Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

3.235.25.169

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

DRUKI ZUS RMUS Z INTERNETU

Od stycznia 2009 r. przedsiębiorcy będ? mogli przekazywać pracownikom druki ZUS RMUA w formie elektronicznej. Wła?ciciele małych firm będ? musieli tylko raz w roku sprawdzać wysoko?ci składek, jakie musz? wpłacać do ZUS. Ministerstwo Zdrowia ma przygotować przepisy, umożliwiaj?ce opłacanie składek przez cały rok, także do NFZ.

Od nowego roku mali przedsiębiorcy opłacaj?cy składki na ubezpieczenie społeczne w minimalnej wysoko?ci nie będ? musieli cztery razy w roku sprawdzać wysoko?ci stawek. Równocze?nie pracodawcy, za zgod? pracownika, będ? mogli przekazywać drog? elektroniczn? miesięczne raporty o wysoko?ci należnych składek. Dokumenty przesyłane przez internet musz? być jednak podpisane bezpiecznym e-podpisem. Takie zmiany zakładaj? projekty ustaw, które zyskały wczoraj poparcie posłów i rz?du.

Przelew na cały rok

W czasie wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw nowelizuj?cych ustawę z 13 paĽdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z póĽn. zm.). Oba zostały przygotowane przez sejmow? Komisję Przyjazne Państwo. Posłowie zaakceptowali propozycje tych zmian. Poparł je także rz?d.

Przedsiębiorcy od dawna domagali się, aby składki do ZUS przez cały rok kalendarzowy były płacone w takiej samej wysoko?ci. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, przedstawiciela PKPP Lewiatan w Radzie Nadzorczej ZUS, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, aby przedsiębiorcy musieli cztery razy w roku (na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada) sprawdzać wysoko?ć składek, jakie maj? wpłacać do ZUS. Zgodnie z projektem osoby, które opłacaj? składki od podstawy wynosz?cej 60 proc. ?redniej płacy (jest ich zdecydowana większo?ć), będ? j? miały ustalon? na cały rok.

- Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia firm. Takie osoby raz w roku będ? mogły złożyć w banku tzw. polecenie zapłaty. Zmniejszy się też liczba błędów w przelewach do ZUS - mówi Wiesław Woda, poseł upoważniony do prezentowania stanowiska Komisji w czasie dalszych prac nad projektem ustawy.

Kłopot ze składk? do NFZ

Posłowie mieli jednak w?tpliwo?ci dotycz?ce sposobu opłacania składki zdrowotnej.

- Propozycja poselska to zmiana wyrywkowa. Przedsiębiorcy niewiele na niej zyskaj?, je?li nadal cztery razy w roku będ? musieli sprawdzać wysoko?ć składki na ubezpieczenie zdrowotne - mówi Mieczysław Kasprzak, poseł PSL.

Jednak Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej, wyja?niała, że minister zdrowia deklaruje chęć przygotowania nowelizacji ustawy o ?wiadczeniach zdrowotnych. Dzięki temu przedsiębiorcy będ? mogli płacić takie same składki przez cały rok do NFZ.

Zwi?zki zawodowe zwracaj? jednak uwagę, że zaproponowana zmiana będzie mieć wpływ na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

- W zależno?ci od trafno?ci prognozy wysoko?ci przeciętnego wynagrodzenia wpływy do FUS mog? być albo niższe, albo wyższe niż obecnie - zauważa Wiesława Taranowska, przedstawiciel zwi?zku zawodowego w radzie nadzorczej ZUS.

RMUA z internetu

Pracodawcy maj? obowi?zek co miesi?c informować na pi?mie pracowników m.in. o składkach, jakie odprowadzili za nich do ZUS i NFZ. Firmy najczę?ciej w tym celu posługuj? się przygotowanymi przez ZUS drukami ZUS RMUA. Wkrótce ma się to zmienić. Od nowego roku płatnicy nie będ? musieli drukować wszystkim pracownikom raportów miesięcznych lub innych dokumentów po?wiadczaj?cych opłacanie składek do ZUS i NFZ. Informacje te będzie można przekazywać, za zgod? ubezpieczonego, w formie elektronicznej. Dokument elektroniczny musi być jednak podpisany bezpiecznym e-podpisem. Według Hanny Zdanowskiej, poseł PO, upoważnionej do reprezentowania Komisji Przyjazne Państwo przed Sejmem, projekt nowelizacji wymaga jednak niewielkich zmian, które zostan? wprowadzone w toku dalszych prac.

- Chcemy dodatkowo wprowadzić zasadę, aby pracownicy obowi?zkowo otrzymywali papierowe raporty raz w roku z formularzem PIT-11 - mówi Hanna Zdanowska.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie mieć obowi?zek wydania druku ZUS RMUA na każde ż?danie ubezpieczonego. Także pracownik, który będzie odchodził z pracy w ci?gu roku, otrzyma dokument potwierdzaj?cy opłacenie składek. Od samego zainteresowanego będzie zależeć, czy takie po?wiadczenia otrzyma w formie papierowej czy elektronicznej.

Zwi?zki zawodowe protestuj? przeciwko takiemu rozwi?zaniu. Według Jana Guza, przekazywanie takiej informacji raz w roku to stanowczo zbyt rzadko.

- Pracownik powinien na bież?co kontrolować pracodawcę, czy ten faktycznie płaci składki - mówi Jan Guz.

Zwraca też uwagę, że przy obecnym poziomie informatyzacji ochrony zdrowia pracownicy mog? mieć problem z uzyskaniem ?wiadczeń medycznych. Podstaw? do ich udzielenia jest ważna legitymacja ubezpieczeniowa lub druk ZUS RMUA.

12 mln osób jest zatrudnionych na etacie

Autor: Bożena Wiktorowska
?ródło gazeta prawna.pl

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 2433

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 2778

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3078

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 2969

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3225

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,044,457 unikalne wizyty