Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.236.6.6

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

W czwartek 8 czerwca referendum w Premier - Niech zadecyduje załoga

Krótkiej odpowiedzi – tak lub nie – na dwa pytania, dotycz?cej przyjęcia zaproponowanej przez kierownictwo podwyżki płac oraz ewentualnego rozpoczęcia akcji protestacyjnej i wszczęcie procedury sporu zbiorowego należy udzielić podczas zaplanowanego na najbliższy czwartek, 8 czerwca, referendum w Premier. Mimo wielu prób nie udało się w tej spółce osi?gn?ć choćby czę?ciowo satysfakcjonuj?cego porozumienia płacowego. Kierownictwo Premier okazało się być przywi?zane do swoich propozycji niczym towarzysz Gomułka do socjalizmu i nie dopuszczało możliwo?ci kompromisu. Proponowane przez ni? podwyżki były przy tym symboliczne i oznaczały podniesienie podstawowych wynagrodzeń o 0,7 proc. oraz dodatkowo 1,8 proc. zwiększenia premii uzależnionej od arkusza oceny pracownika. I wła?nie o losach tej prawie podwyżki zadecyduje załoga Premier.

Nasz zwi?zek proponował podwyżkę w wysoko?ci 3,5 proc. PóĽniej – staraj?c się znaleĽć wspólne stanowisko – Solidarno?ć gotowa była na zaakceptowanie 1,8 proc. podwyżki stawek zasadniczych oraz 0,7 proc. podwyżki premii, przy jednoczesnym przekształceniu jej w premię regulaminow? (czyli otrzymywan? automatycznie po spełnieniu warunków zapisanych w regulaminie jej przyznawania). Niestety nasza dobra wola i d?żenie do uregulowania kwestii płacowych nie na wiele się zdały, gdyż pracodawca nie wykonał najmniejszego kroku w stronę porozumienia.

Wielokrotnie powtarzali?my, że propozycja wzrostu wynagrodzeń w Premier jest zbyt niska i nie ma żadnego powodu ł?czenia jej z tegoroczn? podwyżk? w GM Manufacturing Poland, gdzie wynikała z zapisów trzyletniego porozumienia płacowego. Tym bardziej, że w historii naszego zakładu wzrost płac w Premier i GM (czy dawniej Opel Polska) był różny. Trudno też wi?zać tegoroczne płace w Premier z wygasaj?cym w przyszłym roku kontraktem między GM a Premier. Ewentualna zmiana umowy między tymi spółkami może rzutować na wysoko?ć wynagrodzeń pracowniczych dopiero po wej?ciu w życie. Na razie obowi?zuje dotychczasowa umowa.

Mimo negatywnego stanowiska ostateczn? ocenę proponowanych przez kierownictwo Premier MSSP podwyżek NSZZ Solidarno?ć pozostawia pracownikom tej firmy. To s? bowiem Ich zarobki i oni powinni zadecydować jakie rozwi?zanie będzie dobre.


Takie będ? pytania:

1. Czy jeste? za podpisaniem porozumienia płacowego w wersji zaproponowanej przez kierownictwo, tj. 0,7 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz 1,8 proc. podwyżki premii uzależnionej od indywidualnego arkusza oceny.

2. Czy jeste? za rozpoczęciem akcji protestacyjnej i wszczęciem procedury sporu zbiorowego (do strajku wł?cznie) w celu uzyskania wyższych podwyżek płac?

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2456

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2800

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3098

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2992

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3245

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.06
5,056,456 unikalne wizyty