Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.236.100.86

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Stellantis Gliwice

Biuro Organizacji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

biuro@solidarnosc-stellantis.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip@outlook.com

WARTO BYĆ ODPOWIEDZIALNYM SPOŁECZNIE

Firmy uwzględniaj?ce w swojej strategii społeczn? odpowiedzialno?ć maj? większe szanse na wyj?cie obronn? ręk? z kryzysu, a idea społecznej odpowiedzialno?ci biznesu będzie w Polsce zyskiwać na znaczeniu - to niektóre z wniosków z zorganizowanej dzi? w Katowicach przez ?l?sko-D?browsk? „S” konferencji ,,Społeczna odpowiedzialno?ć biznesu jako Ľródło sukcesu w województwie ?l?skim”.Społeczna Odpowiedzialno?ć Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility – CSR) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniaj? aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach komercyjnych. W praktyce CSR sprowadza się m. in. do humanizacji pracy, zwiększenia partycypacji pracowników w zarz?dzaniu przedsiębiorstwem, dodatkowych szkoleń i ?wiadczeń dla pracowników, a także uwzględniania stanu ?rodowiska naturalnego w działalno?ci firmy, współpracy z lokaln? społeczno?ci?, niepodejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, które wykorzystuj? stosuj? praktyki naruszaj?ce prawo, zaangażowani w akcje charytatywne, wrażliwo?ci na lokaln? kulturę i zwyczaje oraz partnerstwa z organizacjami społecznymi.

- Społeczna odpowiedzialno?ć biznesu to przede wszystkim inwestowanie w ludzi, największy kapitał – mówił w swoim wyst?pieniu były premier Jerzy Buzek, który podkre?lał odpowiedzialno?ć spoczywaj?c? na ?l?skich przedsiębiorcach. – Od innowacyjno?ci i bycia konkurencyjnym zależ? miejsca pracy, zasilenie gospodarki nowymi pomysłami i to, czy zatrzymamy w kraju młodych ludzi. Odpowiednie rozłożenie kosztów i zysków musi być zawsze brane pod uwagę. Żaden kraj się nie rozwinie bez dbania o ludzi – mówił Jerzy Buzek.

– Idea biznesu społecznie odpowiedzialnego wpisuje się w unijny cel stworzenia europejskiego modelu społecznego opartego na równych szansach, zdrowym ?rodowisku, równych szansach i integracji społecznej – mówił dr hab. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak zaznaczył, testem czy idea CSR przeniknęła nasz? ?wiadomo?ć, będzie zachowanie przedsiębiorców w obliczu kryzysu. - Łatwo jest być dobrym, deklaruj?cym przestrzeganie dyrektyw etycznych w sytuacji, gdy jest koniunktura. Prawdziwy test przejdziemy w kryzysie. Czy idea społecznie odpowiedzialnego biznesu jest tylko piarowym zabiegiem, o którym szybko zapomnimy?

Również szef ?l?sko-D?browskiej „Solidarno?ci” w swoim wyst?pieniu odniósł się do doniesień o nadchodz?cym kryzysie. – W firmach docenij?cych odpowiedzialno?ć społeczn? ro?nie wtedy identyfikacja pracowników z mark?. Ro?nie zaangażowanie w życie firmy. Ludzie lepiej rozumiej?, co w zakładzie się dzieje i szybciej mog? reagować na zmieniaj?c? się sytuację, dostosowywać się do zmian i godzić się na koszty tych zmian – mówił Piotr Duda.

O słabo?ciach polskich praktyk CSR mówiła podczas konferencji Aleksandra Stanek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Konieczno?ć działań CSR nie jest zawsze przez polskich przedsiębiorców u?wiadamiana. Oczywi?cie najlepiej wygl?da to w największych firmach i koncernach, które często korzystaj? z zagranicznego know-how. W mniejszych zamiast przemy?lanych działań mamy często do czynienia z działaniami filantropijnymi, nie wynikaj?cymi nie ze strategii firmy.

O tym, że warto angażować się w przedsięwzięcia z zakresu CSR, przekonywał Rafał Czechowski z agencji Imago Public Relations. - Od 50 do 70 proc. konsumentów kieruje się w swych wyborach tym, czy firma prowadzi działania społecznie odpowiedzialne – przypominał. Czechowski zaznaczał jednak, że nie należy tego utożsamiać z klasycznymi działaniami marketingowymi. - To nie chodzi o wizerunek, ale o zaufanie – przypomniał jedn? z idei przy?wiecaj?cych społecznej odpowiedzialno?ci biznesu. Jego zdaniem, znaczenie biznesu społecznie odpowiedzialnego ro?nie w czasach kryzysu. – Konsumenci mog? wtedy rezygnować z anonimowych dla nich produktów i zamiast nich wybierać np. przedsiębiorców sponsoruj?cy w mie?cie teatrzyk dziecięcy. W takich momentach rosn? szanse mniejszego producenta.

Zorganizowana dzi? konferencja jest czę?ci? projektu „Promocja społecznej odpowiedzialno?ci biznesu w województwie ?l?skim”. W jego ramach zostanie zorganizowanych jedna regionalna i 10 lokalnych konferencji po?więconych CSR. Elementem projektu będ? też działania promocyjne i reklamowe. Idea CSR będzie promowana m.in. na billboardach, w spotach radiowych, reklamie prasowej i mailowej. Powstanie też folder oraz publikacja z materiałami konferencyjnymi.

Projekt „Promocja społecznej odpowiedzialno?ci biznesu w województwie ?l?skim” realizowany będzie do lipca 2009 roku. Współfinansowany jest ze ?rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem wiod?cym projektu jest ?l?sko-D?browska „Solidarno?ć”. W działania zaangażowana będzie też Izba Rzemie?lnicza oraz Małej i ?redniej Przedsiębiorczo?ci w Katowicach. Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

To kolejne działanie realizowane przez ?l?sko-D?browsk? „Solidarno?ć” ze ?rodków europejskich. Wcze?niej zwi?zek prowadził m.in. szkolenia zawodowe dla bezrobotnych „Akademia Rynku Pracy”, „40 wspaniałych” i „Pierwsza Szychta”. „Solidarno?ć” była też jednym z partnerów w projekcie „Praca dla dwojga” oraz kilku projektach realizowanych wspólnie z zagranicznymi zwi?zkami zawodowymi.

solidarnosc-kat.pl

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2517

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2856

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3159

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 3048

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3301

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.49
5,086,187 unikalne wizyty