Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

PISMO DO NICK D. REILLY

Międzyzakładowa Organizacja Zwi?zkowa NSZZ Solidarno?ć GMMP maj?c na uwadze konieczno?ć zapewnienia sprawnej realizacji celów założonych w programie restrukturyzacji oraz zawartych porozumieniach zwraca uwagę na wymagaj?ce pilnego uregulowania kwestie, maj?ce bezpo?redni wpływ na zaangażowanie, produktywno?ć i kreatywno?ć załogi, niezbędne wobec aktualnych wyzwań.

1. Dynamicznie zmieniaj?ce się w Polsce warunki gospodarcze, uderzaj?ce w rodziny pracownicze (podwyżka stawek VAT i opłat maj?cych charakter fiskalny, znaczny wzrost kosztów utrzymania) sprawia, że niezbędne staje się dodatkowe docenienie wysiłku i zaangażowania załogi GMMP, poprzez wypłatę specjalnego bonusa. Jego wysoko?ć i forma powinny być przedmiotem porozumienia na szczeblu lokalnym, na którym można w pełni ocenić wpływ zmian warunków gospodarczych i wynikaj?ce z tego zagrożenia. Naszym zdaniem należy dołożyć wszelkich starań, aby zachować wysokie zaangażowanie pracowników GMMP, które jest niezbędne do perfekcyjnego uruchamiania produkcji nowych modeli, maj?cego zasadnicze znaczenie dla całego koncernu.

2. Konieczne jest jak najszybsze uregulowanie sprawy przekształcania sprawdzonym, do?wiadczonym pracownikom umów o pracę z terminowych, na zawarte na czas nieokre?lony. Takie działanie zapewni stabilizację zatrudnienia, wskazan? również z punktu widzenia zakładu. Wydajna, efektywna praca z zachowaniem najwyższych standardów jako?ciowych i technologicznych wymaga zarówno odpowiednich kwalifikacji (przeszkolenia), jak i do?wiadczenia. Jedno i drugie zapewniaj? wspomniani pracownicy. Brak stabilno?ci zatrudnienia sprawia, że w sposób naturalny sonduj? oni możliwo?ć podjęcia pracy w innych zakładach, nawet jak ich generalnym celem jest zwi?zanie swojej kariery zawodowej z nasz? firm?. Większo?ć z nich ma na utrzymaniu rodziny i umowy kończ?ce się co kilka miesięcy, sprawiaj?, że musz? z trosk? my?leć o najbliższych. Szersze stosowanie umów o pracę na czas nieokre?lony – będ?cych zgodnie z polskim prawem zasadnicz? (główn?) form? zatrudnienia – skutecznie usunęłoby ryzyko powstania konfliktu między pełnym zaangażowaniem się w realizację korporacyjnych celów i odpowiedzialno?ci? za rodzinę. Z korzy?ci? zarówno dla pracowników, jak i naszej firmy.

3. Z coraz większ? niecierpliwo?ci? pracownicy GMMP oczekuj? wprowadzenia – zapowiedzianego przez Pana podczas niedawnej wizyty w naszym zakładzie – systemu atrakcyjnych upustów (rabatów) przy zakupie nowych samochodów naszej marki. Niestety ogłoszona pod koniec stycznia tabela zniżek wywołała efekt odwrotny od zamierzonego, gdy okazało się, że pracownicy firm będ?cych klientami GM (np. banku PKO SA) mog? liczyć na rabaty o kilka punktów procentowych wyższe (w przypadku Corsy było to 6,25 pkt. proc., a Insigni 5,75 pkt. proc.), co oznaczało różnice w upu?cie nawet o blisko jedn? trzeci?. Doprowadziło to do rozgoryczenia załogi oraz kwestionowania rzetelno?ci deklaracji władz GME, które Pan reprezentuje. Słowem straty wizerunkowe s? znaczne, a ich poprawa wymaga szybkich i konkretnych działań. Warto przy tym sięgn?ć do sprawdzonych prawnych możliwo?ci, jakie w Polsce daje leasing. Nie należy również zapominać, że pracownik GMMP jeżdż?cy Oplem (a nie tanim, kilkuletnim „japończykiem”) jest w sposób naturalny wiarygodn? reklam? naszej marki w swoim ?rodowisku. A oto zawsze warto zadbać.

Liczymy na po?więcenie zaprezentowanym problemom odpowiedniej uwagi oraz szybkie podjęcie działań maj?cych na celu ich skuteczne rozwi?zanie. Jednocze?nie jeste?my gotowi w możliwie najkrótszym czasie odpowiedzieć na wszelkie pytania wynikaj?ce z poruszonych kwestii oraz dostarczyć zwi?zanych z nimi dodatkowych danych.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2440

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2783

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3084

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2976

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3231

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.10
5,047,219 unikalne wizyty