Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 63
-> Najnowszy użytkownik: wojtek

Ostatnie artykuły

Polecamy

Tygodnik Sląsko Dąbrowski

Tygodnik Solidarność

Krewniacy

Grosik

Fundacja Kolosy

Zobacz statystyki

Twój adres IP

54.173.214.227

Ostatnie zdjęcie

Przetłumacz stronę


Losowe zdjęcie

Najczęściej czytane

Najchętniej pobierane

Powitanie

Witamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Stellantis Gliwice

Biuro Organizacji Międzyzakładowej znajduje się w budynku G-5 parter
44-121 Gliwice ul. Adama Opla 1

tel. 32 270 92 09
tel. wew. 192 09
tel. wew. 173 33
tel. 728 417 333

biuro@solidarnosc-stellantis.pl

Przewodniczący: Mariusz KRÓL tel. 530 991 104

Wiceprzewodniczący: Franciszek SZYMURA tel. 530 993 103

Zakładowy SIP: Marian KAIM tel. 530 037 075 m.kaim-sip@outlook.com

Nawigacja

Długotrwała choroba, świadczenie rehabilitacyjne

Długotrwała choroba, świadczenie rehabilitacyjne i prawo do renty a możliwość dalszego zatrudniania pracownika oraz jego prawo do urlopu wypoczynkowego i świadczeń z tytułu choroby

Pracownica zatrudniona od 12 grudnia 2001 r. rozchorowała się poważnie w 2008 r. Wykorzystała cały okres zasiłkowy i od 26 listopada 2008 r. do 20 listopada 2009 r. pracownica przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym.
Pracownica złożyła wniosek o rentę.

W trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego uległa wypadkowi i złamała nogę. Ze względu na długi okres zatrudnienia nie chcemy zwalniać tej pracownicy. W grudniu 2009 r. wypłaciliśmy świadczenie rehabilitacyjne za okres od 1 do 20 listopada 2009 r. Po tym czasie w związku ze wspomnianym złamaniem pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie obejmujące również znaczną część grudnia.

Czy za to zwolnienie po świadczeniu rehabilitacyjnym należy się pracownicy wynagrodzenie, czy może jest to jedynie nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia?

Jak potraktować dalszą nieobecność, skoro nie chcemy rozwiązywać umowy o pracę, a pracownica jest wciąż w pracy nieobecna? Jednocześnie wiemy, że pracownica dostała decyzję ZUS o przyznaniu renty. W związku z długą chorobą pracownica ma dużo urlopu. Czy możemy teraz wysłać ją na urlop wypoczynkowy i mimo otrzymania renty nie rozwiązywać umowy o pracę?Pracownicy nie przysługują świadczenia z tytułu choroby. Nieobecność w pracy należy potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązywać umowy o pracę w opisanej sytuacji. Może udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego, a po jego zakończeniu i otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy – przyjść pracownicę z powrotem do pracy.

1. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego – bez prawa do świadczeń z tytułu choroby

Jak wynika z pytania – pracownica wykorzystała w pełni okres zasiłkowy (182 dni), a także korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego pracownica nie powróciła do pracy – nie uzyskała dopuszczenia do pracy od lekarza medycyny pracy. Brak jest podstaw prawnych do wypłacania tej pracownicy wynagrodzenia za czas choroby, jak również zasiłku chorobowego w ramach nowego okresu zasiłkowego.

Nieobecność pracownicy w pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim należy zatem potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

2. Urlop wypoczynkowy po chorobie – możliwy bez badania kontrolnego

Okres niezdolności do pracy z powodu choroby oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że nawet jeśli pracownik nie przepracował w danym roku ani 1 dnia z tych powodów, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze.

Do niedawna powszechna była interpretacja, że urlopu wypoczynkowego można udzielić tylko pracownikowi zdolnemu do pracy na danym stanowisku. Jeśli zatem pracownik przed urlopem wypoczynkowym przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż przez 30 dni – pracodawca miał najpierw obowiązek skierować go na badania kontrolne i dopiero po stwierdzeniu braku przeciwwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego (zaległego lub bieżącego).

Jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2008 r. (sygn. II PK 214/07) orzekł, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku. Urlop wypoczynkowy zaś polega na nie wykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te s? niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istot? urlopu wypoczynkowego.

Zatem w opisanym w pytaniu przypadku nie ma przeszkód, aby udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, ale dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego z powodu złamanej nogi.

3. Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązywać umowy z pracownikiem długotrwale chorującym

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy o dopuszczeniu do pracy na dotychczasowym stanowisku, po okresie niezdolności do pracy trwającym dłużej niż 30 dni decyduje lekarz medycyny pracy podczas kontrolnych badań lekarskich. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jeżeli pracodawca chce nadal zatrudniać pracownicę, której po wyczerpaniu świadczeń chorobowych ZUS przyznał rentę – powinna ona być skierowana przez pracodawcę na badanie przez wskazanego przez lekarza medycyny pracy, który określi, czy i na jakim stanowisku pracownica może być nadal zatrudniona. Warto podkreślić, że przyznanie prawa do renty i niezdolność do pracy nie przekreśla pracy na danym lub innym stanowisku.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę nie jest warunkiem podjęcia przez ZUS wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy – na wypłatę renty będzie miało natomiast wpływ wynagrodzenie pracownicy, ponieważ w przypadku przekroczenia przez rencistę określonego limitu zarobkowego – wypłata renty podlega zmniejszeniu lub nawet całkowitemu zawieszeniu.

Podstawa prawna
- art. 152, art. 1552, art. 229 § 2, § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.),
- art. 8, art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o ?wiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267, ze zm.),
- art. 104, art. 105 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227)

Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
HTML:
Facebook - Lubię To:


Ostatnio dodane artykuły

Tytuł Kategoria Autor Obejrzeń Data
Gdzie porozumienie? Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 3551

Zawarcia porozumienia gwarantującego wszystkim pracownikom OMP Gliwice przejęcie przez powstający zakład PSA Manufacturing Poland z zachowaniem ciągłości zatrudnienia oraz warunków pracy i płacy oraz uzgodnienie regulaminów: pracy i wynagradzania mających obowiązywać w nowym zakładzie niezmiennie domagają się związki zawodowe. Dyrekcja nie chce o tym nawet ....

Zagrożenie wreszcie usuwane Społeczna Inspekcja Pracy admin 3831

Społeczni inspektorzy pracy OMP Gliwice w tym roku kolejny raz zwrócili uwagę na ciągły brak procedury postępowania w przypadku konieczności wejścia na windę przenośnika na stacji „Comau” do środka karoserii w celu usuwania awarii na bramach lub poprawy poprzeczek dachowych. Ciągły brak jest przy tym mocno łagodnym określeniem, gdyż problem po raz pierwszy został zgłoszony w marcu 2016, czyli niemal cztery lata temu! ....

FCP do uzgodnienia! Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 4115

Kolejny już raz międzyzakładowa NSZZ Solidarność OMP Gliwice zwróciła się do pracodawcy o niezwłoczne uzgodnienie, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, zasad, kryteriów i wysokości premii FCP. Na konieczność uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad nabywania prawa i wypłacania FCP wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach po kontroli ....

Gdy temperatura w hali przekracza 28 stopni... Na problemy ... Solidarność admin 3990

Fala afrykańskich – dosłownie, gdyż spowodowana masami powietrza znad Sahary – upałów spowodowała, że temperatura w halach naszego zakładu sięgała 36°C. W takich warunkach szwankować zaczęły maszyny – przykładowo w piecu do podgrzewania wiązek na montażu głównym wytapiało się wygłuszenie. Towarzyszyło temu efektowne dymienie oraz zapach palącej się ....

Ważna jakość pracy Krzywym Okiem czyli komentarze Mr Solidarka admin 4218

Pojawiające się ostatnio coraz liczniej na linii produkcyjnej osoby zatrudnione przez firemki zewnętrzne – do tego zazwyczaj na umowę-zlecenie (nie bez przyczyny nazywanej „śmieciówką”) – nie tylko zajmują miejsca pracownikom OMP Gliwice. Dodatkowo nie gwarantując odpowiedniej jakości i efektywności pracy obniżają wskaźniki ....

Wygenerowano w sekund: 0.17
5,624,757 unikalne wizyty