Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.242.115.55

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Wózki gór?

Społeczni inspektorzy pracy nieustannie otrzymuj? informacje o zbyt szybko, zdaniem skarż?cych, jeżdż?cych wózkach widłowych. W rzeczywisto?ci te pojazdy nie mog? przekraczać dopuszczalnej prędko?ci, gdyż jest ona ograniczona przez producenta. Kierowca wózka, nawet jak ma zacięcie rajdowe to nie jest w stanie „poszaleć”. Co więcej on nawet dokładnie nie wie, z jak? szybko?ci? się przemieszcza – wózki nie maj? bowiem prędko?ciomierzy.
Jednak z faktu, że wózki nie mog? jeĽdzić za szybko, nie wynika, iż kolizje z nimi nie s? niebezpieczne. Należy jednak pamiętać, że na drogach transportowych pierwszeństwo ma zawsze wózek widłowy, a pieszy nie tylko powinien poruszać się po „zielonej ?cieżce” (a na terenie magazynu dodatkowo w zielonej kamizelce), ale również cały czas zachowywać wzmożon? ostrożno?ć. W żadnym wypadku nie wolno również bagatelizować znaków ostrzegawczych „Uwaga, wózek widłowy”. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt, że mijaj?c setki razy przejazd, nigdy nie spotkało się tam „widlaka”. Pieszy ma obowi?zek zakładać, że wózek tamtędy jedzie i ustępować mu pierwszeństwa. Tym bardziej, że kierowca „widlaka” potrzebuje trochę miejsca na zatrzymanie pojazdu. I tego nikt z nas nie zmieni.

Droga do demokracji.

Przez dwa tygodnie grupa kilkunastu studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy obserwowała w naszym kraju funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania ze zwi?zkowcami Solidarno?ci GM Manufacturing Poland rozmawiali o współczesnych wyzwaniach stoj?cych przed organizacjami pracowniczymi. Większo?ć z nich podkre?lała, że wolne, niezależne od dyrekcji zakładów zwi?zki zawodowe to jeden z fundementów demokracji.
– Dla nich hasło „nie ma wolno?ci bez Solidarno?ci” jest cały czas aktualne. Oni dopiero rozpoczynaj? marsz do demokracji – mówi Sławomir Ciebiera, przewodnicz?cy Solidarno?ci GM Manufacturing Poland – Młodzież z Ukrainy czy Rosji, widz?c u siebie kapitalizm w najgorszym oligarchicznym wydaniu, rozumie, że powinna skorzystać ze szlaku wytyczonego przed ćwierćwieczem przez Solidarno?ć.
Co ciekawe młodzież zza wschodniej granicy docenia rolę i znaczenie zwi?zków zawodowych w społeczeństwie demokratycznym, choć w większo?ci szykuje się do karier menadżerskich. Widz?c ogromne rozwarstwienie maj?tkowe w swoich krajach doskonale wiedz?, że skrajny liberalizm w podej?ciu do praw maj?tkowych niekoniecznie musi oznaczać gospodarkę rynkow?, a kapitalizm oligarchiczny jest dobry tylko dla oligarchów. I to pod warunkiem – przynajmniej w Rosji – że słuchaj? władzy.

Termin już płynie...

Przypominamy, że wszyscy, których wynagrodzenia uległy obniżeniu ze względu na zapisane w porozumieniu dotycz?cym widełek płacowych skrócenie okresów branych pod uwagę do ?redniej oceny maj? możliwo?ć odwołania się od tej decyzji. Pracownik ma na to miesi?c od otrzymania niższej płacy, czyli praktycznie odwołanie należy złożyć przed 10 maja. W przypadku zasadnych odwołań wypłacone zostanie wyrównanie.

Monotonia jako czynnik obci?żenia podczas pracy - ocena ryzyka zawodowego

Jak podaje raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z Bilbao, w latach 1998-1999 na takie niekorzystne psychospołeczne warunki ?rodowiska pracy, jak zbyt duże tempo pracy, monotonia czy złe stosunki międzyludzkie narażone było ok. 67% populacji pracowniczej, za? na zbyt duż? intensywno?ć czynno?ci powtarzalnych – 57%. Z powodu warunków pracy 30% populacji zatrudnionych w UE cierpi na dolegliwo?ci układu ruchu (mię?niowo-szkieletowego), a 28% na skutki stresu. Czynniki te powoduj? 25-procentow? absencję chorobow? oraz obniżenie wydajno?ci pracy.
Dyrektywa 93/104/WE w sprawie niektórych szczegółowych zagadnień dotycz?cych organizacji czasu pracy, nakłada na pracodawcę obowi?zek łagodzenia skutków monotonii pracy oraz narzuconego tempa pracy – szczególnie przez stosowanie przerw w pracy.
Według definicji projektów normy ISO CEN (10075, Ergonomics – term and definitions ISO/TC 159 & CEN/TC 122) monotonia to rozwijaj?cy się powolnie stan zredukowanej aktywno?ci, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czynno?ci.
Czytaj cały artykuł

Fikcja samozatrudnienia

Polska goni Argentynę, lidera w produkcji jednoosobowych firm. W Europie wyprzedza nas tylko Hiszpania. Jeste?my naprawdę ?wietni w kreowaniu pseudoprzedsiębiorców. Prawie co 10. Polak, pracuj?c na etacie, jest wła?cicielem firmy.

25 lat "Tygodnika Solidarno?ć"

3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Solidarno?ć", którego wydawc? była wtedy Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarno?ć". Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika był Tadeusz Mazowiecki. Do wprowadzenia stanu wojennego wyszło 37 numerów, każdy w nakładzie ponad 0,5 mln egzemplarzy.

Sprostowanie

Informuję że ostatni News o tytule "Likwidacja strony internetowej " był żartem Pryma Aprylisowym.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Pracownicze Plany Kapitałowe (II) Jakie zasady wypłaty Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 34

Generalnie pieniądze zgromadzone w PPK zostaną wypłacone uczestnikom po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Wtedy 25 proc. zostanie pracownikowi wypłaconych jednorazowo, zaś pozostałe 75 proc. będzie wypłaconych ....

Skok na kasę Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 35

Zapowiedź jednostronnej, nieuzgodnionej zmiany terminu i zasad wypłaty premii FCP zapowiedziana przez dyrekcję w GLB z końca lutego spotkała się ze zdecydowaną reakcją Solidarności OMP Gliwice, która stanowczo zaprotestowała przeciwko takim zamiarom oraz zmuszona była przypomnieć pracodawcy, że zgodnie z prawem ....

Pracownicze Plany Kapitałowe (I) Dobrowolne z założenia Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 258

Od 1 lipca 2019 w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników pojawią się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które w założeniach mają być dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania, podnoszącym bezpieczeństwo finansowe pracowników. Jest to system solidarny, który pieniędzmi zasilają trzy strony: pracownik i pracodawca, którzy wpłacają składki, oraz państwo, które płaci składkę ....

Kupcie im... Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 198

Ogłaszając w informacji GLB, że dzieci pracowników OMP Gliwice po raz pierwszy w historii zakładu nie dostaną paczek mikołajkowych dyrekcja jednocześnie poinstruowała zatrudnionych, aby sami kupili takie prezenty swoim dzieciom. Przecież – dzięki działaniom związków zawodowych, czego już nie dodano ....

Pomoc czy kula u nogi... Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 447

Prace związane z ręcznym przenoszeniem materiałów są częstą przyczyną kontuzji i urazów pracowników – zwłaszcza zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w tym nadwyrężeń oraz zwichnięć dolnej części kręgosłupa, ramion i kończyn górnych. Tego typu zagrożenia dla zdrowia pomagają wyeliminować manipulatory przemysłowe. Okazuje się jednak, że ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
3,873,383 unikalne wizyty