Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD KOMISJI KRAJOWEJ

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dwóch ustaw, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz zwi?zkowy projekt ustawy o płacy minimalnej. To najważniejsze tematy dwudniowych obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarno?ć, które rozpoczęły się 25 stycznia w siedzibie ?l?sko-D?browskiej Solidarno?ci.

- Rz?d po raz kolejny oszukał społeczeństwo, bo w ustawie przywracaj?cej dzień wolny od pracy w ?więto Trzech Króli, przemycił zapisy, które w konsekwencji odbieraj? pracownikom inne wolne dni - tak szef Komisji Krajowej Piotr Duda tłumaczył dziennikarzom powody, dla których Solidarno?ć postanowiła złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodno?ci z Konstytucj? art. 130 § 21 Kodeksu pracy. Ten w?tpliwy przepis została wprowadzony przy okazji ustawy przywracaj?cej wolne w ?więto Trzech Króli. Jak powiedział podczas obrad prawnik Solidarno?ci mec. Marcin Zielenecki, według tego przepisu je?li ?więto państwowe lub religijne wypadnie w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela, to dla tych pracowników, których czas pracy okre?lany jest na podstawie rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (czyli np. pracowników produkcji), nie spowoduje ono obniżenia ich wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

- W praktyce oznaczać to będzie, że pracodawcy nie będ? zobowi?zani do udzielania pracownikom, w danym okresie rozliczeniowym, dni wolnych w zamian za ?więto przypadaj?ce w dzień wolny od pracy w zwi?zku z pięciodniowym tygodniem pracy. W efekcie pracownicy ci będ? musieli odpracować ?więto w innym dniu, np. w sobotę – mówił prawnik. W innej sytuacji będ? natomiast pracownicy pracuj?cy niezmiennie od poniedziałku do pi?tku i maj?cy wolne w sobotę i niedzielę (np. pracownicy biurowi). Skarżony przepis łamie więc konstytucyjn? zasadę równo?ci wobec prawa i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).

W uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jednogło?nie przyjętym przez Komisję Krajow? podkre?lono również, że skarżony przepis wprowadzony został na mocy ustawy przywracaj?cej dzień wolny od pracy w ?więto Trzech Króli. Tym samym wypaczono nie tylko szczytn? ideę ustanowienia nowego ?więta, ale podważono w ogóle dotychczasow? konstrukcję prawn? ?wi?t będ?cych dniami wolnymi od pracy.

Komisja Krajowa podjęła też decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodno?ci z Konstytucj? niektórych zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Solidarno?ć kwestionuje przede wszystkim wydłużenie normy czasu pracy dla pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno?ci do 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo.

W przygotowanym wniosku zwi?zkowcy przekonuj?, że wprowadzone ustaw? przepisy naruszaj? zasady zawarte w Konstytucji RP, a szczególnie: zasadę zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego, zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych. - Skrócona norma czasu pracy stanowi element systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprowadzane zmiany prowadz? do czę?ciowego demontażu tego systemu - uważa Ewa Kędzior, pełnomocnik Komisji Krajowej ds. osób niepełnosprawnych.

Podczas pierwszego dnia obrad Komisji Krajowej omawiono też proponowane przez rz?d zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz zwi?zkowy projekt ustawy o płacy minimalnej. Stanowiska w tych sprawach maj? zostać przyjęte 26 stycznia, podczas drugiego dnia obrad KK w Katowicach.

Szef Solidarno?ci jeszcze przed rozpoczęciem obrad w rozmowie z dziennikarzami podkre?lał, że żadnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych nie można wprowadzać bez szerokiej debaty społecznej. - Ustawa o Otwartych Funduszach Emerytalnych sprzed 11 lat też była przyjmowana na zasadzie konsensusu. Nie możemy się zgodzić na to, że rz?d chce j? dzisiaj psuć tylko z tego powodu, by pieniędzmi emerytów łatać dziurę budżetow? – powiedział Piotr Duda.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 17.9
5,044,512 unikalne wizyty