Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Będ? rady trzy

Komisja międzyzakładowa Solidarno?ci podjęła decyzję o utworzeniu Rad Pracowniczych w GM Manufacturing Poland, Sils Centre Gliwice oraz Premier MSSP. Ich powstanie umożliwia, wchodz?ca w życie 25 maja, ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Na powołanie rady (w zakładach maj?cych ponad pół tysi?ca pracowników liczyć one będ? po 7 osób, gdy w firmie zatrudnionych jest od 251 do 500 osób rady będ? miały po 5 osób, a w przedsiębiorstwach maj?cych do 250 pracowników rady będ? trzyosobowe) reprezentatywne zwi?zki zawodowe maj? dwa miesi?ce. Jako, że w naszych zakładach jest tylko jeden reprezentatywny zwi?zek – NSZZ Solidarno?ć – cała procedura będzie prosta i zajmie zapewne jedno popołudnie.
Zgodnie z ustaw?, której przyjęcie wymusiło przyst?pienie Polski do UE, pracodawca będzie zobowi?zany informować radę o działalno?ci, sytuacji ekonomicznej oraz planach firmy, stanie, strukturze i planowanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach maj?cych na celu utrzymanie jego poziomu, a także wszelkich posunięciach mog?cych spowodować istotne zmiany w organizacji pracy lub poziomie zatrudnienia. Informacje te musz? być przekazywane z wyprzedzeniem umożliwiaj?cym przygotowanie się do konsultacji. Te ostatnie dotyczyć będ? jednak tylko stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań maj?cych utrzymać liczebno?ć załogi lub maj?cych istotny wpływ na zamianę organizacji pracy. Nie podlegaj? natomiast konsultacji plany produkcyjne i ekonomiczne firmy. Mimo to rada pracowników poważnie wzmacnia pozycję załogi we wszelkich negocjacjach i działaniach zwi?zkowych na rzecz stabilno?ci zatrudnienia oraz warunków pracy.
Kadencja rady pracowników trwa cztery lata. Jej członkom, podobnie jak społecznym inspektorom pracy, przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem oraz zmian? warunków pracy i płacy.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2440

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2783

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3084

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2976

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3231

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,047,166 unikalne wizyty