Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

EUROPEJSKI DZIEŃ AKCJI

Pod hasłami podjęcia działań na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, a przeciwko bezdusznym cięciom finansowym w środę 14 listopada 2012 odbędzie się związkowy Europejski Dzień Akcji i Solidarności (European Day of Action and Solidarity). Tego dnia we wszystkich krajach UE odbywać się będą demonstracje, pochody oraz akcje informacyjne mobilizujące do zawarcia paktu Kontrakt Socjalny dla Europy. Z propozycją jego zawarcia wystąpiła w czerwcu 2012 Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ), reprezentująca ponad 60 mln pracowników zrzeszonych w 83 organizacjach związkowych, wśród których jest NSZZ Solidarność.

Inicjatywę Kontraktu Socjalnego dla Europy w pełni popiera zrzeszająca pracowników przemysłowych federacja związkowa IndustriALL European Trade Union, podkreślając, że sytuacja w branży samochodowej pokazuje jak trafna jest to propozycja. „Jest oczywistym, że poziom europejskiego rynku motoryzacyjnego jest anormalny i kształtowany przez dwa czynniki: producentów chcących zwiększyć swoje dochody oraz bezprecedensowe obniżenie siły nabywczej pracowników” – czytamy w oświadczeniu IndustriALL. Podkreślono w nim również, że opieranie się jedynie na redukcji mocy produkcyjnych pozbawia branżę motoryzacyjną możliwości przygotowania się do przyszłych zmian na rynku i elastycznego reagowania na jego potrzeby. Wymaga to bowiem nie tylko cięć, ale racjonalnej polityki przemysłowej. Takiej, jak proponowana w Kontrakcie Socjalnym dla Europy.

Deklaracja przyjęta przez Komitet Wykonawczy

1. Komitet Wykonawczy EKZZ na swoim posiedzeniu 17 października 2012 roku wezwał do zorganizowania 14 listopada 2012 roku dnia akcji i solidarności w postaci strajków, demonstracji, wieców i innych akcji mobilizujących europejski ruch związkowy na rzecz wsparcia polityki EKZZ tak, jak zostało to określone w Kontrakcie Socjalnym dla Europy.

2. Członkowie EKZZ wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec środków oszczędnościowych, które ciągną Europę w stronę stagnacji ekonomicznej, a nawet recesji, jak również wobec trwającego demontażu europejskiego modelu społecznego. Środki te nie tylko nie przywracają zaufania, lecz służą jedynie pogłębianiu różnic i sprzyjają niesprawiedliwości.

3. Choć Komitet Wykonawczy EKZZ popiera cel, jakim jest uzdrowienie gospodarki finansowej to jednocześnie uważa, że recesja może zostać powstrzymana tylko, jeśli ograniczenia budżetowe zostaną poluzowane a nierówności wyeliminowane mając na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, spójność społeczną oraz respektowanie wartości zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

4. Konsolidacja budżetowa miała bardziej negatywny wpływ niż pierwotnie szacowały to instytucje międzynarodowe, włączając Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Faktycznie MFW przyznaje teraz, że rażąco przeliczył się jeśli chodzi o konsekwencje cięć budżetowych dla wzrostu. Ten błąd w przewidywaniach ma trudny do oszacowania wpływ na codzienne życie pracowników i obywateli, których EKZZ reprezentuje i podważa założenia polityki oszczędności Paktu Fiskalnego narzucanego przez Trojkę (Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

5. Komitet Wykonawczy zauważa narastający sprzeciw wśród obywateli i pracowników w poszczególnych krajach i potwierdza swoje poparcie dla organizacji członkowskich EKZZ walczących o godne warunki życia i pracy. Sytuacja ta wynika z braku koordynacji polityk gospodarczych i minimalnych standardów socjalnych w całej Europie. W kontekście swobodnego przepływu kapitału umożliwiło to budowanie konkurencji pomiędzy krajami, szczególnie w zakresie opodatkowania, kosztów pracy i warunków socjalnych.


6. Komitet Wykonawczy EKZZ powtarza po raz kolejny, że dialog społeczny i negocjacje zbiorowe mają kluczowe znaczenie dla europejskiego modelu społecznego. Jednocześnie ostro sprzeciwia się frontalnym atakom przypuszczanym na te prawa, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Komitet Wykonawczy EKZZ pilnie wzywa do natychmiastowego przyjęcia i transpozycji porozumień europejskich partnerów społecznych przedłożonych Radzie Europejskiej.

7. Komitet Wykonawczy EKZZ przypomina, że Unia Europejska jest zobowiązana traktatowo do „działania na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.” Komitet przypomina również, że podstawą wsparcia EKZZ dla Traktatu Lizbońskiego było założenie pełnego stosowaniu tych zasad.

8. Komitet Wykonawczy EKZZ dostrzega toczące się obecnie dyskusje pomiędzy instytucjami i rządami na temat tego, czy konieczne są dalsze zmiany traktatów. Niezbędna jest zmiana kierunku, a priorytet należy przyznać rozwiązaniu kryzysu zgodnie z trzema filarami proponowanego przez EKZZ Kontraktu Socjalnego dla Europy, który otrzymuje rosnące poparcie. Odnosi się on do dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych, zarządzania gospodarczego na rzecz zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia oraz sprawiedliwości gospodarczej, podatkowej i społecznej.

9. Komitet Wykonawczy EKZZ podkreśla, że aktywna Solidarność, postęp społeczny i odpowiedzialność demokratyczna muszą być integralną częścią projektu europejskiego. Komitet uważa za niezbędne, aby protokół postępu społecznego został uwzględniony, jako integralna i obowiązująca część nowego traktatu. Na tej podstawie EKZZ będzie oceniać każdy nowy krok w kierunku integracji europejskiej


Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
5,044,437 unikalne wizyty