Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.158.15.97

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Monotonia jako czynnik obci?żenia podczas pracy - ocena ryzyka zawodowego

Jak podaje raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z Bilbao, w latach 1998-1999 na takie niekorzystne psychospołeczne warunki ?rodowiska pracy, jak zbyt duże tempo pracy, monotonia czy złe stosunki międzyludzkie narażone było ok. 67% populacji pracowniczej, za? na zbyt duż? intensywno?ć czynno?ci powtarzalnych – 57%. Z powodu warunków pracy 30% populacji zatrudnionych w UE cierpi na dolegliwo?ci układu ruchu (mię?niowo-szkieletowego), a 28% na skutki stresu. Czynniki te powoduj? 25-procentow? absencję chorobow? oraz obniżenie wydajno?ci pracy.
Dyrektywa 93/104/WE w sprawie niektórych szczegółowych zagadnień dotycz?cych organizacji czasu pracy, nakłada na pracodawcę obowi?zek łagodzenia skutków monotonii pracy oraz narzuconego tempa pracy – szczególnie przez stosowanie przerw w pracy.
Według definicji projektów normy ISO CEN (10075, Ergonomics – term and definitions ISO/TC 159 & CEN/TC 122) monotonia to rozwijaj?cy się powolnie stan zredukowanej aktywno?ci, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czynno?ci.
Czytaj cały artykuł

Fikcja samozatrudnienia

Polska goni Argentynę, lidera w produkcji jednoosobowych firm. W Europie wyprzedza nas tylko Hiszpania. Jeste?my naprawdę ?wietni w kreowaniu pseudoprzedsiębiorców. Prawie co 10. Polak, pracuj?c na etacie, jest wła?cicielem firmy.

25 lat "Tygodnika Solidarno?ć"

3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Solidarno?ć", którego wydawc? była wtedy Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarno?ć". Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika był Tadeusz Mazowiecki. Do wprowadzenia stanu wojennego wyszło 37 numerów, każdy w nakładzie ponad 0,5 mln egzemplarzy.

Sprostowanie

Informuję że ostatni News o tytule "Likwidacja strony internetowej " był żartem Pryma Aprylisowym.

Likwidacja strony internetowej

W zwi?zku z licznymi problemami w utrzymaniu serwera, informujemy że z dniem 03.04.2006 strona zwi?zkowa zostanie zlikwidowana. Za wszelkie niedogodno?ci a wszczególno?ci stałych bywalców przepraszamy i prosimy o wyrozumiało?ć .

Nowe widełki

Podczas spotkania komisji zakładowej Solidarno?ci z dyrektorem Romualdem Rytwińskim przełamano impas w negocjacjach na temat nowych widełek płac. Zwi?zkowcom udało się utrzymać zapis, że do utrzymania się na poziomie T6 wystarczy ocena 3,25, choć do awansu potrzebna będzie wyższa (3,5). Na niższych progach ocena „wej?cia” i „spadku” będzie taka sama, w przypadku – wcze?niej spornego – T5 będzie to 3,25 (miało być 3,5). Nie ma natomiast w nowych widełkach dodatkowego poziomu T7. Warto jednak pamiętać, że warunki stażowe konieczne do ubiegania się o tę grupę pierwsi pracownicy osi?gnęliby dopiero za rok. Tym samym mogłaby się powtórzyć sytuacja z korzystnymi zapisami dla poziomu T6, które usiłowano zmienić (dla pracowników pogorszyć), gdy pierwsze osoby spełniły jego wymagania. Porozumienie podpisano już następnego dnia (poprzedzić je musiały szczegółowe kalkulacje), a obowi?zuje ono od 1 marca, czyli sporo pracowników odczuje zmiany – na plus – już przy najbliższej wypłacie. To jednak nie koniec widełkowych negocjacji. Teraz nasz zwi?zek chce rozpocz?ć rozmowy nad tabel? płac dla GL-ów i specjalistów.

27 marca – 7 kwietnia

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarno?ć ustanowił 2 kwietnia – dzień ?mierci Ojca ?więtego Jana Pawła II – Dniem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarno?ć.
Apelujemy o podzielenie się darem krwi z osobami najbardziej potrzebuj?cymi.

Spotkanie krwiodawców
W czwartek, 30 marca, w dużej sali konferencyjnej obok recepcji w budynku G5 odbęd? się spotkania honorowych dawców krwi z naszego zakładu. Zaplanowane je w dwóch turach:
1) w godz. 13:00 – 13:40 spotkanie dla zm. niebieskiej;
2) w godz. 14:05 – 14:40 spotkanie dla zm. czerwonej i zielonej.
Zapraszamy zarówno wszystkich członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy GMMP, jak i osoby które do klubu jeszcze nie należ?, a chc? doł?czyć w szeregi krwiodawców.
Kontakt:
Karol Rybiński, tel. 502-117-176
Lakiernia pre-trim II: 9534, zm. zielona, group room: 9509
e-mail: karol.rybinski@wp.pl

Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Upalna lakiernia Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 155

Ostatnio na wydziale lakierni – pomimo tego, że do lata jeszcze daleko – pracownicy uskarżają się na wysokie temperatury sięgające nawet 29-31°C. Przy czym problem ten dotyczy większości stanowisk pracy, w tym w szczególności specyfikacji oraz ....

Zawsze planowany Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 344

Podczas ostatnich ocen półrocznych cześć pracowników naszego zakładu dowiedziała się ze zdziwieniem, iż rzekomo miała „nieplanowane nieobecności”, które obniżają zarówno ocenę, jak i wysokość premii FCP. Jak się okazało tak właśnie dyrekcja potraktowała jednostronnie wybraną przez siebie część urlopów bezpłatnych, których sam udzielała ....

Tylko dobrowolnie Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 490

Podstawową, fundamentalną zasadą podpisanego 11 grudnia 2017 Porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odejść (PDO) jest – o czym przesądza już jego nazwa, a potwierdza regulamin – pełna dowolność wzięcia w nim udziału. Innymi słowy tylko sam pracownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z PDO i nikt nie może go do tego zachęcać, ani tym bardziej ....

Hełm mało ochronny Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 703

Wprowadzenie pod koniec ubiegłego roku na stacjach ładowania akumulatorów – w związku z ryzykiem wystąpienia porażenia łukiem elektrycznym – hełmów ochronnych z przyłbicą elektroizolacyjną od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio okazało się, że hełmy ....

A jednak mamy wniosek Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 619

Odpowiadając na zadane podczas październikowego Forum Doradczego pytanie dotyczące zapisywania się na „odrabianie dni wolnych” dyrekcja przyznała, że jest to „wystąpienie” czyli wniosek pracownika o „odpracowanie dnia wolnego w dogodnym terminie”. I to w stosunku ....

Wygenerowano w sekund: 0.06
3,317,989 unikalne wizyty