Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

KRYZYSOWA OFERTA


Podczas wczorajszego (poniedziałek, 30 marca) spotkania ze zwi?zkami zawodowymi dyrekcja GMMP przedstawiła propozycję zawarcia porozumienia, maj?cym być swoistego rodzaju zakładowym paktem antykryzysowym. Projekt przewiduje zamrożenie do końca 2009 roku płac na dotychczasowym poziomie, z tym jednak, że tegoroczna podwyżka inflacyjna (zgodnie ze wskaĽnikiem GUS powinno to być 3,3 proc.) wypłacona zostanie wszystkim pracownikom w postaci jednorazowej premii w połowie przyszłego roku, razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2010. Jednocze?nie od stycznia 2010 wynagrodzenia zasadnicze (poza poziomem TMPw, który pozostanie na dotychczasowej wysoko?ci) oraz dodatki IMPU zostan? automatycznie podniesione o wskaĽnik inflacji. Dyrekcja zobowi?zuje się również do rozpoczęcia w pierwszym kwartale 2010 roku rozmów na temat przyszłorocznej podwyżki płac. Deklaruje także utrzymanie w roku 2009 premii FCP „na warunkach zbliżonych” do obowi?zuj?cych w 2008.


W ramach walki z kryzysem dyrekcja zamierza – do końca 2009 roku – obniżyć wysoko?ć dodatków za pracę w nocy do poziomu okre?lonego w Kodeksie Pracy oraz uzyskać możliwo?ć skracania czasu pracy o maksymalnie 4 dni w miesi?cu. Ta ostatnia regulacja miałaby obowi?zywać do 31 lipca 2010. Obniżenie czasu pracy polegałoby na udzielaniu pracownikom tzw. dodatkowych dni wolnych od pracy. Liczba takich dni w poszczególnych miesi?cach mogłaby być różna (ale nie większa od 4), a zatrudnieni poznawaliby ich termin z miesięcznym wyprzedzeniem. Wynagrodzenie za dodatkowe dni wolne miałoby wynosić 50 proc. stawki wynikaj?cej z widełek płacowych. Dyrekcja zakłada jednocze?nie, że pracownicy „wybranych obszarów lub grup” w czasie dodatkowych dni wolnych mog? być zobowi?zani (przez kierowników swoich jednostek organizacyjnych) do przyj?cia do pracy. Wówczas, rzecz jasna, będ? otrzymywać pełne wynagrodzenie. Praca do 8 godzin w dodatkowe dni wolne nie będzie natomiast traktowana jako nadgodziny.

Te wszystkie działania maj? zadaniem dyrekcji zapewnić stabilno?ć zatrudnienia. Niestety w przedstawionym zwi?zkom zawodowym projekcie brak jest zapisu gwarantuj?cego utrzymanie miejsc pracy w naszym zakładzie, czy też wykluczaj?cego kolejne zwolnienia grupowe w GMMP. Ta kwestia niew?tpliwie będzie przedmiotem rozmów podczas następnego spotkania z dyrekcj?, zapowiedzianego na najbliższy czwartek (2 kwietnia). U?ci?lenia wymaga również punkt dotycz?cy utrzymania premii FCP – trzeba wyja?nić, co bowiem konkretnie oznaczaj? „warunki zbliżone do obowi?zuj?cych w odniesieniu do roku 2008” oraz co będzie z FCP w pierwszym półroczu przyszłego roku. Porozumienie ma obowi?zywać do 31 lipca 2010, a dyrekcja deklaruje plan utrzymania premii jedynie w 2009 roku.


Wszystkie punkty (a jest ich ogółem 16) zaproponowanego porozumienia wymagaj? konkretnych i bardzo jasnych sformułowań również dlatego, że w sprawach nim objętych zwi?zki zawodowe maj? się zobowi?zać do zaniechania sporów zbiorowych. Podstawowe interesy pracowników – a takimi, bez w?tpienia, s? płace – nie mog? być zakładnikami prawniczych sporów interpretacyjnych dotycz?cych sformułowania „planuje” czy też „zbliżony do”. Konkretna deklaracja strony społecznej musi wynikać z nie mniej konkretnego zobowi?zania pracodawcy.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.12
5,044,414 unikalne wizyty