Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

(PRAWIE) PROPOZYCJE

Kr?ż?ce nad naszym zakładem od listopada widmo zwolnień grupowych stało się faktem. Przed tygodniem dyrekcja GMMP zapowiedziała zwolnienie 250 pracowników, głównie w obszarach linii podmontażu drzwi i tablic przyrz?dów oraz sekwencjonowania i ekspedycji pustych opakowań. Oznacza to, że pracę straci ?rednio, co dwunasty zatrudniony (cała załoga GMMP liczyła na pocz?tku marca 3.014 osób). Strona zwi?zkowa stara się obecnie – w ramach ustawowych konsultacji – wynegocjować jak najkorzystniejsze dla pracowników porozumienie okre?laj?ce zasady i warunki zwolnień grupowych. Niestety zwi?zki zawodowe nie maj? możliwo?ci zablokowania samej procedury zwolnień grupowych. Zgodnie z prawem, pracodawca, je?li w ci?gu trzech tygodni nie dojedzie do porozumienia ze stron? społeczn?, to może sam rozpocz?ć zwalnianie pracowników. Musi jedynie przestrzegać zasad przewidzianych w ustawie, czyli m.in. wypłacić odprawę – od jednej do trzech miesięcznych pensji w zależno?ci od stażu pracy.

Pierwsza tura konsultacji (?roda, 4 marca) pozwalała liczyć na szybkie zawarcie porozumienia. Zdołano wówczas ustalić zasady ochrony przed zwolnieniem pracowników z przyczyn społecznych, czyli będ?cych jedynymi żywicielami rodzin, wychowuj?cych większ? liczbę dzieci czy też znajduj?cych się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej. Przedstawiciele dyrekcji zgodzili się również ze stron? zwi?zkow?, że odprawy dla zwalnianych pracowników powinny być wyższe od ustawowej normy, okre?laj?cej jedynie jej minimaln? wysoko?ć. Tymczasem trudno jednocze?nie poważnie traktować zasady GM-GMS, zgodnie z którymi to pracownicy s? największym kapitałem firmy i próbować podwójnie na nich zaoszczędzić – raz ich zwalniaj?c, a drugi raz wypłacaj?c najniższ? z możliwych odpraw. Niestety podczas kolejnego spotkania (poniedziałek, 9 marca) okazało się, że pojęcie odpraw „wyższych od ustawowych” dyrekcja zrozumiała jako „minimalnie wyższych od ustawowych” i zaproponowała wypłacenie dodatkowo jednomiesięcznego wynagrodzenia, czyli w sumie odprawa była by w wysoko?ci od dwóch do czterech miesięcznej pensji. Strona zwi?zkowa postulowała, aby odprawy były dwunastomiesięczne. Brali?my przy tym pod uwagę wysoko?ć odpraw oferowanych ostatnio pracownikom w innych firmach odczuwaj?cych skutki kryzysu. W lutym zatrudnieni w tyskim Isuzu dostali odprawy dziesięciomiesięczne (czyli ?rednio po 25-30 tys. zł), a pracownikom zawierciańskiej huty amerykańskiego koncerny CMC zaproponowano obok ustawowej odprawy dodatkowo 10-25 tys. zł. Przy czym w tym drugim przypadku liczba zwolnionych była podobna jak w GMMP (210 osób).

Należy przy tym pamiętać, że ewentualne niskie odprawy oznaczaj? nie tylko niebezpieczeństwo drastycznego pogorszenia się sytuacji materialnej zwalnianych osób i ich wypchnięcia na społeczny margines, ale również stwarzaj? zagrożenie kolejnymi zwolnieniami. W przedstawionym przez Ricka Wagonera planie ratunkowym GM zapowiedziano zmniejszenie zatrudnienia o ponad 26 tys. osób poza Stanami Zjednoczonymi, czyli głównie w Europie. Je?li natomiast zwolnienie pracownika w Polsce będzie wielokrotnie tańsze niż w innych krajach UE, to może pojawić się pokusa, aby zrealizować krótkoterminowe „oszczędno?ci” kosztem naszego zakładu. Na razie broni? nas niskie koszty produkcji oraz niewykorzystane jeszcze przez GM zwolnienia podatkowe (mog? one wynie?ć 30 proc. wydatków inwestycyjnych w strefie, a zrealizowano dotychczas zaledwie 1,2 proc.). Nigdy jednak nie wiadomo, czy ekonomiczna strategia będzie zawsze wygrywać ze straganiarstwem, szczególnie popieranym politycznie.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.09
5,044,412 unikalne wizyty