Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

BEZ KOTA W WORKU

Europejska Rada Zakładowa GM i europejskie zwi?zki zawodowe uzależniaj? ewentualn? zgodę na szukanie oszczędno?ci w kosztach pracy od przedstawienia przez GM Europe przyszło?ciowego biznesplanu, pokazuj?cego drogę skutecznego wyj?cia z finansowej i rynkowej zapa?ci.

Pracownicy GM dobrze znaj? praktyki zarz?du, który aby zrównoważyć bilans, koncentruje się na zredukowaniu kosztów pracy. Kiedy jednak zarz?dowi zadać pytanie, dlaczego GM ponadproporcjonalnie traci udział w kurcz?cym się rynku motoryzacyjnym, to menadżerom wpadaj? do głowy tylko kiepskie wymówki. Zaczynaj? mówić o „niepowodzeniach” i „trudnym rynku”, co nie wyja?nia tak naprawdę sprawy i przypomina jedynie nie?miertelne „to nie jest tak, jak my?lisz”.

Jednocze?nie warto odpowiedzieć na pytanie, ile koncern może uzyskać przez skre?lenie podwyżek i podobne antypracownicze kroki. I czy potrafi wykorzystać pieni?dze zabrane załodze. Dotychczas było z tym różnie. Nie tak dawno amerykański zwi?zek zawodowy UWA zgodził się na brak podwyżek, także kanadyjscy pracownicy poczynili ustępstwa płacowa w imię ratowania firmy. W oba przypadkach zwi?zki zawodowe przyczyniły się do milionowych oszczędno?ci, ale zarz?d nie był w stanie opracować planu zapewniaj?cego trwały sukces. Teraz GM musi prosić o pomoc rz?d Stanów Zjednoczonych. Oszczędno?ci kosztów zaoferowane przez zwi?zki zawodowe ulotniły się szybko bez żadnego praktycznego skutku. Oczywi?cie poza takim, że wcze?niej te pieni?dze zniknęły z kieszeni pracowników.

Dlatego rację ma Nancy Pelosi, przewodnicz?ca Izby Reprezentantów USA, która ż?da biznesplanu, w którym „przemysł samochodowy przejmie odpowiedzialno?ć i pokaże, jak chce on budować swoj? przyszło?ć” zanim amerykański Kongres da pieni?dze podatników GM, Fordowi i Chryslerowi. Jasne, że to, co jest słuszne w przypadku amerykańskiego Kongresu, jest też słuszne w przypadku pracowników GM. Oni też maj? oddać swoje pieni?dze.

Zarz?d GM Europe ż?da rezygnacji z podwyżek płac i redukcji kosztów pracy o ł?cznie 750 milionów dolarów w 2009 r. W zwi?zku z tym Europejskie Forum Pracownicze GM oraz europejskie zwi?zki zawodowe postawiły zarz?dowi następuj?ce pytania:

1. Dlaczego koncentrujecie się głównie na redukcji kosztów pracy, stanowi?cych mniej niż 13 proc. wydatków, a nie cało?ciowo na interesach i tworzeniu warto?ci?
2. Je?li pracownicy GM zainwestuj? ż?dane pieni?dze, jakie s? plany prowadz?ce do uzyskania dodatkowych dochodów? Czy planowane jest przyspieszenie odłożonych na póĽniej projektów, które pozwol? uzyskać przewagę konkurencyjn? na rynku?
3. Jak wygl?daj? plany biznesowe GM Europe na następne pięć lat?
4. W jaki sposób planujecie zmienić nieefektywn? i biurokratyczn? strukturę GM Europe?
5. Jakie s? plany ochrony europejskiej zakładów w przypadku bankructwa GM w Stanach Zjednoczonych?
6. Jakie projekty przyszło?ciowe i jakie produkty możecie w sposób zobowi?zuj?cy obiecać europejskim zakładom w zamian za pieni?dze ich pracowników?

Czekamy na odpowiedzi, powtarzaj?c za Nancy Pelosi – „dopóki nie zobaczymy planów, nie możemy pokazać pieniędzy”.

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.50
5,044,550 unikalne wizyty