak w minionej związkowej kadencji do Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność wybrani zostali: Mariusz Król oraz Franciszek Szymura, natomiast do Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność – Marian Kaim.

Natomiast podczas Kongresu Metalowców do Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność wybrano Mariusza Króla, przewodniczącego naszej międzyzakładowej Solidarności Stellantis Gliwice. Został on jednocześnie członkiem Prezydium Rady Sekretariatu, w którym jest wiceprzewodniczącym z funkcją skarbnika.

Karty rabatowe

Karty rabatowe

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podpisała z PKN Orlen umowę, na podstawie której członkowie naszego Związku mogą uzyskać rabaty przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych na stacjach Orlen. Bowiem pracownicy zorganizowani w NSZZ Solidarność mają nie tylko lepiej, ale często też taniej.
Związkowa Karta Rabatowa uprawnia do otrzymania upustu cenowego na:

• paliwa Efecta oraz Verva,
• oleje silnikowa oraz płyn do spryskiwaczy
• myjnię automatyczną oraz odkurzacz
• produkty Stop Cafe.

Aby otrzymać Kartę Rabatową i taniej tankować na stacjach Orlen należy w pierwszej kolejności wyrobić elektroniczną legitymację członkowską NSZZ Solidarność. Wniosek o taką legitymację można otrzymać oraz złożyć w siedzibie naszej międzyzakładowej Solidarności Stellantis Gliwice (budynek G-5, parter). Tam również odbiera się elektroniczne legitymacje członkowskie. O tym, że jego legitymacja jest do odbioru każdy informowany jest sms’em.

Gdy natomiast posiada się legitymację członkowską NSZZ Solidarność należy udać się na jedną z dedykowanych stacji paliw Orlen (ich wykaz dostępny jest na naszej związkowej stronie internetowej oraz koncie na Facebooku) i odebrać Kartę Rabatową (jej wydanie kosztuje złotówkę). Uwaga: każdy związkowiec NSZZ Solidarność może otrzymać tylko jedną Kartę Rabatową.

Kankan ze skłonami

Kankan ze skłonami

Wyższy (ze względu na miejsce na baterie) poziom podłogi w samochodach elektrycznych sprawia, że znajduje się ona na wysokości 60 cm od poziomu posadzki i tę wysokość – przekraczającą sporo poziom trzech stopni na schodach – pracownicy mają pokonać zgrabnym susem. Czyli dodając niezbędny margines na wejście wielokrotnie w ciągu dniówki podnosić nogę na wysokość jakieś 70 cm, czyli znacznie powyżej kolana (zgodnie z danymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – CIOP, u mężczyzn to średnio niecałe 49 cm, u kobiet – 45 cm).

Jednym słowem pracowników czeka trenowanie kankana, albo (niezgodne z przepisami BHP i narażające na związane z tym konsekwencje) wskakiwanie na podłogę przestrzeni bagażowej furgonetek. Jednocześnie ze względu na braki kadrowe odpada dżentelmeńska pomoc przy wchodzeniu. Natomiast przesuwająca się karoseria dostawczaka oraz wysokie tempo pracy sprawiają, że wspinać do auta w montażu trzeba się co dwie-trzy minuty. Tak z dwieście razy dziennie.

Natomiast jak już znajdzie się na podłodze przestrzeni bagażowej, to – dla odmiany – czeka go seria głębokich skłonów, po narzędzia i części. Znajdują się one na wózkach, które sięgają praktycznie do poziomu podłogi auta. Do tego w elektrykach, gdy pracownik stoi 10 cm wyżej, to wózeczek jest niżej i skłon musi być głębszy. Być może wykonywany na świeżym powietrzu, bez obciążenia taki skłon poprawia wydolność oddechową, ale omawianym wypadku – wykonywany co takt – zdecydowanie przeciąża kręgosłup i cały układ szkieletowo-mięśniowy. Co niestety stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia.

Premia CLPI na kolejny rok

Przedłużenie o kolejny rok obowiązywania w naszym zakładzie premii CLPI przewiduje porozumienie zawarte 6 czerwca 2023. Tym samym w kwietniu przyszłego roku wszystkim pracownikom zostanie wypłacona premia CLPI za 2023. Zasady ustalania jej wysokości, będą takie same jak w tym roku.

Przypomnijmy, że premia CLPI składa się z dwóch części – finansowej i jakościowej – przy czym obecnie, po zmianach wprowadzonych w 2022, każda z nich w jednej trzeciej jest równa dla wszystkich, natomiast w dwóch trzecich ustalana proporcjonalnie do zarobków. Do tego dla obu części dochodzą wskaźniki wpływające na wysokość funduszu premiowego, czyli łącznej kwoty CLPI dla całego zakładu. Wskaźniki te dotyczą wyników za ten rok, choć sama premia wypłacana będzie w kwietniu 2024. Tak jak w latach poprzednich.

Przy czym korekta trybu przyznawania premii CLPI jest cały czas przedmiotem dyskusji na poziomie europejskim, a której aktywnie uczestniczy NSZZ Solidarność. Jednocześnie warto pamiętać, że nasz zakład był ostatnim wśród polskich fabryk Stellantis, w którym ustalono obowiązywanie CLPI w 2023.

Sto dni

Sto dni

Podczas pierwszego spotkania nowego dyrektora Stellantis Gliwice Grzegorza Buchala z przedstawicielami naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność przedstawione zostały liczne problemy i bolączki zgłaszane przez pracowników. Co ważne padły zapowiedzi ich rozwiązania w dającym się przewidzieć czasie.

Dotyczy to m.in. problemu przeciążenia zadaniami i zwiększonego tempa linii produkcyjnej. Co z jednej strony nie zapewnia czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych operacji na linii, zaś z drugiej – ze względu na zwiększony wydatek energetyczny – nie pozwala na niezbędny odpoczynek i odzyskanie sił między dniówkami. W efekcie wysokie tempo linii stwarza poważne dodatkowe zagrożenia wypadkowe – a każdy z nas zdrowie i życie ma tylko jedno – oraz może negatywnie odbijać się na jakości pracy, wykonywanej w nadmiernym pośpiechu. Dlatego po prostu konieczne jest organizowanie pracy w tempie zgodnym z czasami technologicznymi.

Tym bardziej, że w naturalny sposób rośnie wiek pracowników naszego zakładu oraz związane z nim ograniczenia fizyczne, które – niestety – pogłębia nadmierne obciążanie pracą. Zatem należy je zminimalizować, a jednocześnie niezwłocznie wrócić do rozmów mających na celu wdrożenie „Programu 50+” skierowanego do pracowników mających ukończony 50 rok życia. Właśnie oni – którzy w naszym zakładzie spędzili często ćwierć wieku, zostawiając w nim zdrowie – powinni być w pierwszej kolejności kierowani na lżejsze stanowiska pracy. Natomiast nowi pracownicy szybko powinni uzyskać umiejętności pracy na każdej stacji danej linii.

Aneksowany regulamin pracy

Aneksowany regulamin pracy

Zmiany wynikające z nowych przepisów Kodeksu pracy – i tylko takie – ustalono oraz wprowadzono aneksem nr 1/2023 do Regulaminu pracy Stellantis Gliwice. Natomiast pozostałe zapisy regulaminu, co jednoznacznie określono w aneksie, cały czas nie zostały uzgodnione przez naszą organizację związkową.

Jeżeli chodzi o wprowadzone zmiany, to niezależnie od obowiązujących wprost od 26 kwietnia 2023 przepisów kodeksu związanych m.in. z urlopem opiekuńczym, zwolnieniem od pracy z tytułu siły wyższej, uprawnieniami pracowników wychowujących dzieci do ukończenia przez nie 8 lat (więcej na ten temat piszemy na stronie 2) dotyczą one postanowień związanych z obowiązkiem przekazywania przez pracodawcę informacji o możliwości awansu oraz wolnych miejscach pracy oraz zastąpienia 10-minutowej przerwy po 8 godzinach pracy, płatną 15-minutową przerwą po 9 godzinach, czyli wydłużeniu dodatkowej przerwy o 5 minut.

Dostosowane do wymogów Kodeksu pracy zostały również postanowienia regulaminu dotyczące badania trzeźwości, Przy czym jeżeli chodzi o same zasady oraz kryteria tego badania, to praktycznie nic się nie zmieniło. Dla naszego dobra wskazane jest bowiem, aby w pracy wszyscy byli trzeźwi. Ponieważ „spotkanie z prasą” na tłoczni, czy „kwaśna kąpiel” na lakierni, to zdarzenia mocno jednorazowe.

Wygenerowano w sekund: 0.11
7,330,429 unikalne wizyty