Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 4

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.236.100.86

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Stellantis Gliwice

Biuro Organizacji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

biuro@solidarnosc-stellantis.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip@outlook.com

NIE DLA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

Głębokiego kryzysu na rynkach motoryzacyjnych nie udaje się – na co pewnie niektórzy liczyli –przeczekać za pomoc? postojów, ani opanować różnymi menadżerskimi zabiegami. Wraz ze spadkiem zamówień (a co za tym idzie produkcji) realnym zagrożeniem stało się widmo redukcji zatrudnienia. Oznacza to, że zwi?zki zawodowe czeka trudna i ciężka walka w obronie miejsc pracy.

Solidarno?ć GMMP kategorycznie sprzeciwia się planom przymusowych zwolnień grupowych w General Motors Manufacturing Poland, Sils Centre Gliwice i Premier Manufacturing Support Serwis Poland. W dwóch pierwszych zakładach ci?gle jeszcze istniej? szanse na uniknięcie zwolnień, niestety w firmie Premier niektóre kończ?ce się w lutym 2009 r. kontrakty z GMMP powoduj?, że sytuacja pracowników staje się beznadziejna.

Aby oddalić widmo zwolnień, jedn? z ostatnich szans jest zapewnienie naszej fabryce takiego wolumenu produkcji, który pozwoli na utrzymanie obecnego stanu załogi. Domagamy się tego od Zarz?du GM Europe za po?rednictwem Europejskiego Forum Pracowniczego GME.

Skoro od dłuższego czasu mówi się o europejskiej solidarno?ci pracowniczej, to czas kryzysu jest najlepszym momentem, aby te słowne deklaracje zamienić w czyny. Je?li przedstawiciele europejskich zwi?zków zawodowych uzgodnili, że nie ma zgody nie tylko na zamrożenie płac, ale również na zwolnienia grupowe, to ta zasada ma obowi?zywać w każdym zakładzie GM w Europie. Dlatego też, gdy coraz gło?niej mówi się o zwolnieniach pracowników w Polsce, to najwyższy czas podj?ć wspólne zwi?zkowe działania dla uratowania tych miejsc pracy.

W naszym zakładzie walka w obronie miejsc pracy już trwa. W połowie listopada dyrekcja zapowiedziała bowiem z jednej strony likwidację (czasow?) trzeciej zmiany, a z drugiej rezygnację ze współpracy z firmami outsourcingowymi: Premier, Sils, Kirchoff i Wega. Wprawdzie ten drugi pomysł czę?ciowo uległ zmianie, ale zagrożenie dla stabilno?ci zatrudnienia pozostało. Co gorsza, nagłe zmiany decyzji, mog? oznaczać, że szefostwo GM Europe nie ma realnego planu wyprowadzenia koncernu z kryzysu i koncentruje się jedynie na cięciu kosztów pracowniczych.

Gdyby jednak następował dalszy spadek zamówień, to jedynym możliwym do zaakceptowania sposobem ograniczenia zatrudnienia będzie wprowadzenie – wzorem innych zakładów GM w Europie – odpraw, w wysoko?ci zachęcaj?cej pracowników do dobrowolnego odej?cia z zakładu, dlatego negocjacje odpraw powinni?my rozpocz?ć jak najszybciej.
Zamieszanie z wypowiedzeniem kontraktów firmom zewnętrznym potwierdziło natomiast – przed czym od dłuższego czasu przestrzegały solidarnie zwi?zki zawodowe ze wszystkich europejskich zakładów GM – że outsourcing jest niczym innym jak metod? przerzucania ryzyka gospodarczego na barki pracowników. Zgodnie z prawem umowy zawierane przez firmę zlecaj?c? (np. GMMP) z firm? podwykonawcz? (np. Premier) można szybko wypowiedzieć lub poczekać, aż upłynie termin jej obowi?zywania (a praktycznie rzadko jest on dłuższy niż rok) i w ten sposób „elastycznie” ograniczyć zatrudnienie. Oznacza to sprowadzenie pracowników do roli dodatku do maszyny (cierpi?cego głównie za nieprzemy?lane oraz błędne decyzje menadżerów). Dodatkowo dzięki wieloletnim umowom zawieranym przez firmy (np. GMMP z SCG) można osi?gn?ć duże zyski, choćby na różnicy płac za t? sam? pracę.

Takie instrumentalne traktowanie ludzi kiepsko sprawdzało się już na ?redniowiecznych galerach, a we współczesnym przedsiębiorstwach po prostu nie powinno mieć miejsca. Dlatego NSZZ Solidarno?ć ci?gle przestrzega i będzie przestrzegać przed kolejnym outsourcingiem.

Przewodnicz?cy
MOZ NSZZ Solidarno?ć General Motors MP

Sławomir Ciebiera

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2517

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2856

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3155

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 3048

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3300

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,086,113 unikalne wizyty