Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

SZCZYT SPOŁECZNY

Przewodnicz?cy KK NSZZ „Solidarno?ć” na II. szczycie społecznym zwołanym przez Prezydenta RP w dniu 31 marca br. podkre?lił, że dramatycznie ro?nie liczba osób bezrobotnych, a tym samym wzrastaj? koszty społeczno - gospodarcze kryzysu. Zaakcentował, że brak działań może kosztować polsk? gospodarkę dziesi?tki miliardów zł.


Warszawa, dnia 31 marca 2009 r. W trakcie spotkania Przewodnicz?cy NSZZ „Solidarno?ć” zaapelował o jasn? deklarację rz?du, kiedy i jakie ?rodki będ? przeznaczone na subsydiowanie zatrudnienia oraz przeciwdziałanie kryzysowi.

Oczekujemy czytelnej deklaracji rz?du, kiedy i jakie ?rodki przeznaczy na subsydiowanie zatrudnienia. Koszty niepodejmowania działań antykryzysowych wielokrotnie przewyższ? wysoko?ć niezbędnego wsparcia ochrony i stymulacji rynku pracy. Z ekspertyzy przygotowanej w 2007 r. przez grupę niezależnych ekspertów dla Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że straty dla gospodarki z tytułu bezrobocia na poziomie 16% wynios? ok. 118,5 mld zł. rocznie” - powiedział podczas szczytu Janusz ?niadek, Przewodnicz?cy NSZZ „Solidarno?ć”.

Pogarszaj?ca się sytuacja gospodarcza oraz wzrastaj?ce bezrobocie wymagaj? podjęcia natychmiastowych działań – w tym przyjęcia pakietu antykryzysowego proponowanego przez partnerów społecznych i przeznaczenia na jego realizację odpowiednich ?rodków.

Min?ł miesi?c od poprzedniego szczytu społecznego. W ci?gu dwóch pierwszych miesięcy bież?cego roku liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 250 tysięcy. Dzi? jest ich zapewne ponad 300 tysięcy więcej niż 1. stycznia. To 300 tysięcy ludzkich dramatów, ale to także, o czym często się zapomina ogromne koszty dla budżetu i gospodarki” – powiedział podczas szczytu Janusz ?niadek, Przewodnicz?cy NSZZ „Solidarno?ć”. „Dzisiejsza deklaracja Pana Premiera o planowanym przyjęciu specustawy na kryzys budzi nadzieję. Jednakże mechanizm subsydiowania zatrudnienia proponowany przez rz?d rodzi poważne w?tpliwo?ci. Rz?d przerzuca kwestię walki z kryzysem zaróno na pracodawców, jak i pracowników. Naszym zdaniem takie rozwi?zanie nie zatrzyma fali zwolnień - dodał.

W szczycie społecznym uczestniczyli przedstawiciele zwi?zków zawodowych, pracodawców, naukowcy i politycy. Tematem przewodnim było przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykorzystanie ?rodków unijnych do walki z kryzysem. Pierwsza czę?ć spotkania po?więcona była omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej, syuacji na rynku pracy oraz ochronie miejsc pracy. Druga czę?ć dotyczyła wyskorzystania ?rodków unijnych do walki z kryzysem.


„Solidarno?ć na kryzys” - ogólnopolska kampania informacyjna prowadzona przez NSZZ „Solidarno?ć” na rzecz ochrony pracowników w zwi?zku z pogarszaj?c? się sytuację gospodarcz? w Polsce. NSZZ „Solidarno?ć” postuluje w ramach kampanii o aktywne wparcie przez rz?d solidarnych działań pracodawców i pracowników w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno?ć”, władza wykonawcza największego w Polsce zwi?zku zawodowego działaj?ca od 1980 r. NSZZ „Solidarno?ć” zrzesza ponad 700 tys. pracowników różnych zawodów. Komisja Krajowa zajmuje się przede wszystkim koordynacj? działań zwi?zku w regionach i branżach. Zakres działania całego zwi?zku jest bardzo szeroki. NSZZ Solidarno?ć zajmuje się, m.in.: obron? praw pracowników, organizowaniem pracowników w zakładach pracy, negocjacjami na forum Komisji Trójstronnej, opiniowaniem aktów prawnych.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2440

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2783

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3084

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2976

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3231

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.11
5,047,326 unikalne wizyty