Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 62
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.238.72.122

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Nawigacja

Artykuły: Na problemy ... Solidarność

Na telefon (służbowy)

Każda grupa robocza gliwickiego Voith otrzyma służbowy telefon komórkowy z aktywną kartą, tak że nie będzie już problemów z szybkim kontaktem zarówno z przełożonymi, jak i poszczególnymi zespołami. Nikt nie będzie już oczekiwał, że pracownicy w służbowych sprawach dzwonić będą z prywatnych telefonów, których wszak nie muszą posiadać (podobnie jak pieniędzy na koncie komórki na kartę) ....


Znikający autobus

Trudno powiedzieć jak duże oszczędności zamierzano uzyskać likwidując pod koniec października w dni nieprodukcyjne po drugiej zmianie połączenie autobusowe spod naszego zakładu na gliwicki plac Piastów. Na pewno natomiast zdezorganizowano w ten sposób powrót z pracy wielu osobom, które nie miały szansy zdążyć na przesiadki. Rekordzista dotarł do domu dopiero o wpół do drugiej w nocy! ....


Montaż ze wsparciem

Potrzeba wsparcia wydziałowego społecznego inspektora pracy na montażu oraz konieczność dostosowania organizacji społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu utworzona została na wydziale montażu funkcja zastępcy wydziałowego społecznego inspektora pracy ds. systemu SPS i jakości, którym został Marian Kaim. Jednocześnie postanowiono, iż będzie miał on ustawowe uprawnienia wydziałowego SIP-owca.


Urlop to nie zwolnienie

Każdy pracownik wychowujący dziecko, które nie ukończyło roku ma prawo – zgodnie z art. 1823 Kodeksy Pracy – do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Udzielany jest on na pisemny wniosek pracownika będącego ojcem składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co ważne pracodawca musi taki wniosek uwzględnić, czyli nie może – podobnie jak w przypadku macierzyńskiego – odmówić udzielenia urlopu ....


Ruszyły podwyżki

Jasne zasady wzrostu wynagrodzeń w 2013-16 określa porozumienia płacowe zawarte tuż przed przerwą urlopową. Ustalono w nim na najbliższe lata zarówno wysokość i terminy podwyżek stawek podstawowych – z gwarancją, że nie będą one niższe od stopy inflacji w poprzednim roku – jak również dodatkowych bonusów płatanych w równej wysokości dla całej załogi. Jednocześnie utrzymano obecne zasady przejść w widełkach płacowych ....


Matematyka dojazdowa

Dojeżdżający do Tychów w ramach wsparcia GMPP (czyli dawnego Ispolu) pracownicy GMMP mogą być ochotnikami lub być tam wysyłani przez przełożonych służbowo na delegację. Oba rozwiązanie wiążą się z otrzymanie dodatkowych pieniędzy. Ochotnicy otrzymują do wypłaty dodatek – zwany bonusem za wsparcie – w wysokości zależnej od tego, czy ze swojego miejsca zamieszkania mają bliżej do Tychów (wówczas jest to 250 zł brutto) czy też do Gliwic (350 zł brutto) ....


Święta na obczyźnie

Podczas delegacji zagranicznej pracownik przebywa wprawdzie w innym kraju i tam wykonuje swoje obowiązki, ale cały czas miejscem jego pracy – które musi być określone w umowie o pracę – jest zakład w Polsce. Oznacza to, że obowiązują go polskie przepisy dotyczące czasu pracy, w tym art. 130 § 2 Kodeksu Pracy zgodnie z którym za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin oraz art. 129 § 1 Kodeksu Pracy stanowiący, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę ....


Wolne za szkolenia

Gdy organizowane jest szkolenie po godzinach lub w dniu wolnym, ważne jest czy pracownik uczestniczy w nim na polecenie pracodawcy (częściej działającego w jego imieniu przełożonego) – wówczas należy przyjąć, że jest to dla niego czas pracy – czy też szkoli się z inicjatywy własnej. Tylko w tym drugim przypadku nie musi otrzymywać dodatkowego wolnego ....


Ojcowskie urlopy

Od 17 czerwca 2013 obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich oraz wydłużonego do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że płatne wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem (urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński oraz rodzicielski) przysługuje rodzicom łącznie przez 52 tygodnie, czyli niemal dokładnie rok. W dużej części z urlopów tych mogą z niego skorzystać ojcowie ....


Gdy kiepsko wypadną badania okresowe

Pracownik, który nie zgadza się z treścią zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach badań okresowych (profilaktycznych), np. ze względu na umieszczone w nim przeciwwskazania medyczne ma prawo – podobnie zresztą, jak pracodawca – wystąpić w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ....


Oceń ocenę

Każdy pracownik powinien pamiętać, że może odwołać się od oceny półrocznej będącego podstawą naliczenia premii FCP. Zwłaszcza, gdy się z nią nie zgadza. Powinien w takim wypadku zgłosić swoje zastrzeżenia do oceny oraz powiadomić o całej sprawie organizację związkową, która ma ustawowe prawo do zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych i reprezentowania swoich członków. Nie ma także obowiązku podpisania się na ....


Burek wygryzł raki

Jednak możliwe okazało się na linii silników takie zorganizowanie pracy, aby „raki” z częściami nie stały poza zasięgiem suwnicy oraz zapewnione były zasady i standardy BHP. Dlatego też obecnie nikt już nie musi ćwiczyć wyciskania ciężkich podzespołów czy też spacerów z przekładniami na plecach – na co zwracaliśmy uwagę w lutowym MOPLIKu 2/2013 – choć nie zmniejszyła się liczba opcji montowanych silników, ani przekładni ....


Cascada poprawek

Szybka i merytoryczna reakcja na uwagi zgłaszane przez międzyzakładową Solidarność pozwoliła wyeliminować na spawalni szczególnie uciążliwe dla pracowników niedociągnięcia organizacyjne ujawnione na cascadowych stacjach. Wprawdzie bowiem ze starym powiedzeniem tylko nic nie robiąc nie popełnia się błędów, ale nie wolno zapominać o sprawnym (i możliwie szybkim) eliminowaniu tych błędów ....


Elastyczne skubanie

Mająca formę GLB dyrekcyjna laurka opiewająca elastyczny system czasu pracy oraz dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy zawierała kuriozalne twierdzenie, że pozwolą one dostosować czas pracy do życia rodzinnego, np. odbierania dzieci z przedszkola, co jest oczywistą nieprawdą. To bowiem nie pracownik będzie decydował, kiedy będzie pracował krócej, a kiedy dłużej (bez nadgodzin, aby nie było wątpliwości), ale jego przełożony ....


Praca na rozkaz

Skierowanie przez rząd do prac sejmowych, czyli tzw. laski marszałkowskiej, nieuzgodnionego z partnerami społecznymi projektu zmian w Kodeksie Pracy wydłużających okres rozliczeniowy do 12 miesięcy oraz wprowadzający ruchomy czas pracy spowodowało, że międzyzakładowa Solidarność przyjęła stanowisko, w którym zaapelowała do wszystkich posłów i senatorów, którzy wypełniając swój mandat kierują się interesem ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,894,280 unikalne wizyty