Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Firmy musz? stworzyć wykaz prac, które mog? wykonywać co najmniej dwie osoby. Molestowaniem będzie tworzenie w miejscu pracy uwłaczaj?cej, wrogiej lub zastraszaj?cej atmosfery. Rz?d wycofuje się z przepisów nakładaj?cych na każdego pracodawcę obowi?zek zatrudnienia inspektora przeciwpożarowego

Od najbliższej niedzieli każdemu pracodawcy przybęd? nowe obowi?zki bhp, a pracownikom przysługiwać będzie lepsza ochrona przed zwolnieniem. W sobotę zacznie obowi?zywać ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460), która dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Obowi?zkiem wszystkich pracodawców będzie m. in. konieczno?ć opracowania wykazu prac, które mog? wykonywać co najmniej dwie osoby (ze względów bezpieczeństwa), oraz wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację i wykonywanie czynno?ci z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Pracownikom przybęd? nowe uprawnienia. Lepsz? ochronę przed zwolnieniem otrzymaj? osoby zatrudnione na podstawie umów na czas okre?lony.

Zła atmosfera to molestowanie


Molestowaniem w pracy będzie nie tylko naruszenie godno?ci, poniżenie lub upokorzenie pracownika, ale też stworzenie w miejscu pracy zastraszaj?cej, wrogiej lub uwłaczaj?cej atmosfery. Agnieszka Fedor, adwokat z Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, podkre?la, że to pojęcia znacznie szersze niż samo poniżenie czy upokorzenie.

- S?dy będ? musiały zdecydować, czy w trakcie postępowania bior? pod uwagę obiektywne kryteria okre?lenia tego pojęcia czy subiektywne odczucia pracownika - dodaje Agnieszka Fedor.

Każdy pracownik, który w jakikolwiek sposób wesprze osobę molestowan?, będzie m.in. chroniony przed zwolnieniem.

- Na tej podstawie s?dy mog? zyskać prawo do badania zasadno?ci wypowiedzeń ponad 3 mln pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas okre?lony - zwraca uwagę Witold Polkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Wystarczy, je?li pracownik taki zarzuci pracodawcy, że ten zwolnił go za wspieranie molestowanych współpracowników. Obecnie firmy nie musz? uzasadniać zwolnienia osoby zatrudnionej na umowę terminow?. Zdaniem pracodawców nowe przepisy mog? być też podstaw? do badania zasadno?ci wypowiedzenia zbiorowego układu pracy. Teraz pracodawcy nie musz? uzasadniać takiej decyzji.

- Dzięki zapewnieniu ochrony przed zwolnieniem więcej współpracowników może wesprzeć osobę molestowan? i np. ?wiadczyć na jej korzy?ć w trakcie procesu - mówi Ewelina Krajewska-Maruszak z Centrum Pomocy Mobbingowanym.

Trzeba wydać instrukcję

Nowela k.p. zmienia też przepisy dotycz?ce bhp. W przypadku możliwo?ci wyst?pienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca będzie zobowi?zany dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiaj?ce przerwanie pracy i oddalenie się w bezpieczne miejsce.

- W praktyce pracodawcy już teraz musz? tworzyć wykazy prac niebezpiecznych, które okre?laj? ?rodki, jakie należy zastosować, aby zminimalizować ryzyko zagrożeń. Teraz musz? je rozszerzyć o instrukcje postępowania dla podwładnych - mówi Zbigniew Szyszka z firmy Profi Zabezpieczenia, konsulting przeciwpożarowy i bhp.

Pracodawcy, a nie minister pracy, będ? też tworzyć wykaz prac, które ze względu na szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (dla zapewnienia asekuracji). Od 18 stycznia pracodawcy będ? tworzyć taki wykaz w porozumieniu z pracownikami.

- Firmy stosuj? coraz nowsze technologie. Niemożliwe, aby minister w rozporz?dzeniu okre?lał, czy zastosowanie której? z nich powoduje konieczno?ć zatrudnienia do takiej pracy co najmniej dwóch osób - uważa Andrzej Łuczaj z firmy Laboratorium Pomiarów ?rodowiskowych - usługi w zakresie bhp.

Pracodawca odpowie za maszyny

Znowelizowany k.p. jednoznacznie wskazuje, że to pracodawca, a nie tylko konstruktor lub producent, odpowiada za to, aby stosowane maszyny i inne urz?dzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym m.in. zabezpieczały pracownika przed urazami lub porażeniem pr?dem. Obowi?zkiem pracodawcy będzie też wyposażenie ich w odpowiednie zabezpieczenia.

- Może on m.in. zainstalować wył?czniki awaryjne, dodatkowe osłony lub doł?czyć szczegółow? instrukcję użytkowania - mówi Zbigniew Szyszka.

Podkre?la, że koszt takiego zabezpieczenia może wynie?ć nawet połowę warto?ci maszyn lub urz?dzeń.

Po wej?ciu w życie nowych przepisów firmy mog? też ponie?ć dodatkowe koszty, je?li nie zatrudniaj? inspektora ochrony przeciwpożarowej. Od 18 stycznia każdy pracodawca musi wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz ochronę przeciwpożarow?. Ci ostatni musz? ukończyć kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie takie kosztuje około 1,2-1,3 tys. zł.

Resort pracy zapowiedział jednak wczoraj, że przepis dotycz?cy ochrony przeciwpożarowej zawarty w nowelizacji k.p. zostanie zmieniony. Jeszcze w czwartek odpowiednia nowelizacja przygotowana przez rz?d ma trafić do sejmowej Komisji Przyjazne Państwo.

- Nowe przepisy nie będ? narażać drobnych przedsiębiorców na wysokie koszty - zapowiada Bożena Diaby, rzecznik resortu pracy.

?ródło: GP

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,044,476 unikalne wizyty