Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.236.6.6

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno?ć” rozpoczyna drug? edycja Akcji Certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej akcji, organizowanej przez Komisję Krajow? NSZZ "Solidarno?ć" maj?cej na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy. Patronat nad konkursem obj?ł prezydent Lech Kaczyński.
Do konkursu mog? być zgłoszone wszystkie przedsiębiorstwa, które swoimi działaniami wpisuj? się w warto?ci propagowane przez NSZZ "Solidarno?ć": preferowanie formy stałego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i standardów pracy oraz zapewnianie pracownikom możliwo?ci zrzeszania się w zwi?zki zawodowe. Zgłoszenia do akcji certyfikacyjnej może dokonać organizacja zakładowa NSZZ "Solidarno?ć" działaj?ca w zakładzie pracy. Swoj? kandydaturę, przy poparciu organizacji zwi?zkowej, może też zgłosić zarz?d przedsiębiorstwa. Należy podkre?lić, że Akcja Certyfikacyjna jest organizowana przez zwi?zek zawodowy, a Certyfikat jest wyrazem jego uznania dla swoich pracodawców doceniaj?cych znaczenie dialogu.
Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będ? przez Komisję Certyfikacyjn?, pod przewodnictwem Janusza
?niadka - Przewodnicz?cego KK NSZZ "Solidarno?ć" w skład, której wejd? m.in. :przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno?ć". Ankiety zgłoszeniowe (zał?cznik nr 1 do regulaminu) należy przysyłać do 31 stycznia 2009 roku. Zgłoszenia rozpatrywane będ? według kryteriów okre?lonych w zał?czniku nr 2 do regulaminu. Wszystkie dokumenty s? do dobrania ze strony www.solidarnosc.org.pl.
W zeszłym roku w?ród wyróżnionych pracodawców znalazły się również firmy z naszego regionu. Tytuły Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom przyznano wówczas Południowemu Koncernowi Węglowemu oraz Bombardier Transportation.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2456

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2799

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3098

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2992

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3245

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.08
5,056,282 unikalne wizyty