Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.227.31.145

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Termin już płynie...

Przypominamy, że wszyscy, których wynagrodzenia uległy obniżeniu ze względu na zapisane w porozumieniu dotycz?cym widełek płacowych skrócenie okresów branych pod uwagę do ?redniej oceny maj? możliwo?ć odwołania się od tej decyzji. Pracownik ma na to miesi?c od otrzymania niższej płacy, czyli praktycznie odwołanie należy złożyć przed 10 maja. W przypadku zasadnych odwołań wypłacone zostanie wyrównanie.

Monotonia jako czynnik obci?żenia podczas pracy - ocena ryzyka zawodowego

Jak podaje raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z Bilbao, w latach 1998-1999 na takie niekorzystne psychospołeczne warunki ?rodowiska pracy, jak zbyt duże tempo pracy, monotonia czy złe stosunki międzyludzkie narażone było ok. 67% populacji pracowniczej, za? na zbyt duż? intensywno?ć czynno?ci powtarzalnych – 57%. Z powodu warunków pracy 30% populacji zatrudnionych w UE cierpi na dolegliwo?ci układu ruchu (mię?niowo-szkieletowego), a 28% na skutki stresu. Czynniki te powoduj? 25-procentow? absencję chorobow? oraz obniżenie wydajno?ci pracy.
Dyrektywa 93/104/WE w sprawie niektórych szczegółowych zagadnień dotycz?cych organizacji czasu pracy, nakłada na pracodawcę obowi?zek łagodzenia skutków monotonii pracy oraz narzuconego tempa pracy – szczególnie przez stosowanie przerw w pracy.
Według definicji projektów normy ISO CEN (10075, Ergonomics – term and definitions ISO/TC 159 & CEN/TC 122) monotonia to rozwijaj?cy się powolnie stan zredukowanej aktywno?ci, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czynno?ci.
Czytaj cały artykuł

Fikcja samozatrudnienia

Polska goni Argentynę, lidera w produkcji jednoosobowych firm. W Europie wyprzedza nas tylko Hiszpania. Jeste?my naprawdę ?wietni w kreowaniu pseudoprzedsiębiorców. Prawie co 10. Polak, pracuj?c na etacie, jest wła?cicielem firmy.

25 lat "Tygodnika Solidarno?ć"

3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Solidarno?ć", którego wydawc? była wtedy Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarno?ć". Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika był Tadeusz Mazowiecki. Do wprowadzenia stanu wojennego wyszło 37 numerów, każdy w nakładzie ponad 0,5 mln egzemplarzy.

Sprostowanie

Informuję że ostatni News o tytule "Likwidacja strony internetowej " był żartem Pryma Aprylisowym.

Likwidacja strony internetowej

W zwi?zku z licznymi problemami w utrzymaniu serwera, informujemy że z dniem 03.04.2006 strona zwi?zkowa zostanie zlikwidowana. Za wszelkie niedogodno?ci a wszczególno?ci stałych bywalców przepraszamy i prosimy o wyrozumiało?ć .

Nowe widełki

Podczas spotkania komisji zakładowej Solidarno?ci z dyrektorem Romualdem Rytwińskim przełamano impas w negocjacjach na temat nowych widełek płac. Zwi?zkowcom udało się utrzymać zapis, że do utrzymania się na poziomie T6 wystarczy ocena 3,25, choć do awansu potrzebna będzie wyższa (3,5). Na niższych progach ocena „wej?cia” i „spadku” będzie taka sama, w przypadku – wcze?niej spornego – T5 będzie to 3,25 (miało być 3,5). Nie ma natomiast w nowych widełkach dodatkowego poziomu T7. Warto jednak pamiętać, że warunki stażowe konieczne do ubiegania się o tę grupę pierwsi pracownicy osi?gnęliby dopiero za rok. Tym samym mogłaby się powtórzyć sytuacja z korzystnymi zapisami dla poziomu T6, które usiłowano zmienić (dla pracowników pogorszyć), gdy pierwsze osoby spełniły jego wymagania. Porozumienie podpisano już następnego dnia (poprzedzić je musiały szczegółowe kalkulacje), a obowi?zuje ono od 1 marca, czyli sporo pracowników odczuje zmiany – na plus – już przy najbliższej wypłacie. To jednak nie koniec widełkowych negocjacji. Teraz nasz zwi?zek chce rozpocz?ć rozmowy nad tabel? płac dla GL-ów i specjalistów.

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Kij bez marchewki Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 114

Kilka dni przed końcem – pamiętajmy, czteromiesięcznego – okresu rozliczeniowego czasu pracy dyrekcja „wezwała” związki zawodowe do jego przedłużenia do końca lutego przyszłego roku. Pozwoliłoby to bowiem na wyprodukowanie dodatkowych samochodów w – cytując pracodawcę – „2019 bez dodatkowych kosztów wynikających z nadgodzin” ....

Poniedziałek w sobotę Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 188

Dyrekcja naszego zakładu chętnie deklaruje, że Opel jest firmą przyjazną rodzinie. Nie bardzo tylko wiadomo czyjej. Gdyż raczej nie pracowników, którym nierzadko organizuje się pracę tak, by czasu z najbliższymi spędzić nie mogli ....

Groźny stres gorący Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 300

Gdy temperatura na stanowisku pracy rośnie nie tylko zaczynamy intensywnie się pocić (co jest naturalną reakcją obronną organizmu na stres gorący), ale również pojawiają się realne zagrożenia dla ....

Zmagania z upałem na lakierni Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 279

Poprawiona, zwiększona wentylacja hali produkcyjnej, dodatkowa 10-minutowa przerwa w pracy oraz kierowanie wszystkich karoserii przez bufor celem ich wychłodzenia – to najważniejsze zmiany wprowadzone na wydziale Lakierni w wyniku interwencji ....

Poprawiane RACKi Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 562

Często zgłaszaną społecznym inspektorom pracy przez pracowników obszaru Ringi RH D2 kwestią były problemy z pojemnikami typu RACK. Okazywało się bowiem, że podczas odkładania gotowych paneli do tego pojemnika zdarzały się przypadki blokowania paneli, co – ze względu na ich ostre krawędzie – stwarzało realne zagrożenie ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
3,668,228 unikalne wizyty