Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.210.184.142

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Stellantis Gliwice

Biuro Organizacji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

biuro@solidarnosc-stellantis.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip@outlook.com

SˇD POTWIERDZIŁ, ŻE MAJˇ PRAWO WIEDZIEĆ

S?d potwierdził, że pracownicy - Maj? prawo wiedzieć

Tuż przed przerw? ?wi?teczn? gliwicki S?d Rejonowy wydał wyrok nakazuj?cy dyrekcji naszego zakładu udostępnienia Radzie Pracowników w GMMP informacji oraz przekazania danych niezbędnych do sporz?dzenia analizy ekonomicznej spółki. Tym samym w cało?ci uznał wniosek rady, a dyrekcję obci?żył kosztami postępowania s?dowego.

Sprawa ci?gnęła się od lipca 2009, kiedy to Rada Pracowników wyst?piła o informacje i dokumenty niezbędne do sporz?dzenia analizy w ramach unijnego programu „Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej”. Dyrekcja dialog pojmowała nieco inaczej i większo?ci danych nie przekazała, uznaj?c, że po pierwsze, nie musi tego robić, a po drugie informacje stanowi? tajemnice firmow?. Jednak przekazanie ich radzie nie oznaczało „odtajnienia”, gdyż zgodnie z ustaw? o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zarówno rada pracowników, jak i wspieraj?cy j? eksperci s? zobowi?zani do „nieujawniania uzyskanych w zwi?zku z pełnion? funkcj? informacji stanowi?cych tajemnicę przedsiębiorstwa”. Nie można było jednocze?nie z góry przyjmować, że członkowie rady nie dopełni? ustawowych obowi?zków, zwłaszcza, że w demokratycznym państwie podstawowym standardem prawa jest domniemanie niewinno?ci, a nie zakładanie winy. Argument był zatem mocno naci?gany, ale psychoza „wróg podsłuchuje” doprowadziła do tego, że dyrekcja za poufny uznała nawet regulamin wynagradzania, który powinien znać każdy pracownik.

Przy takim nastawieniu szefostwa zakładu, po kilkumiesięcznej przepychance, radzie nie pozostało nic innego, jak sięgn?ć po ustawowe rozwi?zania i w marcu 2010 wyst?pić do s?du z wnioskiem o udostępnienia informacji. Po trwaj?cym niemal dokładnie trzy kwartały postępowaniu S?d Rejonowy w Gliwicach stwierdził, że dyrekcja miała obowi?zek przekazać dokumenty i dane finansowe, o które wnosiła rada, a w konsekwencji nakazał ich udostępnienie. Prawo to nie jest bowiem luĽny zbiór przepisów, lecz system. Je?li zatem ustawa nie okre?la jednoznacznie, jakie dokumenty maj? być udostępniane radzie pracowników, to nie znaczy, iż można je przekazywać według własnego uznania, lecz należy sięgn?ć po tzw. względy celowo?ciowe. Słowem udostępniać wszystkie, które s? radzie niezbędne do wypełniania jej zadań.

Przy okazji cała sprawa pokazała, jak ważna jest współpraca rady ze zwi?zkami zawodowymi. Prowadzenie sporu s?dowego wymaga bowiem poniesienia kosztów (wpis, opłaty, ewentualnie zastępstwo procesowe), które wprawdzie ostatecznie obci?żaj?, stronę, która przegrała, ale pocz?tkowo do kieszeni musi sięgn?ć wnioskodawca. Rada Pracowników, żadnych własnych funduszy nie ma, zatem bez pożyczki i wsparcia Solidarno?ci nie mogła by odnie?ć zwycięstwa na s?dowej sali.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2541

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2882

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3179

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 3071

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3324

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.10
5,101,654 unikalne wizyty