Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

RADA PRACOWNIKÓW BEZ NIEDOMÓWIEŃ

1. Jakie obowi?zki ma pracodawca wobec rady pracowników?
Pracodawca zgodnie z ustaw? o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ma obowi?zek przekazywać radzie pracowników informacje dotycz?ce m. in. działalno?ci i sytuacji ekonomicznej firmy, stanu, struktury oraz przewidywanych zmian zatrudnienia.
2. Czy członek rady niezasiadaj?cy we władzach zwi?zku i niebęd?cy stron? negocjacji z pracodawc? może przekazywać informacje załodze?
Nie. Członkowie rady zobowi?zani s? ustawowo do nieujawniania uzyskanych w zwi?zku z pełnion? funkcj? informacji. Nie mog? ich zatem przekazywać dalej załodze. W przypadku ujawnienia informacji tajnych mog? zostać zgodnie z art. 266 Kodeksu karnego poci?gnięci do odpowiedzialno?ci. Artykuł ten przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolno?ci lub grzywny.
3. Kto może skutecznie działać i wykorzystać wiedzę udostępnion? radzie pracowników?
Zwi?zki zawodowe. Im wprawdzie też członkowie rady nie mog? przekazywać uzyskanych informacji. Sytuacja jednak się zmienia, gdy w skład rady wchodzi przewodnicz?cy reprezentatywnej organizacji zwi?zkowej. W naszym zakładzie tak? reprezentatywn? organizacj? jest Solidarno?ć. Jej przewodnicz?cy nie musi uzyskanych wiadomo?ci nikomu przekazywać, bo ma możliwo?ć wykorzystania ich w walce o interesy całej załogi, ł?cznie z innymi członkami władz Solidarno?ci, podczas rozmów z pracodawc?.
4. Czy radzie pracowników przysługuje zgodnie z ustaw? oddelegowanie na etat?
Nie. Ustawa nie przewiduje etatu dla członków rady, ani też dla przewodnicz?cego rady pracowników. Nie ma w niej mowy także o jakimkolwiek wynagrodzeniu czy też dietach dla członków rady. Udział w radzie pracowników jest społeczny.
5. Jakie osi?gnięcia ma na swoim koncie rada pracowników, której kadencja wygasła?
Bardzo duże! Pocz?wszy od bardzo skomplikowanych szkoleń, które przeprowadziła firma specjalizuj?ca się w szkoleniach dla rad pracowników – czyli maj? do?wiadczenie, które wykorzystywali w negocjacjach z pracodawc? jako strona zwi?zkowa, po proces s?dowy gdzie rada pracowników pozwała pracodawcę GMMP ponieważ ten nie przekazywał pełnych informacji. Proces s?dowy wymagał od poprzedniej rady fachowej wiedzy oraz umiejętno?ci analizowania ustawy, ponieważ łatwo można było popełnić bł?d w tworzeniu wniosku s?dowego precyzuj?c ż?dania informacji nie wychodz?c poza ustawę. S?d rejonowy w pełni przyznał rację radzie pracowników.
6. Co może zrobić z informacjami członek rady pracowników, który nie bierze czynnego udziału w negocjacjach z pracodawc??
Nic. Po prostu nic. Informacji tych nie może przekazać dalej, ponieważ naruszy przepisy o ochronie tajemnicy i może zostać poci?gnięty do odpowiedzialno?ci karnej. Jedynie, co zrobi to pozbawi całej załogi argumentów w negocjacjach przed pracodawc?.
7. Czy to prawda, że pracodawca wniósł apelację od niekorzystnego dla niego postanowienia, w sprawie informowania rady pracowników?
Tak. Wła?nie toczy się postępowanie s?dowe – apelacja pracodawcy od niekorzystnego wyroku. Musimy zadać sobie pytanie czy chcemy tych informacji, a s? to bardzo szczegółowe informacje czy też z nich rezygnujemy. Zrezygnujemy z nich wtedy, jeżeli nie zostan? wybrani do rady pracowników osoby, które były w tej radzie od pocz?tku i przygotowywały cały proces s?dowy, znaj? w?tki sprawy. W przypadku całkowicie nowego składu rady, za spraw? braku czasu oraz odpowiedniego szkolenia – nawet jak sama rada będzie miała czyste intencje, aby utrzymać wyrok w mocy – istnieje obawa, że jej członkowie mog? nie zd?żyć zapoznać się ze spraw?. Termin rozprawy wyznaczono na 13 maja i jest niebezpieczeństwo, że zapadnie wyrok, który pozbawi nas wszystkich tak cennych informacji, a tym samym argumentów w rozmowach z pracodawc?.
8. Do jakich negocjacji z pracodawc? członkowie rady, będ?cy we władzach reprezentatywnej organizacji zwi?zkowej mog? wykorzystać uzyskane informacje?
Między innymi do negocjacji o bonusu, które wła?nie się rozpoczynaj?, ale również w negocjacjach płacowych, czy też dotycz?cych zmian zatrudnienia lub utrzymania jego poziomu. Jako załoga musimy zdecydować: albo dajemy organizacji reprezentatywnej, czyli największej w naszym zakładzie, która skutecznie walczy o interesy całej załogi GMMP dodatkowe argumenty przed pracodawc? albo im je zabieramy maj?c t? ?wiadomo?ć, że pracodawca zrobi wszystko, by umie?cić w radzie swoich przedstawicieli. Zdecyduj sam jak wykorzystasz swoje prawo wyboru.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
5,044,488 unikalne wizyty