Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.236.6.6

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

NEGOCJACJE

11 grudnia 2009r odbyło się spotkanie negocjacyjne. W następstwie intensywnego i konstruktywnego dialogu pomiędzy przedstawicielami KM NSZZ Solidarno?ć (Mirosław RzeĽniczek i Robert Potempa) a Dyrekcj? GME (Reinald Hoben, szef produkcji GME) zostały zaakceptowane nasze ż?dania.

Je?li dojdzie do ostatecznego podpisania porozumienia ochronione będ? miejsca pracy w GMMP, zapewniona zostanie perspektywa rozwoju dla naszego zakładu na lata przyszłe.

Uważamy że bior?c pod uwagę okoliczno?ci i wielk? skalę działań oszczędno?ciowych dotykaj?cych wszystkie lokalizacje Opla, uzyskano możliwo?ć podpisania porozumienia bardzo korzystnego dla pracowników GMMP.

Porozumienie zostanie podpisane pomiędzy Solidarno?ci? a Dyrekcj? GME, po akceptacji przez Radę Europejsk? GM.

Ustalenia s? następuj?ce:

1. Zamrożenie płac w roku 2009r.

2. Rewaloryzacja płac od stycznia 2010r w wysoko?ci 3,3%, - nie dotyczy najniższego poziomu TMPw.

3. W kwietniu 2010r wypłata jednorazowej premii za pomy?lne uruchomienie GCV w wysoko?ci 3,3% rocznego wynagrodzenia należnego za rok 2009. Premia ta przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień jej wypłaty proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia w 2009 roku.

4. W roku 2011 rewaloryzacja funduszu płac, zgodnie ze wskaĽnikiem wzrostu wynagrodzeń w województwie ?l?skim za rok 2010.

5. Struktura wynagrodzeń nie ulegnie zmianie (dotyczy dodatków płacowych m.in. IMPU, FCP)

6. Zapewniony zostanie udział pracowników w zysku i w akcjach na równych zasadach, tak jak w innych zakładach Opla.

Powyższe ustalenia zostały dokonane w oparciu o plan biznesowy zaprezentowany przez GME na posiedzeniu Europejskiej Rady Pracowników w dniu 10.12.2009r w Ruesselsheim. Sukcesem negocjacji jest fakt, że dotychczasowe działania oszczędno?ciowe prowadzone od 2008r zostały przez GME uwzględnione. Uzyskali?my potwierdzenie że nie nast?pi dalsze zmniejszenie liczby pracowników w GMMP. Je?li miałoby doj?ć do redukcji zatrudnienia w?ród pracowników zatrudnionych na tzw. funkcjach centralnych, będ? one się odbywały na zasadzie dobrowolnych odej?ć.

Ponadto, nie s? oczekiwane obniżki wynagrodzeń a na poczet corocznych oszczędno?ci kosztów pracy na poziomie 5,55mln euro zostaje zaliczone zamrożenie płac w roku 2009, którego efekt jest liczony przez kolejne lata.

Oczekiwali?my że na spotkaniu Europejskiej Rady Pracowników w dn. 16 grudnia 2009r , zostanie podjęta decyzja pozwalaj?ca na ostateczne podpisanie porozumień lokalnych. Decyzja ta jednak została odłożona na kolejne spotkanie w styczniu 2010r ponieważ w dalszym ci?gu nie ma ostatecznej decyzji dotycz?cej przyszło?ci zakładu w Antwerpii.

Nie obawiamy się zmian w tre?ci porozumienia ponieważ została ona zaakceptowana i zatwierdzona przez szefa produkcji GME Reinalda Hobena w obecno?ci Dyrekcji GMMP.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2456

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2799

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3098

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2992

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3245

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,056,385 unikalne wizyty