Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 64
-> Najnowszy użytkownik: Coca-Cola

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.90.217.44

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Opel Manufacturing Poland

Biuro Komisji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

solidarnosc.opel(at)wp.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Sekretarz: Adam POSMYK tel. 530 992 102 sekretarz(at)solidarnosc-opel.pl

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip(at)outlook.com

Nawigacja

Rękawice bez limitów

Sporo zgłoszeń od pracowników wydziału karoserii docierało w ostatnim czasie do społecznych inspektorów pracy. Dotyczyły one zarówno problemów z pobraniem środków ochrony indywidualnej z maszyn (automatów) vendingowych, ze względu na ustalone w nich limity (przykładowo jedna para rękawic na miesiąc), jak również przypadków świadczenia pracy w rękawicach, które – z powodu zużycia lub uszkodzenia – nie spełniają swojej podstawowej funkcji ochronnej oraz poważnego utrudniania zleconych do wykonania zadań, będących konsekwencją fatalnego stanu rękawic. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej posiadające wymagane właściwości ochronne i użytkowe. Co więcej bez przewidzianych na danym stanowisku środków ochrony indywidualnej nie może dopuścić pracownika do pracy.

Zatem jeżeli pracownik nie ma wymaganych na swoim stanowisku pracy rękawic lub otrzymane nie spełniają właściwości ochronnych i użytkowych określonych w polskich normach, to poważny problem ma... pracodawca, zaś dokładniej działający w jego imieniu przełożony. Takiemu pracownikowi nie można bowiem zgodnie z prawem zlecić pracy. Bez żadnych wyjątków. Nie można też oczekiwać, ani wymagać, by posiadał „własne rękawice”.

Dlatego też inspektorzy pracy już podczas wprowadzania maszyn vendingowych podkreślali, że pracownicy powinni mieć stale zapewnione wymagane prawem środki ochrony indywidualnej i nie powinni być rozliczani z ilości pobranych rękawic. Niedopuszczalne jest również, aby użytkowali niespełniające funkcji ochronnych rękawice, celem otrzymania wyższej oceny okresowej, a tym samym premii. Nie można bowiem premiować „oszczędności” wynikających z naruszania przepisów prawa.

Swoje stanowisko społeczna inspekcja pracy potwierdziła w pokontrolnych uwagach i zaleceniach. Jednocześni interweniując w poszczególnych, zgłaszanych przez pracowników, przypadkach społeczni inspektorzy zwrócili się do kierowników wydziałów o niezwłoczne systemowe rozwiązanie problemu i stałe zapewnienie zatrudnionym odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Odpowiadając szefostwo wydziału karoserii w oficjalnym komunikacie poinformowało, że sytuacja z limitami na środki ochrony indywidualnej jest „dużym nieporozumieniem”. Równocześnie potwierdzono, że żadnemu pracownikowi nie może zabraknąć rękawic do pracy. Jak pogodzono to z limitami w maszynach vendingowych? Gdy zostanie przekroczony ten limit rękawice wydaje pracownikowi lider zespołu (TL) lub lider grupy (GL). Tego drugiego nie obowiązują żadne limity. Ponadto kierownik wydziału karoserii oświadczył, że wydanie rękawic ponad ustawione limity nie będą miały wpływu na ocenę półroczną i wysokość premii FCP.

Natomiast na wydziale tłoczni zadeklarowano, że na maszynach vendingowych nie ma limitów na rękawice regenerowane, które oczywiście spełniają wymagane polskie normy. Na rękawice nowe został wprowadzony limit, jednak zawsze istnieje możliwość, jeżeli tylko jest taka potrzeba, udania się po dodatkowe środki ochrony indywidualnej do przełożonego .

– Maszyny vendingowe są dobrym rozwiązaniem, coraz częściej wprowadzanym nie tylko w naszym kraju. Jednak ewentualne limity, jeżeli już pracodawca chce je wprowadzać, muszą być ustalane dla poszczególnych stanowisk z pewnym naddatkiem, rezerwą. Tylko wtedy maszyny spełniając swoją podstawową rolę nie będą generowały niepotrzebnych nieporozumień oraz przysparzały dodatkowych problemów przełożonym – zwraca uwagę Marian Kaim, zakładowy społeczny inspektor pracy GMMP Gliwice. – Najważniejsze, by pracownik wiedział że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie mu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, bez których nie może przystąpić do pracy. Nie ma natomiast znaczenia, czy przykładowo rękawice kierownik wyjmie z szafki, swojej torby czy też automatu vendingowego.

Dzięki aktywności społecznej inspekcji pracy w naszym zakładzie możliwe było ograniczenie tych problemów – przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom niezbędnych dla bezpiecznej pracy środków ochrony indywidualnej – poprzez ewolucyjne dostosowanie systemu maszyn (automatów) vendingowych do specyfiki poszczególnych wydziałów. Obecnie trwają prace nad dalszym usprawnieniem systemu, dlatego wszelkie uwagi dotyczące działania tych maszyn warto cały czas zgłaszać do społecznych inspektorów pracy.Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Tylko dobrowolnie Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 0

Podstawową, fundamentalną zasadą podpisanego 11 grudnia 2017 Porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odejść (PDO) jest – o czym przesądza już jego nazwa, a potwierdza regulamin – pełna dowolność wzięcia w nim udziału. Innymi słowy tylko sam pracownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z PDO i nikt nie może go do tego zachęcać, ani tym bardziej ....

Hełm mało ochronny Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 190

Wprowadzenie pod koniec ubiegłego roku na stacjach ładowania akumulatorów – w związku z ryzykiem wystąpienia porażenia łukiem elektrycznym – hełmów ochronnych z przyłbicą elektroizolacyjną od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio okazało się, że hełmy ....

A jednak mamy wniosek Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka Adam Posmyk 162

Odpowiadając na zadane podczas październikowego Forum Doradczego pytanie dotyczące zapisywania się na „odrabianie dni wolnych” dyrekcja przyznała, że jest to „wystąpienie” czyli wniosek pracownika o „odpracowanie dnia wolnego w dogodnym terminie”. I to w stosunku ....

"Delegowani" bez delegacji Na problemy ... Solidarność Adam Posmyk 275

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku unijna tzw. dyrektywa wdrożeniowa (2014/67/WE) w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) okazała się być pretekstem, by pracowników naszego zakładu wysyłanych do fabryki PSA w słowackiej Trnawie, wcale nie wysłać na delegację (czyli delegować), lecz odpowiednio zmienić im ....

Półmetek kadencji SIP Społeczna Inspekcja Pracy Adam Posmyk 195

Podsumowaniu działań podejmowanych przez Społeczną Inspekcję Pracy GMMP Gliwice w ostatnich dwóch latach – czyli pierwszej połowie obecnej SIP-owskiej kadencji – poświęcone było lipcowe spotkanie, a którym obok grupowych, wydziałowych i zakładowego społecznych inspektorów pracy wzięli udział także przedstawiciele związków zawodowych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawowymi to właśnie one ....

Wygenerowano w sekund: 0.07
3,036,192 unikalne wizyty